Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

DWDD filii warszawskiej - „Wierzę, więc włączam się w dzieło ewangelizacji”

Ponieważ mnie proszono (pozdrawiam Łódź), zamieszczam konferencję (Temat: „Wierzę, więc włączam się w dzieło ewangelizacji”.), którą głosiłem w ramach Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Tematyka całego jesiennego DWDD skupiała się wokół tematu: Plan ACR 2: Diakonia w służbie nowej ewangelizacji. Relacje pewnie niedługo pojawią się na stronie ogólnopolskiej, wiec później je przelinkuję.

 

... hm, wielu przejęzyczeń i błędów językowych niestety się nie ustrzegłem ... i to eeeeeeeeeee - trzeba będzie o to powalczyć, choć może to tylko mi, jak słucham swoich nagrań, przeszkadza - w razie czego uwagi można przesyłać na maila :)

(studium przygotowawcze)

Homilia w czasie Eucharystii (ks. Andrzej Pawlak, moderator filialny Ruchu Ś-Ż)

Świadectwo z przeżycia wakacyjnego ORAE (Beata Bernatowicz, Domowy Kościół)

 

A tutaj zamieszczam odpowiedzi z karteczek, na których uczestnicy mieli anonimowo odpowiedzieć na trzy pytania:

 

1. Co jest dla mnie najtrudniejsze w „ewangelizowaniu”?:

•    Wyjść do najbliższych ze Słowem Bożym
•    Cały czas świadczyć swoim zżyciem
•    Przełamanie własnych obaw, że zostanę wyśmiana
•    Aby nie kierować się własnymi pragnieniami
•    Mieć dobry warsztat przygotowawczy
•    Obojętność ludzi
•    Własna słabość, nieśmiałość
•    Najtrudniejsze jest ewangelizowanie własnej rodziny i najbliższych.
•    Bycie człowiekiem
•    Zainteresowanie ludzi życiem duchowym, wejściem w radykalne decyzje
•    Skrępowanie, trudność taka, jak zagadnąć nieznajomego obcego człowieka, a jednocześnie brata w wierze lub też nie.
•    Nawiązanie rozmowy i mówienie o Chrystusie spotkanej osobie, zarówno nieznajomej, jak też w środowisku pracy (mogę rozmawiać jak ktoś zapyta, ale trudność polega na podjęciu rozmowy z własnej inicjatywy).
•    Drak diakonii ewangelizacji.
•    Z pułapu „głoszenie” przejść na pułap „ewangelizowanie”; świadectwo żywe, by było wciąż żywe.
•    Otwartość i stanięcie przed drugim człowiekiem.
•    Aby chciało się chcieć otworzyć usta.
•    Odwaga - przełamać lęk.

 

2. Pięć cech dobrego „nowego ewangelizatora”.:

•    1. Wychodzić do ludzi ze sercem na dłoni. 2. Uśmiechać się choć serce płacze. 3. Nie lękać się odrzucenie. 4. Nie oceniać kierując się pierwszym wrażeniem. 5. ROZPALIĆ SIĘ DO CZERWONOŚCI
•    1. Sam spotkał Chrystusa i Nim żyje. 2. Opiera się nie na swoich silach, ale na mocy Tego, który go posłał. 3. Nie jest sam, jest we wspólnocie. 4. Jest pokorny tzn. idzie do innych, bo sam spotkał Chrystusa a nie dlatego, że chce nawracać :niewiernych”.
•    1. Odważny. 2. Wierny. 3. Gorliwy. 4. Życzliwy. 5. Otwarty na potrzebujących.
•    1. Rozmodlenie. 2. Miłość do drugiego człowieka. 3. Poszukiwanie woli Bożej i życie na co dzień  Słowem Bożym. 4. Żywa wiara. 5. Otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
•    1. Świadectwo życia, czyli życie Ewangelią. 2. Ciągłe obejmowanie modlitwą dzieła ewangelizacji. 3. Rozeznawanie potrzeb ewangelizacyjnych – typowanie osób potrzebujących nowej ewangelizacji. 4. Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu. 5. Znajomość kerygmatu.
•    1. Stanąć w prawdzie o sobie samym. 2. Nie działać samemu. 3. Być przekonanym do tego, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. 4. Nie szukać poklasku. 5. Być zaangażowanym we wspólnotę Kościoła.
•    1. Bliskość i żywy kontakt z Bogiem. 2. Otwartość na Ducha Świętego. 3. Spontaniczność. 4. Dobry słuchacz. 5. Wychodzący z inicjatywą w sposób dostosowany do potrzeb grupy, człowieka.
•    1. Wiara. 2. Jedność światło-życie. 3. Modlitwa. 4. Otwartość. 5. Miłość.
•    1. DUCH ŚWIĘTY (otwartość). 2. MIŁOŚĆ – od miłości zaczynać, od wzbudzenia miłości w swoim sercu, Miłości do danego człowieka lub grupy ludzi. 3. TRWANIE W MODLITWIE I ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ. 4. Ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, ogłasza zbawienie. 5. Porzucenie tonu moralizatorskiego, skupienie na kerygmacie.
•    1. Odwaga do głoszenia Słowa Bożego. 2. Wewnętrzna radość. 3. Miłość do drugiego człowieka. 4. Uznanie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. 5. Znajomość Słowa Bożego.
•    1. Autentyczna wiara. 2. Brak lęku. 3. Wewnętrzna wolność w Chrystusie. 4. Miłość bliźniego. 5. Rozmodlenie.
•    1. Radosny. 2. Pewny co głosi. 3. Nie zasłania Boga sobą. 4. Prawdziwy. 5. Szanujący wolność innych.
•    1. Żyje Bogiem na co dzień i Słowem Bożym (czytanie Pisma Świętego). 2. Częste (w miarę możliwości codzienne) uczestnictwo w Eucharystii. 3. Comiesięczne przystępowanie do sakramentu Pokuty i Pojednania. 4. Dawanie świadectwa życia z Bogiem najbliższemu otoczeniu. 5. Odwaga w głoszeniu Dobrej Nowiny.
•    1. Oddał swoje życie Panu Bogu i to ze względu na miłość do Niego, chce innym głosić Dobrą Nowinę. 2. Nie ustaje w drodze. 3. Jest pokorny. 4. Umie we wszystkich radościach i smutkach dostrzec działanie Boga. 5. Ma nadzieję, którą dzieli się z innymi.
•    1. Postawa służby. 2. Troska o mój kontakt z moim Bogiem. 3. Nie działa sam. 4. Stawia odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu. 5. Dobra komunikacja.
•    1. Żyje Ewangelią na co dzień. 2. Modli się. 3. Jest w stanie łaski uświęcającej. 4. Nie boi się mówić o Jezusie. 5. Umie słuchać.

 

3. Jaki na dziś widzisz „priorytet” (dla siebie, dla twojej wspólnoty)?:

•    Rekolekcje dla par pilotujących nowe kręgi.
•    Ożywienie duszpasterstwa młodzieży.
•    Dobra formacja.
•    1. Chętni do posługi, aby nie tylko „stali” animatorzy posługiwali na oazach. 2. Jedność w małych grupach. 3. Zapał ewangelizacyjny. 4. Moderator, który przez swoją postawę nikogo nie wyróżnia, jest dla innych światłem. 5. Abyśmy wspierali się nawzajem, nie tylko formacją, ale byciem razem.
•    Formacja księży opiekunów i osób pełniących funkcje animatora.
•    Ukazać wszystkim członkom wspólnoty istotę wsłuchania się w Słowo Boże, prowadzące do przemiany swojego życia i dzielenia się Nim z innymi, tak aby Chrystus był na pierwszym miejscu.
•    Pogłębienie relacji z Bogiem, ale jednocześnie dzielenie się tym.
•    Posłuszeństwo księdzu i animatorowi. Posługa talentami. Widzieć drugiego przez pryzmat Jezusa.
•    Budzenie świadomości potrzeby nowej ewangelizacji, zarówno wśród świeckich, jak i kapłanów (proboszczów).
•    Stworzenie diakonii ewangelizacji w naszej diecezji.
•    Ożywić wspólnoty, by żyły wiarą.
•    Wyjście ku wspólnocie naszych parafialnych kapłanów.
•    Ożywienie wiary.
•    Odczytać wolę Ducha Świętego i postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu.
•    Prawda! Jeśli nie żyję w prawdzie, nikt mi nie uwierzy.
•    Pogłębić swoją wiarę, bym mógł tę wiarę przekazywać innym, zapalić pasterzy do działań ewangelizacyjnych, znaleźć miejsce w Kościele, znaleźć animatorów prowadzących – ewangelizatorów.
•    Ożywienie wiary wyrażające się w ewangelizacji w każdej sytuacji.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8354131
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.