Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Aktualności - dzieje się

O tym, co aktualnie aktualne!

O tym, co na czasie!

O tym, co się dzieje!

 

18. rocznica moich święceń [20 maja 2024]

Może wcale nie było to tak dawno (20 maja 2006 - 21 maja 2006), ale przecież warto pamiętać o tych ważnych i pięknych chwilach. O motywacjach, ideałach, zobowiązaniach, celach. Nie wiemy kim naprawdę teraz jesteśmy, jeśli zapominamy o wartości naszej przeszłości.

Bogu niech będą dzięki. <><

Taka okazja zaprasza zarówno do dziękczynienia jak i do rachunku sumienia. Chcę zanurzyć się w Boże Miłosierdzie zawierzając wszelkie moje niedomagania, zaniedbania, powierzchowności, pychę, nieporozumienia ... mocy Tego, który nawet z tego co słabe, może wydobyć dobro.

Dziękuję Bogu, który jest miłosierny i wierny. Zawierzam się Jego miłości.

Maj miesiącem Maryi

 „Chwalcie łąki umajone,
góry, doliny zielone

Chwalcie cieniste gaiki,
źródła i kręte strumyki”

 

Maj, cudownie kwietny miesiąc, jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi. Kościół wyśpiewuje Jej chwałę w Litanii Loretańskiej od wielu pokoleń nazywając Ją różnymi imionami. Rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odprawia się codziennie przez cały miesiąc wg. miejscowych zwyczajów. Majowe nabożeństwo jest w Polsce zwyczajowo odprawiane przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Słowa litanii są skierowane do Maryi, ale refren <módl się za nami> przypomina, że Ona jest naszą Orędowniczką u swego Syna. Przed rozpoczęciem majowego nabożeństwa należy przypomnieć wiernym szczególny udział Maryi w misterium zbawienia oraz prawdę o Jej orędownictwie.

-> [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)].

Obecnie, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (29 kwietnia) - rocznica wyzwolenia obozu KL Dachau

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce 29 kwietnia. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie 3 tys. polskich duchownych. Było to 20 proc. przedwojennego duchowieństwa, czyli co piąty ksiądz diecezjalny w Polsce został zamordowany podczas II wojny światowej. 

22 kwietnia 1945 r. kapłani uwięzieni w KL Dachau rozpoczęli nowennę do św. Józefa. Prosili o wyzwolenie, zapewniając jednocześnie, że jeśli uda im się wyjść z obozu, po wsze czasy głosić będą, że to właśnie święty Opiekun wyswobodził ich z niemieckiej niewoli. Siódmego dnia nabożeństwa przyszło wyzwolenie. Dokładnie 29 kwietnia, gdy do obozu wkroczyli żołnierze 7. Armii generała George'a Pattona, planowana była definitywna likwidacja KL Dachau. Tajny rozkaz reichsführera SS Heinricha Himmlera przewidywał zrównanie obozu ziemią i wymordowanie wszystkich więźniów, którzy zostali jeszcze przy życiu.

Obóz został wyzwolony przez zaledwie garstkę amerykańskich żołnierzy. Zamieszanie i zaskoczenie, jakie towarzyszyło ich wkroczeniu, było jednak tak wielkie, że znacznie większe siły niemieckie uległy im. Oswobodzono przeszło 30000 więźniów, w tym ponad 800 duchownych. Kapłani nie mieli wątpliwości, że życie zawdzięczają wstawiennictwu św. Józefa. Na pamiątkę tych wydarzeń ocaleni kapłani, którzy zobowiązali się głosić chwałę św. Józefa, w roku 1948 zapoczątkowali tradycję pielgrzymek do Kalisza – miasta słynącego cudownym wizerunkiem Świętej Rodziny. Jako wotum za ocalenie ufundowano też Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiej świątyni. Podczas pierwszej pielgrzymki do Kalisza ocaleni kapłani maszerowali z dworca kolejowego aż do bazyliki na kolanach, chcąc w ten sposób dziękować za cud, jaki stał się ich udziałem.

W Dachau przetrzymywano łącznie 2720 duchownych, w tym 2579 księży wyznania rzymskokatolickiego. Kapłani z Polski stanowili grupę 1780 więźniów, spośród których 868 zamordowano, 78 zwolniono, a 4 przeniesiono do innych obozów. W dniu wyzwolenia, 29 kwietnia 1945 r., w grupie 33 tys. uwolnionych znajdowało się 830 polskich księży.

Duchowni, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, po wojnie co roku 29 kwietnia przybywali do sanktuarium w Kaliszu, by dziękować za cudowne ocalenie za wstawiennictwem św. Józefa. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau.

W roku 1999 Jan Paweł II beatyfikował kilkudziesięciu kapłanów-męczenników z Dachau, m.in. biskupa Michała Kozala oraz ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

61. Tydzień Modlitw o Powołania 2024

W Niedzielę Dobrego Pasterza (IV niedzielę wielkanocną), 21 kwietnia 2024 r., rozpoczynamy w Kościele katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, w tym roku już po raz 61.

Mając na uwadze sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego trwajmy na modlitwie, aby wypełnić słowa Jezusa: «Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 2). Naszą modlitwą wspierajmy wszystkich powołanych do Służby Bożej i prośmy Boga, aby nieustannie wzbudzał nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego.

Pamiętajmy o modlitwie  za powołanych i o powołania.

Warto zapoznać się z  Orędziem Papieskim na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Zachęcam też do odwiedzenia strony naszego seminarium http://www.wmsd.waw.pl/  czy strony Krajowego Centrum Powołań www.pojdzzamna.pl.

 

XVI Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego 2024

Rozpoczyna się 16. Ogólnopolski Tydzień Biblijny (14-20 kwietnia) przeżywany pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św.

Materiały na Tydzień Biblijny: Przegląd Biblijny 2024 (pdf)

Jest to tydzień refleksji nad Biblią, zachęcający nas do lektury Pisma Świętego. Tydzień Biblijny, rozpoczynający się corocznie zawsze w III Niedzielę wielkanocną, odbywa się pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II "biblista.pl" a jego celem jest świętowanie obecności Pisma Świętego we wspólnocie parafialnej i wzbudzenie większego zainteresowania jego lekturą.

W tych dniach powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na Biblię, najważniejszą księgę dla całego Kościoła, czyli każdego z nas. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Zawiera ona objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.

Tydzień biblijny połączony jest z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury wybrano teksty Dziejów Apostolskich. Myśl przewodnia: Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie (2,12).

Więcej na "http://www.biblista.pl/" oraz "https://episkopat.pl/"

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia zakładki "Pismo Święte", zbierającej odnośniki na temat Pisma Świętego obecne na mojej stronie.

Święto Chrztu Polski (14 kwietnia)

Obchodzimy dziś Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lutego 2019 roku.

14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, książę Polan Mieszko I przyjął Chrzest, dając początek chrześcijańskiej Polsce. Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Uczczenie tego święta, wprowadzanie wagi wydarzenia w krwiobieg społeczny jest ważne zwłaszcza dziś, gdy tak wiele ośrodków pracuje, by podważyć sens chrześcijańskiej tożsamości Europy.

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (11 kwietnia)

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.  Ciała grzebano bezimiennie, w masowych grobach w lasach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione. Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy. Po latach kłamliwej propagandy przywracamy szacunek ofiarom.

14 rocznica katastrofy smoleńskiej - czas pamięci, czas modlitwy

Dzień 10 kwietnia 2010 roku w wielu osobach zmienił wiele. Strata bliskich, znajomych, przyjaciół, autorytetów. Dzień, który zmienił historię ale zmienił i ludzi. Czy naprawdę? Po tych 14. latach wraca pytanie: czy była to zmiana, czy wyłącznie odmiana? Ja wierzę, że ta tragedia zarezonowała w wielu sercach zmieniając je na lepsze, bardziej wrażliwsze, mimo, że tego tak często nie widać. Choć chciałoby się, aby ten rezonans odbił się echem zmian we wszystkich sercach. Aby ludzie skupili się na tym co najważniejsze.

W katastrofie smoleńskiej śmierć poniosło 96 osób, z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na czele. Zginęło też wielu księży, w tym znani mi osobiście. Zginął p. Zakrzeński, który przez wiele lat w naszym seminarium prowadził wykład o kulturze bycia i słowa, na który chodziłem i który bardzo mi pomógł. Zjednoczeni w śmierci. Po 14 latach wracają pytania o prawdę i wrażliwe serce.

To dzień modlitwy za wszystkich zaślepionych nienawiścią, pychą, własną korzyścią. Szczególnie za tych, których serca są przeżarte nienawiścią do wszystkiego co polskie. Za zarządzających przemysłem pogardy i mających w nim swój czynny udział. Za wszystkich wyzutych z empatii, zrozumienia, człowieczeństwa. Za wszystkich wobec których naprawdę brakuje słów dostatecznie obelżywych, mogących opisać ich postępowanie, słowa i uczynki.

23. rocznica powstania mojej strony [10 kwietnia 2024]

Strona powstała 10 kwietnia 2001 r.,

Dzieje strony były różne. Czasem nawet miałem pokusę, aby ją usunąć z sieci - bo kosztuje dużo sił, a odzew niewielki. Strona pozostała głównie dzięki wsparciu kilku osób, które nie pozwoliły mi jej usunąć. Z czasem strona stała się platformą komunikacji w pracy duszpasterskiej i wtedy okazała się przydatna. Tak sobie pomyślałem - "wiele osób stara się zaistnieć w sieci ... zawsze gdzieś przewijają się adresy witryn ... wiele osób szuka informacji w Internecie, na tych samych prawach co w źródłach pisanych" - dlaczego miałoby mnie tam zabraknąć? Pierwszym poważnym (odważnym) krokiem było dodanie adresu strony na obrazku prymicyjnym.

Dzień Świętości Życia (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

"Gdyby przynajmniej przez jeden dzień nie popełniano grzechów przeciwko rodzącemu się życiu, w zamian Bóg dałby światu pokój i ustanie wojen." - św. Ojciec Pio

Dzień Świętości Życia - obchodzony tradycyjnie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - to dzień szczególnego zatrzymania nad tajemnicą ludzkiego życia. Przypada on dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem a jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie.

Strona 1 z 15

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.