Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.  

Aktualności - dzieje się

O tym, co aktualnie aktualne!

O tym, co na czasie!

O tym, co się dzieje!

 

Epifania, czyli Objawienie Pańskie

Giotto "Pokłon mędrców", kaplica Scrovegni, Padwa, ok. 1306-1309.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania (Objawienie) to zaraz po Wielkanocy najstarsze święto chrześcijańskie. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli (-> link). Uroczystość podkreśla dwa wymiary misterium Epifanii: konkretność Bożego działania w historii oraz to, że każde spotkanie z Bogiem zmienia myślenie i kierunek życiowej wędrówki (-> link).

Jest uroczystością zbierającą w swojej treści trzy objawienia się Jezusa jako Mesjasza (rozbite później na trzy oddzielne święta): objawienie mędrcom (poganie), objawienie przy Chrzcie nad Jordanem (Izrael), objawienie uczniom w Kanie (Kościół).

Dobre słowo na Nowy Rok :) 2023

"Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

bł. kard. Stefan Wyszyński

 

Śmierć Benedykta XVI (31.12.2022, g. 9:34)

„Budować na Chrystusie i z Chrystusem
znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana.
To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas:
Jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję.”

- Benedykt XVI, Kraków, 27 maj 2006 roku

 

Dziś, jak podał Watykan, zmarł papież senior Benedykt XVI [zob. Zmarł papież senior Benedykt XVI: (www.ekai.pl)]. Odszedł o godz. 9.34 do Pana w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej abdykacji w 2013 roku.

Wielki prorok, wielki świadek Jezusa. Podobno nie ma przypadków. Dlatego warto zauważyć kontekst dzisiejszego dnia. Nie tylko ostatni dzień roku kalendarzowego, ale również sobota w oktawie Bożego Narodzenia, dzień pomiędzy świętem Świętej Rodziny a uroczystością Bożej Rodzicielki. Jego ostatnie słowa przed śmiercią: "Jezu, kocham Ciebie". Benedykt XVI był człowiekiem wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy za niego i modlimy się

Już kilka dni temu pp. Franciszek prosił o modlitwę za Benedykta, którego stan zdrowia się pogorszył. Odszedł pokornie, prawie niezauważony przez świat. Zgasł w ostatni dzień roku, jakby na znak dla świata. Kiedy świat szykuje się do zabawy liturgia dnia mówi nam [1J 2,18-21; Ps 96,1-2,11-12,1); J 1,14.12; J 1,1-18]: "Dzieci, jest już ostatnia godzina" (...) "macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą" (...) "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Sztuczne ognie powitają nowy rok. Świat się weseli, kiedy uczniowie Pana odczuwają smutek. Tylko Pan ma moc ten smutek przemienić w radość. Ale dziś również czujemy wdzięczność wobec Boga, że podarował Benedykta XVI Kościołowi i światu.

13 grudnia - rocznica ogłoszenia stanu wojennego

13 grudnia to kolejna rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego (1981–1983).

Tamte wydarzenia na stałe wpisały się w naszą świadomość i historię (choć młode pokolenie nie odczuwa już tego tak mocno).  Mimo strachu i mroku oraz represji jakich doświadczyli opozycjoniści jak i zwyczajni obywatele ... była również nadzieja na to, że opór, poświęcenie i cierpliwość przyczynią się do złamania komunistycznego zniewolenia i przyniosą upragnioną wolność. W dzień rocznicy - 13 grudnia - pamiętajmy o wszystkich ofiarach tamtych dni.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o Polsce, o poległych, dotkniętych represjami - o pokój serca oraz o nawrócenie wszystkich czynnie zaangażowanych w zło komunizmu. Można włączyć się w akcję IPN-u "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności". Akcja nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Wtedy, na znak jedności z rodakami, świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II.

https://www.ekai.pl/zapal-swiatlo-wolnosci-akcja-ipn-ponownie-upamietni-ofiary-stanu-wojennego/

Zapal Światło Wolności – 13 grudnia 2022, godz. 19.30

 

Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia)

 

 

 

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanej - ważny dzień -> ważne daty

"Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 26-38).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis), którą obchodzimy 8 grudnia, jest szczególnym dniem dla całego Kościoła (-> brewiarz.katolik.pl). Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Maryja została napełniona łaską przez Boga (Łk 1, 28) i została odkupiona już w chwili poczęcia. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ta prawda oznacza nie tylko, że Matka Zbawiciela była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie, wewnętrzną harmonię.

Tego dnia sercem jestem w Niepokalanowie.

Mszał Rzymski podaje na ten dzień następujące wprowadzenie: "Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę potrzebną do zwalczania grzechu". Ta myśl obecna jest szczególnie w kolekcie mszalnej i modlitwie nad darami, ale dobrze znamy ją z Godzinek, gdzie prosimy, aby Bóg pozwolił nam przyjść do Niego niepokalanymi, czyli bez grzechu. Słowem kluczem jest dziś "pełna łaski".

Św. Mikołaj (6 grudnia): święty Zachodu i Wschodu

Dziś 6 grudnia! Dzieci zapewne wiedzą, z jakim świętym wiąże się ta data. Dziś w liturgii wspominamy św. Mikołaja, ale nie tego z wielkim brzuszkiem z centrum handlowego, a prawdziwego, biskupa z Miry. Pierwszy: święty ogłoszony przez Kościół, biskup Miry, ofiarny darczyńca - z siedzibą w Demre, dzisiejsza południowa Turcja. Drugi: komercyjny celebryta wypromowany przez światowy koncern napojów, gwiazdor z siedzibą w Rovaniemi, Laponia w Finlandii. Pewnie dla większości z nas jest to pierwszy święty, jakiego poznaliśmy, i należy do grona najbardziej czczonych na świecie.

Greckie imię Mikołaj oznacza „zwycięzca ludu”. Święty Mikołaj to postać historyczna.  Urodził się ok. 270 r. w Azji Mniejszej, w bogatej rodzinie. Wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na potrzeby bliźnich. Po śmierci rodziców dzielił się z innymi swoim majątkiem i podrzucał biednym ludziom przez mury ich domostw worki pełne niespodzianek. To przy jego grobie odbył się w 1098 r. zwołany przez papieża Urbana II synod, na którym szukano dróg zniesienia podziałów w chrześcijaństwie.

Przez wiele lat św. Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych świętych. Jest otaczany wielką czcią przez wiernych zarówno Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego.

Św. Mikołaj, bp. (stanowcze "NIE" dla krasnala lub trola) - św. bo jest z Bogiem a jego życie było praktykowaniem przykazania Miłości. Poniżej rys historyczny, przestańmy opowiadać bajki z TV [szczególnie dzieciom - należy im się prawda] a wzywajmy do naśladowania prawdziwego świętego. Święty Mikołaj – mężny biskup, a nie przerośnięty krasnal! Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

Święty Jan Paweł II wskazywał, że Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”. Z tej okazji, życzymy sobie i Wam, aby w sercu każdego z nas obudziło się uczucie empatii i miłości do drugiego człowieka. Obdarowujmy siebie nawzajem dobrym słowem i ciepłem, którego często brakuje w dzisiejszym świecie… I nie tylko dziś, ale każdego dnia!

Pomódl się dziś modlitwą do św. Mikołaja! Małą pomocą mogą być [Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja ] lub [Modlitwy do św. Mikołaja biskupa]. Od św. Mikołaja uczmy się też bezinteresownej (ukrytej) dobroczynności. Takiej widocznej tylko dla Boga.

Propozycje na rekolekcje adwentowe w sieci (Adwent 2022)

 

Adwent w internetach:

Tradycyjnie internet oferuje kilka pomocy na rekolekcje on-line

   

 #Adwent2022

Adwent AD 2022

Adwent  - to oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa (paruzja), a także czas radosnego i pełnego nadziei oczekiwania na świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Słowo "Adwent" znaczy przyjście. Wskazuje ono na przyjście wcielonego Syna Bożego na ziemię oraz na Jego powtórne przyjście w chwale, jak również Jego przychodzenie do nas w sakramentach, szczególnie w Eucharystii.  "Adwentem" - oczekiwaniem na Jezusa Chrystusa - jest całe życie chrześcijanina. 

Jakie znaczenie ma dla mnie Adwent? Na co czekam? Do czego się przygotowuję?

Strona 1 z 14

 

+ Benedykt XVI

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.