Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dobre książki

Książki o ewangelizacji i nowej ewangelizacji

 

 

Książki niezwykle użyteczne w służbie ewangelizacji.

 

Ks. Franciszek Blachnicki

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki - "Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem".

 

Wydanie II, Wydawnictwo Światło-Życie, 2015

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/


Notka na mojej stronie "Nowość!! Podręcznik "Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem""

 

Okładki pierwszego wydania. Dwie pierwsze to stary podręcznik podzielony na części I-II oraz III i następne. Trzecia to ostatnie wydanie podręcznika zawierające wszystkie części. Wszystkie pochodzą z lat 80-tych.

 


  Ks. Franciszek Blachnicki – „Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy”.

Książka to zbiór konferencji ewangelizacyjnych, które mówią o podstawowej prawdzie ewangelizacji - Bóg kocha każdego człowieka osobiście i bezwarunkowo. Gdybyśmy byli jedynymi ludźmi na ziemi, On przyszedłby dla nas umrzeć i zmartwychwstać, a Jego miłość trwa wiecznie. Ewangelizator to człowiek, który doświadczył tej Bożej miłości i ona niejako zobowiązuje go do tego, że wychodzi do innych ludzi, aby dzielić się z nimi tą Dobrą Nowiną.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2008.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=60#top

ps. książka zawiera konferencje wyjęte z podręcznika Ks. Franciszka Blachnickiego - "Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem". 

 


 

 

Aktualne wydanie jest z 2013 roku - ma delikatnie poprawiony (uwspółcześniony) wstęp. Reszta bez większych zmian.

 

Ks. Franciszek Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik”.


Pierwszy Podręcznik rekolekcji ewangelizacyjnych opracował ks. Franciszek Blachnicki wraz z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w 1977 roku, na podstawie zebranych doświadczeń, jako pomoc dla kapłanów ewangelizatorów i członków zespołów ewangelizacyjnych. Choć od pierwszego wydania podręcznika minęło ponad trzydzieści lat i pojawiły się nowe formy ewangelizacji, to treści zawarte w tym opracowaniu są wciąż aktualne, dotyczą bowiem podstaw posługi ewangelizacyjnej.

Wydawnictwo Światło-Życie, 2013

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/rekolekcje-ewangelizacyjne

 

Poniżej okładki wcześniejszych wydań podręcznika. Pierwsza pochodzi z 1986, druga 1999 a trzecia 2007. 


 

 Ks. Franciszek Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”.

Książka autorstwa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło - Życie, mówi nam o powszechnym obowiązku ewangelizacji, o misyjności Kościoła i konieczności kontynuowania dzieła Jezusa.

Ewangelia ma być głoszona całemu światu, ma być głoszona aż do końca czasów, ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu. Ten powszechny nakaz ewangelizowania obowiązuje ludzi w każdym pokoleniu. A podmiotem tej ewangelizacji, czyli grupą ludzi odpowiedzialnych za to, żeby ten nakaz wykonać, są przede wszystkim wyznawcy Chrystusa, ci, którzy już w Niego uwierzyli, uczniowie Chrystusa stanowiący Jego Kościół. Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. Być Kościołem to znaczy być posłanym przez Chrystusa. Na ile ktoś należy do Kościoła i należycie przeżywa swoją przynależność do niego, na tyle czuje się odpowiedzialny za misję Chrystusa, za kontynuowanie Jego dzieła.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2007.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=66#top 


 

Ks. Franciszek Blachnicki - "Wiara i świadectwo".

U progu ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI roku wiary w swoich tekstach ks. Franciszek Blachnicki zachęca do pochylenia się nad tajemnicą wiary i istotą świadectwa. Dla wielu osób to my - nasza wiara i świadectwo - stanowią jedyną ewangelię jaką czytają. Dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu i Prorokowi wiary konsekwentnej, niech słowa św. Jana staną się i naszymi: „Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.”

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=228#top 


Ks. Franciszek Blachnicki – „Idąc, czyńcie uczniami”.

Chrystus powiedział swoim uczniom: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody” (por. Mt 28, 19). Jak wypełnić ten nakaz – jak najpierw samemu stać się uczniem Pańskim, aby móc „czynić uczniami wszystkie narody”?  Takie pytania powinien zadawać sobie każdy chrześcijanin. A pomocą w odpowiedzi na nie mogą być konferencje zamieszczone w tej książce.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2008.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=69#top 

 

 

 

 

 


José H. Prado Flores, o. Thomas Forrest, o. Emilien Tardif

 

 

 


 


José H. Prado Flores – „Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych”.

Książka zawiera treści poruszane w Kursie Filip. Niestety pozycja nie była nigdy wznawiana i nie ma jej w sprzedaży. Można jej szukać na Allegro.


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992.

     
 

Jose H. Prado Flores

Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

Na początku istnienia Kościoła chrzczono tylko nawróconych. Obecnie zadanie zostało odwrócone – trzeba nawracać ochrzczonych.

Pierwszą częścią ewangelizacji jest kerygmat, ewangelizacja fundamentalna albo pierwsze głoszenie. Za pomocą aktywnej i uczestniczącej metodologii głosi się Dobrą Nowinę o Zbawieniu w Chrystusie Jezusie, z mocą Ducha Świętego, i świadczy się o niej.
Niniejszy tom stanowi dopełnienie książki Jak ewangelizować ochrzczonych, jak również rozwija tematy kursu „Nowe Życie” Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Idzcie-i-ewangelizujcie-ochrzczonych

     
 

José H. Prado Flores – „Jak ewangelizować ochrzczonych”.

Książka zawiera solidny materiał pomagający znaleźć odpowiedź na pytanie "Jak ewangelizować?". Zawiera treści poruszane w Kursie Paweł. Niestety pozycja nie była nigdy wznawiana i nie ma jej w sprzedaży. Można jej szukać na Allegro.


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993.

     
   

 

Jose H. Prado Flores

Jak ewangelizować ochrzczonych

Podstawowy podręcznik kursu „Paweł. Formacja ewangelizatorów Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja”.

Świat nie potrzebuje nowej Ewangelii, lecz Nowej Ewangelizacji (nowej ze względu na zapał, metody i środki wyrazu). Istnieje dziś paląca potrzeba, aby zaoferować treść i sposób głoszenia Dobrej Nowiny każdemu ochrzczonemu.

Ta książka jest cennym narzędziem służącym do formowania ewangelizatorów, którzy nie mogą zapominać o sile kerygmatu. Ewangelizatorem jest każdy z nas, bowiem ewangelizacja to dzieło całego Kościoła. Punktem wyjścia dla ewangelizacji staje się nauczanie Jezusa, a następnie przepowiadanie apostołów.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Jak-ewangelizowac-ochrzczonych

 

 

  

José H. Prado Flores – „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji”.

Książka, podsumowuje 40 lat doświadczenia ewangelizacyjnego José H. Prado i dzieła Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, które on założył.

Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2013
http://www.swietywojciech.pl/pl/shop/nowi_ewangelizatorzy_dla_nowej_ewangelizacji.html

Notka na naszej stronie "José H. Prado Flores: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji".

 

 

 
 

José H. Prado Flores – „Formacja uczniów”.

Jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa? Po czym można rozpoznać tych, którzy porzucili wszystko i poszli za Mistrzem i odróżnić ich od tych, którzy kroczą za Nim tylko pozornie? Jaki program nauczania przewiduje Nauczyciel-Chrystus dla swoich wybranych?

Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Jan.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1992.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/106-formacja-uczniow.html

 

 

 
 

José H. Prado Flores – „Mojżesz. Poza pustynię”.

Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Mojżesz.


Nakład wyczerpany :(

     
 


José H. Prado Flores – „Sekret Pawła".

Książka napisana żywym stylem, jest w pierwszym rzędzie owocem miłości i podziwu, jakim jej autor zawsze obdarzał św. Pawła, zawodnika Jezusa Chrystusa. Te 12 rozdziałów, które się na nią składają, mają w sobie taki dynamizm, że pociągną cię, abyś ściślej poszedł tropem Apostoła narodów w podwójnym kierunku: najpierw, aby spotkać w nowy i radosny sposób Jezusa Zmartwychwstałego – to droga twojego osobistego Damaszku – a następnie, aby zapłonąć ideałami ewangelizacyjnymi, nieść wszędzie Dobrą Nowinę o Jezusie pod tchnieniem Ducha Świętego. Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Sekret Pawła.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2009.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/108-sekret-pawa.html

 

 

 
 

Thomas Forrest, José H. Prado Flores – „Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby”.

Bóg chce zbawić nie tylko część istoty ludzkiej, ale całego człowieka. Duch Święty nie ogranicza się do uzdrawiania poszczególnych osób, ale chce uzdrowić całe Ciało Chrystusa, które tworzymy, żyjąc w zdrowych relacjach międzyosobowych. W ten sposób Kościół jest powołany do istnienia w zdrowiu. W tej książce pokazujemy w prosty sposób plan Boży, który przewyższa wszystko, o co jesteśmy zdolni prosić, czy nawet tylko pomyśleć. Pokażemy nie tylko choroby, ale przede wszystkim na nie lekarstwo dla wszystkich tych, którzy uważają się za chorych lub po prostu szukają w swoim życiu czegoś więcej.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1994.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/105-jezus-chrystus-uzdrowiciel-mojej-osoby.html

   

16.

 

 

Emilien Tardif, José H. Prado Flores – „Dookoła świata bez walizki”.

Książka „Dookoła świata bez walizki” to opis przygód jednego z tych świadków [miłości Jezusa], ojca Emiliena Tardifa, który na pięciu kontynentach świata głosi Ewangelię. Głos ewangelizatora jest głosem nadziei wśród pogrążonych w smutku świata. Książka zawiera w drugiej swojej części Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1995.

Nowe wydanie:
http://www.esprit.com.pl/105/W-ogniu-milosci-Dookola-swiata-bez-walizki.html

     
 


 

Emilien Tardif – „Jezus żyje”.

Pozycja Jezus żyje należy do ścisłej czołówki bestsellerów światowych. W ciągu zaledwie kilku lat przetłumaczono ją na 16 języków, sprzedano ponad 1 mln. egzemplarzy, a jej popyt nie maleje. Książka zawdzięcza to nie tylko nazwisku autora - ojca Emilieno Tardifa, Misjonarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, znanego na pięciu kontynentach, lecz także, a może przede wszystkim, charyzmatowi zawartemu w jej niecodziennej treści. Książka ta otwiera zamknięte, zagubione, samotne serca, przynosi ukojenie, pozwalając odkryć i zanurzyć się w nieprzebranej miłości Bożej i niesie radość poprzez poznanie Dobrej Nowiny, że Jezus żyje!

 

http://odnowa.jezuici.pl/sklep/pl/seminarium-odnowy-zycia-w-duchu-swietym/114-K-Jezus-zyje-cz-1.html

 

 

 
 
 

Emilien Tardif, José H. Prado Flores – „Jezus jest Mesjaszem”.

Masz wszystko, a jednak czegoś ci brakuje? A może nie masz niczego i czujesz się samotny? Czy masz pomysł, jak zmienić swoje życie, by stało się radosne i pełne smaku? Ponad dwa tysiące lat temu po ziemi chodził Człowiek, który pocieszał innych, uzdrawiał i wskrzeszał, dbał o tych, którymi nikt się nie interesował. Pomyślisz: „To było tak dawno...”.

By przekonać realistów, twardo stąpających po ziemi, którzy chcą dotknąć, zobaczyć, a nie tylko poczuć, autor opisuje spektakularne, współczesne uzdrowienia fizyczne. Im zawsze towarzyszą te najpiękniejsze – uzdrowienia duchowe. Ta książka może pomóc ci spotkać Jezusa – dzisiaj! Jezusa, który doskonale zna ciebie – twoje radości i smutki, mocne i słabe strony. Jezusa, który potrafi odmienić twoje życie, dotąd szare i smutne, może stać się szczęśliwe i inspirujące dla innych.

http://odnowa.jezuici.pl/sklep/pl/-zyc-dobra-nowina/102-K-Jezus-jest-Mesjaszem.html

 
 
  o. Tom Forrest - "Zróbmy to! Gorliwe głoszenie misji Chrystusa".
     
 

Jose H. Prado Flores

Dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół?

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".

 

 

 
 

Jose H. Prado Flores

Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz

Niewiele osób ma tak skomplikowany charakter i tak bogatą osobowość, mieniącą się mnóstwem barw ukazujących jej tożsamość, jak Szymon Piotr, syn Jana i brat Andrzeja, któremu Jezus powierzył klucze do Królestwa niebieskiego. Jednak spośród tak wielu elementów wyróżnia się niepodzielny dwumian Ucznia-Misjonarza. Powołany do bycia uczniem, który odtwarza życie, kryteria i priorytety Mistrza z Nazaretu. Posłany jako misjonarz, aby paść baranki i owce ze stada Jezusa.Ta cudowna komplementarność pobudza chrześcijanina XXI wieku, aby nauczył się żyć jak uczeń Jezusa, a zarazem jak misjonarz Jego Ewangelii.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Teologia/Szymon-Piotr-Uczen-misjonarz

 

 

 

 
 

Jose H. Prado Flores

Paweł z Tarsu. Uczeń-misjonarz

Dawny faryzeusz i prześladowca chrześcijan zamienia się w prawdziwego ucznia Jezusa, który ma odwagę powiedzieć: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Równocześnie zostaje mu powierzona misja bycia świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego, głoszenia dobrej nowiny, że zbawienie jest darmowym darem wielkiej miłości Boga.
Jego profil ucznia-misjonarza opisany w piętnastu obrazach to galeria dzieł sztuki, która nabiera nowego blasku na współrzędnych jego życia i jego misji. Paweł z Tarsu - jako architekt, ojciec i matka, pasterz, ambasador i rolnik, żołnierz i pięściarz, sportowiec i poddany, sługa, pomocnik, herold, nauczyciel i żeglarz - nie tylko wzbudza podziw, ale równocześnie zachęca nas, abyśmy żyli jak uczniowie i wciąż na nowo rozwijali żagle, aby płynąć ku nowym horyzontom - tam, gdzie misja nie ma ograniczeń czasowych ani geograficznych.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Teologia/Pawel-z-Tarsu-Uczen-misjonarz

 

 

 

 
 

 

 

Jose H. Prado Flores

Uzdrowienie nad sadzawką Siloam

 

Jezus przyszedł, aby leczyć chorych, nie ich choroby. W czynionych przez Niego znakach aspekt fizyczny miał być jedynie tropem do odkrycia głębi drugiego człowieka. Jezus chciał znać jego przeszłość i przyszłość, urazy i kompleksy, plany i marzenia, relacje z rodziną i postawę wobec samego siebie.

Niewidomy od urodzenia posłany do Siloam to przykład całkowitego uzdrowienia. Jezus czyni ów znak za pomocą serii siedmiu następujących po sobie uzdrowień szczegółowych. Takich samych siedmiu uzdrowień chce dokonać również w nas, ponieważ i On jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8).

Książkę można zamówić ze strony: "https://www.swietywojciech.pl/".

José H. Prado Flores jest biblistą, założycielem Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która działa obecnie w 82 krajach. Jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących duchowości katolickiej i Nowej Ewangelizacji, m.in. bestselleru „Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji”, w którym podsumowuje 40 lat swojego doświadczenia ewangelizacyjnego.

 

 

 

 

 Jose H. Prado Flores

Ewangelizować z Mocą

 

Skoro można ewangelizować z wielką mocą, to można też ewangelizować jedynie z mocą, a nawet ewangelizować bez mocy.

Ewangelizacja z wielką mocą nie ogranicza się jedynie do przesłania, które oświeca umysł, lecz jest także doświadczeniem Boga, które przemienia życie.Uzdrowienie chromego spod Bramy Pięknej – pierwszy cud dokonany przez Apostołów po Zmartwychwstaniu Jezusa – pokazuje różnorodność elementów tego, co oznacza ewangelizacja z mocą albo, jeszcze lepiej, z wielką mocą.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Nowa-Ewangelizacja/Ewangelizowac-z-Moca

     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
 
 
  


 

 

 

Inni:


  

 


Daniel Ange – „Misja by miłość była kochana”.

Jak być misjonarzem? Jak ewangelizować? Czym jest ewangelizacja? Jak mówić o Bogu współczesnemu człowiekowi, któremu tak często wydaje się, że może osiągnąć szczęście bez Niego? Ojciec Daniel Ange, apostoł nowej ewangelizacji, szuka odpowiedzi na te pytania. Z mocą mówi o potrzebie głoszenia Ewangelii i stara się obudzić w każdym wierzącym ducha misyjnego.


http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/dange_misja.html

 

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2007.
Nakład niestety wyczerpany :( 


Michelle Moran - "Zacznij ewangelizować".

Książka Michelle Moran musi obowiązkowo znaleźć się w biblioteczce każdego ewangelizatora. Pokazuje ona, jak świadczy entuzjastyczny ewangelizator i uzmysławia różnicę pomiędzy wiarą wyznawaną a wiarą, dzięki której wyznajemy. Ten podręcznik szkoleniowy pomoże także zrozumieć moc świadectwa i nauczy, jak wprowadzać ewangelizowanego w osobistą relację z Chrystusem.

Wcześniej książka wydana pod tytułem: "Podaj dalej", Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2009.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/233-zacznij-ewangelizowa.html
 
 

 


ks. Adam Pawłowski

Kerygmat w nowej ewangelizacji.

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".


 


 

 

Tom Peterson

Katolicy, powróćcie do Domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie.

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".


   

Linda Perrone Rooney

Ścieżka ucznia. Osiem kroków, które odmienią twoje życie i świat

 

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".


   

Scott Hahn

Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".
 

 

 
 

 

Notka na naszej stronie "Kościelna wiosna – książkowy wywiad z bp Rysiem"
     
 

 

 

Notka na naszej stronie "Bp Grzegorz Ryś - "PIERWSZE jest PIERWSZE".".

 

     
 bp Dominique Rey

Od adoracji do ewangelizacji.

Notka na naszej stronie "Od adoracji do ewangelizacji"

 
   
 


Bp Dominique Rey

Parafio Obudź się! Wyzwania dla Nowej Ewangelizacji.

 

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".

 
 
 

 

 


 

Ks. Rafał Jarosiewicz

"Miłość chodzi po woodstocku".

Doświadczenie ewangelizacyjne ks. Rafała Jarosiewicza zaowocowało powstaniem książki, w której opisane jest, jak miłość Boża objawia się na najbardziej zakręconych ścieżkach ludzkiego życia. Bóg wchodzi w konkretną rzeczywistość człowieka i przemienia ją mocą Miłości silniejszej niż śmierć i grzech. Pan liczy jedynie na całkowite zaufanie ewangelizatora oraz jego gotowość wyruszenia "na krańce ziemi".

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Milosc-chodzi-po-Woodstoku/1805

     
 

 

 

Ks. Rafał Jarosiewicz

"Ewangelizacja bez granic czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia Pana".

... czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia Pana. To kolejna książka autorstwa ks. Rafała Jarosiewicza, który mówi nam, ile mamy możliwości ewangelizacji i jak dostosować metodę do konkretnej rzeczywistości osób ewangelizowanych.

 

 

 
 


 

 
     
 

 

 

Zbigniew Ignacy Kowalski  - "KERYGMA - podręcznik ewangelizatora"

Niniejszy podręcznik jest praktyczną pomocą dla początkujących ewangelizatorów – zarówno duchownych jak i osób świeckich: duszpasterzy, animatorów oazowych i grup modlitewnych, a także wszystkich pragnących spotkać Chrystusa w sposób osobisty i przemieniający życie we wszystkich wymiarach człowieczeństwa. Doświadczeni ewangelizatorzy na jego podstawie mogą zweryfikować i ulepszyć swoje metody ewangelizowania. W publikacji zawarto praktyczne i konkretne wskazówki jak ewangelizować, aby głoszenie zakończyło się pozytywnym przyjęciem Dobrej Nowiny przez ewangelizowanego. Czytelnicy odnajdą w niej nie tylko praktyczny i skuteczny przekaz kerygmy w wymiarze teologicznym, psychologicznym i duchowym, lecz także sposób na to jak stać się prawdziwym człowiekiem – ewangelizatorem i wojownikiem Chrystusa.

http://www.michalineum.pl/oferta.php?co=1788&ro=#s

 

     
 

 

 

Notka na naszej stronie "Dokument z Aparecidy".
     
 

   
   

 

Steve Gladen

Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty?

 

Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Male-grupy-swiadome-celu.-Jak-tworzyc-zdrowe-wspolnoty/4524

     
   

 Ks. Robert J. Hater Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji – plan działania w dzieleniu się wiarą

Niezwykła książka księdza Roberta Hatera. Polecam tę książkę wszystkim proboszczom. Serce księdza Roberta bije w rytm pulsu współczesnych parafii. Każdy aspekt ewangelizacji oddaje jasnym językiem, dołączając osobiste historie, pytania do dyskusji oraz wiele praktycznych wskazówek na start. Autor nie proponuje tu kolejnych programów czy struktur. Zamiast tego przedstawia wizję, w której proboszczowie, pracownicy parafii i rodziny mogą stać się ewangelizatorami, wizję opartą na nauczaniu Chrystusa o królestwie niebieskim, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, liturgii, służbie i dokumentach Kościoła przez wszystkie wieki wspólnot wiary, począwszy od apostołów, a skończywszy na współczesnych formach posługi.

Ksiądz Robert wyjaśnia również, jak nowa ewangelizacja może być pomocna w rozwiązywaniu problemów w parafii, które wynikają ze stronniczości, wewnętrznych konfliktów i tworzenia stref wpływów. Proponuje wiele rozwiązań mających na celu przemianę parafii w żywe wspólnoty. Przedstawia ciekawą propozycję wykorzystania ruchomego modelu dla funkcji lidera pracowników parafii. Jego metoda personalizacji życia parafii – w duchu otwartości, przebaczenia i modlitwy opartych na słowie, modlitwie i służbie – sprawia, że nowa ewangelizacja staje się przystępna, atrakcyjna i warta zachodu. o. Alfred McBride, O.Praem

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Przewodnik-parafialny-po-nowej-ewangelizacji-plan-dzialania-w-dzieleniu-sie-wiara/4392

     
   

 

 Allan F. Wright

Jezus Ewangelizator. Ewangeliczny przewodnik po nowej ewangelizacji

"Mam szczerą nadzieję, że niniejsza książka pomoże czytelnikom rozwinąć w sobie sposób myślenia Chrystusa oraz nastawienie ewangelizacyjne po to, abyśmy mogli przynosić owoc, który będzie trwał. Przyglądając się życiu Chrystusa, możemy zaobserwować, jak docierał do tych, którzy byli religijni, do ludzi wątpiących oraz do żyjących na marginesie społeczeństwa. Modele dla parafii, poszczególnych osób oraz ruchów kościelnych będą się różnić w zależności od konkretnych sytuacji, jakim muszą sprostać, lecz ogólny model pozostaje ten sam: Jezus Chrystus. "


Allan F. Wright - autor


http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Jezus-Ewangelizator.-Ewangeliczny-przewodnik-po-nowej-ewangelizacji/4420

 
 
 
 
     
     
     
     
     
  


*(daty wydania podaję wg. posiadanych egzemplarzy)
** (opisy wg. notek promujących książki w internecie)

 

 

 

Książki spoglądające na ewangelizację i nową ewangelizację od strony naukowej.

 

 

 

ks. Bogdan Biela (red.) - Nowa Ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce.

„Na strukturę tematyczną książki składają się dwa elementy treściowe. Najpierw  zaprezentowano założenia i aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce. Następnie w refleksji pastoralnej ukazano nie tylko obszary na których powinna się ona realizować, ale wskazano konkretne propozycje działań ewangelizacyjnych. (...) Autorzy artykułów wskazując na „strategiczne” areopagi ewangelizacyjne Kościoła w Polsce, mają nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się nie tylko do konstruktywnej dyskusji, ale przede wszystkim bardziej uświadomi naszą własną odpowiedzialność wobec nakazu misyjnego Chrystusa (por. Mk 16,15) oraz ożywi pracę ewangelizacyjną pasterzy i wiernych świeckich”.
/z Wprowadzenia/

Wydawnictwo EMMANUEL, Katowice 2011;http://sklep.emmanuel.pl/nowa-ewangelizacja-wyzwaniem-dla-kosciola-w-polsce.html

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Wiesław Przygoda (red.) - Świadectwo w służbie ewangelizacji

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

 I. Teologiczne podstawy świadectwa chrześcijańskiego

Ks. Stanisław Haręzga - Biblijne podstawy świadectwa

Ks. Stanisław Dyk - Biblijne podstawy ewangelizacji

Ks. Tomasz Kaczmarek - Diakonia męczenników w ujęciu św. Augustyna

Edmund Robek SAC - Dojrzała miłość podstawą świadectwa chrześcijańskiego

Ks. Bogusław Wolański - Sakrament bierzmowania fundamentem świadectwa chrześcijańskiego


II. Podmiot i środowiska świadectwa chrześcijańskiego

Ks. Wiesław Śmigiel - Świadectwo hierarchii w służbie ewangelizacji

Marek Fiałkowski OFMConv - Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji

Czesław Parzyszek SAC - Świadectwo życia osób konsekrowanych w służbie nowej ewangelizacji

Ks. Zbigniew Zarembski - Ewangelizacja w rodzinie przez świadectwo życia chrześcijańskiego

Andrzej Potocki OP - Świadectwo ruchów religijnych w parafialnej katechezie sakramentalnej

Ks. Dariusz Lipiec - Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych


III. Wybrane formy realizacji świadectwa chrześcijańskiego

Ks. Sławomir Płusa - Świadectwo w procesie komunikacji wiary

Ks. Wojciech Turowski - Kaznodzieja jako świadek Ewangelii

Ks. Wiesław Przygoda - Świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego

Ks. Bogdan Biela - Ksiądz Franciszek Blachnicki - zdeterminowany świadek Ewangelii

Ks. Bogusław Drożdż - Skuteczność świadectwa chrześcijańskiego w kontekście aktualnych wyzwań społeczno-kulturowych

Noty o autorach

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1898

     
 

 

 

 

 

 

 

Nowa Ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele.

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".

W książce zamieszczono artykuły:

CZĘŚĆ I
bp Grzegorz Ryś - "Jezusowa Nowa Ewangelizacja"
Jean-Luc Moens - "Na czym polega Nowa Ewangelizacja?"
bp Dominique Rey - "Definicja Nowej Ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze"
op. Nelson Medina - "Dwanaście błędów, których nie możemy popełnić w procesie Nowej Ewangelizacji"
abp Rino Fisichella - "Kapłan Nowej Ewangelizacji"
o. José Rodríguez Carballo - "Nie lękajcie się! Idźcie i dawajcie świadectwo: Pan zmartwychwstał!"

CZĘŚĆ II
ks. Artur Sepioło - "Nowa Ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II"

 

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Nowa-Ewangelizacja.-Kerygmatyczny-impuls-w-Kosciele/3254

 

     
 

 

 

Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary

W książce zamieszczono artykuły:
*Kardynał Walter Kasper - "Nowa ewangelizacja - wyzwanie pastoralnne, teologiczne i duchowe".
*Kardynał Kurt Koch - "Misja czy dymisja Kościoła? Wyzwania koniecznej nowej ewangelizacji".
*Kardynał Ivan Dias - "Ewangelizacja dzisiaj".
*Thomas Söding - "Ewangelia Bożego panowania. Przepowiadanie Jezusa i posłannictwo uczniów".
*Ks. George Augustin SAC - "Drogi skutecznej nowej ewangelizacji".
*Ks. George Augustin SAC - "Ożywiać wiarę i rozpalać miłość: św. Wincenty Pallotti jako wzór dla nowej ewangelizacji".

http://www.apostolicum.pl/shop/?p=2&id_product=569

     
 

Książka "Nowa Ewangelizacja - konkretne wezwanie!" ukazała się w Serii Nowej Ewangelizacji. Niezwykle ważna publikacja na rynku polskim. Ks. prof. Stanisław Dyk (KUL) systematyzuje zagadnienie nowej ewangelizacji i ukazuje jej prawdziwe znaczenie. Polecamy osobom zaangażowanym w dzieło ewangelizacji oraz wszystkim, którym zależy na dobrym ukierunkowaniu działań duszpasterskich. Książka nie jest kompletnym "podręcznikiem", ponieważ myśl w tym temacie bardzo szybko się rozwija, a problematyka nowej ewangelizacji dotyka wiele wątków. Nie mniej jednak, jest to najbardziej aktualna książka, która powstała na gruncie polskim i tak kompleksowo ujmuje poruszane zagadnienie. Novum, które warto uwypuklić stanowi temat preewangelizacji - przygotowania do ewangelizacji. Jednym z założeń Serii Nowej Ewangelizacji jest ukazywanie teoretycznych podstaw przy jednoczesnym podkreśleniu wymiaru praktycznego.Niniejsza książka doskonale wpisuje się w to principium. Mamy nadzieję, że ta lektura nie tylko pomoże zrozumieć na czym polega Nowa Ewangelizacja, ale także pokaże konkretne metody jak odnaleźć drogę do zagubionych.

Zamówienia i informacje na stronie:  http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Sionek (kierownik projektu)

CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU

Zapis Forum CCC, które odbyło się w Krakowie.

Wśród mówców byli m.in.: bp. Edward Dajczak, bp. Grzegorz Ryś, ks. Peter Hocken, Donald Turbitt, Andrzej Sionek, Ulf Ekman

 

"Forum Nowej Ewangelizacji CCC było wydarzeniem. Wydarzeniem Kościoła, który należy do Pana, a gdy Mu się poddaje, doświadcza Jego działania. Mocnego. Zaskakującego. Przekraczającego nie tylko nasze oczekiwania, ale także teologiczne schematy, którymi operujemy na co dzień, utrzymując, że są oczywiste. Forum było wydarzeniem, po którym nie ma drogi powrotnej do wypowiadanych wcześniej obaw dlatego, że przed oczami nie mamy już idei, teorii i wartości, lecz twarze - konkretne twarze Sióstr i Braci, z wypisaną na nich wiarą, miłością i nadzieją".

Bp Grzegorz Ryś

Czy żyjesz Dobrą Nowiną, czy ją tylko słyszałeś? Czy budujesz wspólnotę, czy przed nią uciekasz? Czy wiesz, jak odpowiedzieć na głód duchowy świata, czy udajesz, że go nie widzisz?Przestań koncentrować się na sobie. Skoncentruj się na Bogu. A wtedy usłyszysz głos świata i jego wołanie o Dobrą Nowinę. Bez żywej relacji z Bogiem Ojcem w Jezusie Chrystusie poprzez Ducha Świętego nie odniesiemy sukcesu w przekazywaniu wiary.

Dlatego przyjmij Całą Ewangelię, poznaj Całe Ciało, wyjdź do Całego Świata!

Jak to zrobić? Dokładnie o tym jest ta książka. Nie jest zbiorem tekstów, lecz zbiorem doświadczeń ludzi, świadectwem wieloletniej wytrwałości tych, którzy dochowali wierności Bogu i otworzyli w Europie nowe przestrzenie dla Ewangelii. Zaczerpniesz z niej nie samo słowo, lecz życie! Dzielimy się życiem, by wszyscy życie mieli.

W dodatku Ralph Martin ■ Uwolnić Nową Ewangelizację

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji."

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

POLECAMY <><ZACHĘCAMY ><> POLECAMY <><ZACHĘCAMY ><> POLECAMY <><ZACHĘCAMY ><>

 

 

Nowe książki o nowej ewangelizacji (lipiec 2016)

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi - nowymi - pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

Jose H. Prado Flores

Ewangelizować z Mocą

 Skoro można ewangelizować z wielką mocą, to można też ewangelizować jedynie z mocą, a nawet ewangelizować bez mocy.

Ewangelizacja z wielką mocą nie ogranicza się jedynie do przesłania, które oświeca umysł, lecz jest także doświadczeniem Boga, które przemienia życie.Uzdrowienie chromego spod Bramy Pięknej – pierwszy cud dokonany przez Apostołów po Zmartwychwstaniu Jezusa – pokazuje różnorodność elementów tego, co oznacza ewangelizacja z mocą albo, jeszcze lepiej, z wielką mocą.


https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Nowa-Ewangelizacja/Ewangelizowac-z-Moca

 

   

Steve Gladen

Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty?

Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.Małe grupy są zdrowym sposobem na budowanie wspólnoty złożonej z uczniów, a nie uczestników. Ta praktyczna książka przeprowadzi cię poprzez pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, opracowując strategię twojej małej grupy. Przedstawiony w niej uniwersalny proces może być zastosowany w każdej wspólnocie. Każdy rozdział kończy się listą pytań, które pomogą ci dokonać oceny twojej aktualnej sytuacji, odkryć pragnienia i postawić cele na przyszłość. Dzięki tej książce dowiesz się, jak być liderem, który formuje duchowo innych, oraz co zrobić, by więcej osób przyłączało się do małych grup.

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Male-grupy-swiadome-celu.-Jak-tworzyc-zdrowe-wspolnoty/4524
   

Nowe książki o nowej ewangelizacji (marzec 2016)

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi - nowymi - pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

Jose H. Prado Flores

Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

 

Na początku istnienia Kościoła chrzczono tylko nawróconych. Obecnie zadanie zostało odwrócone – trzeba nawracać ochrzczonych.

Pierwszą częścią ewangelizacji jest kerygmat, ewangelizacja fundamentalna albo pierwsze głoszenie. Za pomocą aktywnej i uczestniczącej metodologii głosi się Dobrą Nowinę o Zbawieniu w Chrystusie Jezusie, z mocą Ducha Świętego, i świadczy się o niej.
Niniejszy tom stanowi dopełnienie książki Jak ewangelizować ochrzczonych, jak również rozwija tematy kursu „Nowe Życie” Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Idzcie-i-ewangelizujcie-ochrzczonych

 

   

ks. Michał Olszewski SCJ

KERYGMAT. Dotknij, zobacz, to Ja jestem

Kerygmat to istota chrześcijaństwa, te prawdy, w których nasza wiara ma swoje bezpośrednie źródło. Pierwotnie głoszony był tym, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Obecnie kierowany jest również do ochrzczonych, aby ożywić czy odnowić ich wiarę, zaprosić ich do nawiązania prawdziwej relacji z Bogiem. Bez kerygmatu chrześcijaństwo jest bowiem pustą, pozbawioną swej treści skorupą.

W tej książce ks. Michał, którego posługa od początku jest poświęcona głoszeniu prawd stanowiących treść kerygmatu, zebrał w skondensowanej, poręcznej formie to podstawowe przesłanie, dobrą nowinę chrześcijaństwa o Bogu, który nas kocha tak, że umarł za nasze grzechy, aby nam dać wieczne życie ze sobą.

http://xn--boskieksiki-4kb16m.pl/product-pol-880-KERYGMAT-Dotknij-zobacz-to-Ja-jestem.html

   

Nowe książki o nowej ewangelizacji (styczeń 2016)

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi - nowymi - pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

Jose H. Prado Flores

Jak ewangelizować ochrzczonych

 

Podstawowy podręcznik kursu „Paweł. Formacja ewangelizatorów Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja”.

Świat nie potrzebuje nowej Ewangelii, lecz Nowej Ewangelizacji (nowej ze względu na zapał, metody i środki wyrazu). Istnieje dziś paląca potrzeba, aby zaoferować treść i sposób głoszenia Dobrej Nowiny każdemu ochrzczonemu.

Ta książka jest cennym narzędziem służącym do formowania ewangelizatorów, którzy nie mogą zapominać o sile kerygmatu. Ewangelizatorem jest każdy z nas, bowiem ewangelizacja to dzieło całego Kościoła. Punktem wyjścia dla ewangelizacji staje się nauczanie Jezusa, a następnie przepowiadanie apostołów.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Jak-ewangelizowac-ochrzczonych

   

 Ks. Robert J. Hater

Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji – plan działania w dzieleniu się wiarą

Niezwykła książka księdza Roberta Hatera. Polecam tę książkę wszystkim proboszczom. Serce księdza Roberta bije w rytm pulsu współczesnych parafii. Każdy aspekt ewangelizacji oddaje jasnym językiem, dołączając osobiste historie, pytania do dyskusji oraz wiele praktycznych wskazówek na start. Autor nie proponuje tu kolejnych programów czy struktur. Zamiast tego przedstawia wizję, w której proboszczowie, pracownicy parafii i rodziny mogą stać się ewangelizatorami, wizję opartą na nauczaniu Chrystusa o królestwie niebieskim, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, liturgii, służbie i dokumentach Kościoła przez wszystkie wieki wspólnot wiary, począwszy od apostołów, a skończywszy na współczesnych formach posługi.

Ksiądz Robert wyjaśnia również, jak nowa ewangelizacja może być pomocna w rozwiązywaniu problemów w parafii, które wynikają ze stronniczości, wewnętrznych konfliktów i tworzenia stref wpływów. Proponuje wiele rozwiązań mających na celu przemianę parafii w żywe wspólnoty. Przedstawia ciekawą propozycję wykorzystania ruchomego modelu dla funkcji lidera pracowników parafii. Jego metoda personalizacji życia parafii – w duchu otwartości, przebaczenia i modlitwy opartych na słowie, modlitwie i służbie – sprawia, że nowa ewangelizacja staje się przystępna, atrakcyjna i warta zachodu. o. Alfred McBride, O.Praem

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Przewodnik-parafialny-po-nowej-ewangelizacji-plan-dzialania-w-dzieleniu-sie-wiara/4392

   

 Allan F. Wright

Jezus Ewangelizator. Ewangeliczny przewodnik po nowej ewangelizacji

"Mam szczerą nadzieję, że niniejsza książka pomoże czytelnikom rozwinąć w sobie sposób myślenia Chrystusa oraz nastawienie ewangelizacyjne po to, abyśmy mogli przynosić owoc, który będzie trwał. Przyglądając się życiu Chrystusa, możemy zaobserwować, jak docierał do tych, którzy byli religijni, do ludzi wątpiących oraz do żyjących na marginesie społeczeństwa. Modele dla parafii, poszczególnych osób oraz ruchów kościelnych będą się różnić w zależności od konkretnych sytuacji, jakim muszą sprostać, lecz ogólny model pozostaje ten sam: Jezus Chrystus. "


Allan F. Wright - autor


http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Jezus-Ewangelizator.-Ewangeliczny-przewodnik-po-nowej-ewangelizacji/4420

   

Zbigniew Ignacy Kowalski

KERYGMA - podręcznik ewangelizatora

Niniejszy podręcznik jest praktyczną pomocą dla początkujących ewangelizatorów – zarówno duchownych jak i osób świeckich: duszpasterzy, animatorów oazowych i grup modlitewnych, a także wszystkich pragnących spotkać Chrystusa w sposób osobisty i przemieniający życie we wszystkich wymiarach człowieczeństwa. Doświadczeni ewangelizatorzy na jego podstawie mogą zweryfikować i ulepszyć swoje metody ewangelizowania. W publikacji zawarto praktyczne i konkretne wskazówki jak ewangelizować, aby głoszenie zakończyło się pozytywnym przyjęciem Dobrej Nowiny przez ewangelizowanego. Czytelnicy odnajdą w niej nie tylko praktyczny i skuteczny przekaz kerygmy w wymiarze teologicznym, psychologicznym i duchowym, lecz także sposób na to jak stać się prawdziwym człowiekiem – ewangelizatorem i wojownikiem Chrystusa.

zob: http://www.michalineum.pl/oferta.php?co=1788&ro=#s

   

Uzdrowienie nad sadzawką Siloam

Na stronach Wydawnictwa św. Wojciecha, a zatem i w księgarniach, pojawiła się nowa książka "Uzdrowienie nad sadzawką Siloam", której autorami są Jose H. Prado Flores i Angela M. Chineze. Książkę można zamówić ze strony: "https://www.swietywojciech.pl/".

Książka jest zapisem treści, które poruszane były w rekolekcjach, które przeżywałem niedawno w Stryszawie (zob: "Rekolekcje Sadzawka Siloe - Stryszawa 20-23.08.2015"). Mówiąc w wielkim skrócie - dobra treść dla chcących przemedytować swoje spotkanie z Jezusem, który uzdrawia.

José H. Prado Flores jest biblistą, założycielem Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która działa obecnie w 82 krajach. Jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących duchowości katolickiej i Nowej Ewangelizacji, m.in. bestselleru „Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji”, w którym podsumowuje 40 lat swojego doświadczenia ewangelizacyjnego. O pozostałych książkach z tematyki Nowej Ewangelizacji można poczytać w starszych notkach: "Nowe książki o nowej ewangelizacji" i "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji." oraz "Książka José H. Prado Floresa: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji".

Bp Grzegorz Ryś - "PIERWSZE jest PIERWSZE".

„Kerygmat jest zawsze doświadczeniem miłosierdzia Bożego – jest spotkaniem z Ojcem, który mnie kocha mimo. Kocha mnie z racji na to, że jestem – wbrew moim grzechom i niegodziwościom…".

Serdecznie polecam nową książkę bpa. Grzegorza Rysia "PIERWSZE jest PIERWSZE".

Tym co rozbrzmiewa na kartach całej książki jest KERYGMAT. Autor, odsyłając nas do Słowa Bożego, z radością obwieszcza: Bóg nie tylko istnieje – Bóg zbawia! Odkrywa przed nami oblicze Ojca „poruszonego miłosierdziem”. Konfrontuje nas z żywym Słowem.

Myślę, że już te kilka zdań wystarczy, aby sięgnąć po książkę. Każdy kto słuchał lub czytał książki bpa. Grzegorza wie, że naprawdę warto.

Więcej można dowiedzieć się ze strony przybliżającej osobę i nauczanie bpa. Rysia: "http://biskup-rys.pl/index.php/ksiazki".

Nowe książki o nowej ewangelizacji

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi - nowymi - pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

Scott Hahn

Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji

 

Umocnisz i pogłębisz swoją wiarę, jeśli będziesz się nią dzielić. Ty też możesz ewangelizować – i Scott Hahn pokazuje, jak to robić.

W swoim bardzo praktycznym „podręczniku misyjnym” autor wyposaża cię w: przewodnik ułatwiający zrozumienie, czym jest Nowa Ewangelizacja i dla kogo jest rzeczywiście przeznaczona; mapę, która zaprowadzi cię do miejsca, gdzie to wszystko się zaczyna; proste, piękne przesłanie, którym możesz się dzielić – słowem i czynem.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Niescie-i-przyjmujcie-Dobra-Nowine-Wyzwania-Nowej-Ewangelizacji

   

 

Jose H. Prado Flores

Paweł z Tarsu. Uczeń-misjonarz

Dawny faryzeusz i prześladowca chrześcijan zamienia się w prawdziwego ucznia Jezusa, który ma odwagę powiedzieć: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Równocześnie zostaje mu powierzona misja bycia świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego, głoszenia dobrej nowiny, że zbawienie jest darmowym darem wielkiej miłości Boga.

Jego profil ucznia-misjonarza opisany w piętnastu obrazach to galeria dzieł sztuki, która nabiera nowego blasku na współrzędnych jego życia i jego misji. Paweł z Tarsu - jako architekt, ojciec i matka, pasterz, ambasador i rolnik, żołnierz i pięściarz, sportowiec i poddany, sługa, pomocnik, herold, nauczyciel i żeglarz - nie tylko wzbudza podziw, ale równocześnie zachęca nas, abyśmy żyli jak uczniowie i wciąż na nowo rozwijali żagle, aby płynąć ku nowym horyzontom - tam, gdzie misja nie ma ograniczeń czasowych ani geograficznych.

 

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Teologia/Pawel-z-Tarsu-Uczen-misjonarz

   

 

Linda Perrone Rooney

Ścieżka ucznia. Osiem kroków, które odmienią twoje życie i świat

Linda Perrone Rooney – przewodniczka duchowa i autorka popularnej książki Nawyki duszy (Habits of the Soul). W Ścieżce ucznia wykorzystuje ponadczterdziestoletnie doświadczenie w kierownictwie duszpasterskim. Rooney proponuje Czytelnikom plan ośmiu kroków, dzięki którym będą mogli się stać naśladowcami Chrystusa lub pogłębić relację z Nim. Do tego celu wykorzystuje lectio divina, przekładając prawdę zawartą w Biblii na życie codzienne.

„Pozytywne, wypełnione wiarą, dojrzałe chrześcijaństwo” – Richard Rohr OFM

„Znakomity przewodnik dla wszystkich, którzy usiłują rozpoznać sposób, w jaki Bóg powołuje ich do bycia Jego uczniami” – Loughlan Sofield ST, współautor książki Posługa kierująca się zasadami (Principled Ministry)

„Metody proponowane przez Autorkę zaangażują serce Czytelnika i otworzą je na głębsze zrozumienie i doświadczenie łaskawej miłości Boga oraz na wezwanie Jezusa, które trwa” – Maureen A. Kelly, autorka książki Inicjacja chrześcijańska (Christian Initiation)

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Sciezka-ucznia-Osiem-krokow-ktore-odmienia-twoje-zycie-i-swiat

   

 

 

Tom Peterson

Katolicy, powróćcie do Domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie.

 

„Bóg ma wspaniały plan dla Ciebie” – tymi słowami zaczyna swoją książkę Tom Peterson. Przez większość życia był katolikiem nudzącym się podczas mszy świętej. Kilkanaście lat temu wrócił, jak sam pisze, do Domu – do Kościoła katolickiego. Wrócił i zapragnął przyprowadzić tam innych. Doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy w branży reklamowej wprzągł w służbę nowej ewangelizacji. W tym celu powołał do życia organizację Katolicy Powróćcie do Domu. Wyprodukowane przez niego reklamy ewangelizacyjne w ciągu trzech lat obejrzało ponad 125 milionów ludzi a ponad 350 000 z nich zdecydowało się na powrót do Domu.

Jego książka, napisana wartkim, żywym językiem, ma charakter praktycznego poradnika dla świeckich ewangelizatorów. Poza inspirującym świadectwem i autentycznymi historiami, każdy rozdział zwieńczony jest fragmentem zatytułowanym: „Myśli do refleksji”.

Publikacja zawiera też listę ważnych dla autora organizacji katolickich, ulubionych modlitw oraz listę książek, które Tom Petersom uważa za szczególnie ważne i inspirujące.

To książka, która budzi ewangelizacyjny zapał.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Teologia/Katolicy-powroccie-do-domu-Niezwykly-Bozy-plan-na-twoje-zycie

   

 

Jose H. Prado Flores

Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz

 

Niewiele osób ma tak skomplikowany charakter i tak bogatą osobowość, mieniącą się mnóstwem barw ukazujących jej tożsamość, jak Szymon Piotr, syn Jana i brat Andrzeja, któremu Jezus powierzył klucze do Królestwa niebieskiego. Jednak spośród tak wielu elementów wyróżnia się niepodzielny dwumian Ucznia-Misjonarza. Powołany do bycia uczniem, który odtwarza życie, kryteria i priorytety Mistrza z Nazaretu. Posłany jako misjonarz, aby paść baranki i owce ze stada Jezusa.Ta cudowna komplementarność pobudza chrześcijanina XXI wieku, aby nauczył się żyć jak uczeń Jezusa, a zarazem jak misjonarz Jego Ewangelii.

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Teologia/Szymon-Piotr-Uczen-misjonarz

   

Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi pozycjami związanymi z tematyką nowej ewangelizacji.

 

ks. Adam Pawłowski

Kerygmat w nowej ewangelizacji.

 

Książka w przystępny sposób opisuje piękno prostego głoszenia kerygmatu – radosnej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

 
Dedykowana jest zarówno tym, którzy działają w ruchach i wspólnotach ewangelizacyjnych, jak i tym, którzy do tej pory myśleli, że ewangelizacja jest sprawą skomplikowaną i elitarną. Treść została pomyślana jako połączenie teoretycznego vademecum i krótkiego praktycznego przewodnika. Stanowi impuls do otwarcia serca na głos Ducha Świętego, wzywającego każdego chrześcijanina do dania świadectwa o Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

 

Zakup na stronie http://sklep.milujciesie.org.pl/ lub na stronie http://kerygmatwnowejewangelizacji.pl/

 

 

Andrzej Sionek (kierownik projektu)

CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU

 

Zapis Forum CCC, które odbyło się w Krakowie.

Wśród mówców byli m.in.: bp Edward Dajczak, bp Grzegorz Ryś, ks. Peter Hocken, Donald Turbitt, Andrzej Sionek, Ulf Ekman

W dodatku Ralph Martin ■ Uwolnić Nową Ewangelizację

 

http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,71890,Cala-ewangelie-cale-cialo-calemu-swiatu.htm

 

Jose H. Prado Flores

Dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół?

Czy Bóg „ma prawo” uzdrawiać tych, których chce, i dlaczego nie zawsze uzdrawia tych, którzy wiernie Mu służą? Dlaczego nie uzdrowił Mojżesza z jąkania? Albo Pawła, który trzykrotnie błagał, żeby Bóg uzdrowił go z ciernia w ciele?


Przez trzy lata swej posługi Jezus sprawił, że słońce uzdrowienia zabłysło zarówno nad sprawiedliwymi, jak i nad grzesznikami. Dziś czyni to nadal. Uzdrawia wielu; uwalnia od ucisku innych, ale ileż razy nie robi tego w stosunku do tych spośród nas, którzy gościli Go w Betanii swych serc. Stajemy wobec tajemnicy Jego wolności. Bóg jest miłosierny dla tych, dla których chce, i nie waży naszych zasług ani dobrych uczynków.

http://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Duchowosc/Dlaczego-Bog-nie-uzdrawia-swoich-przyjaciol

 

bp Dominique Rey

Parafio Obudź się! Wyzwania dla Nowej Ewangelizacji.

"Niniejsza książka jest przyczynkiem do refleksji nad nową ewangelizacją, do której zachęca z całego serca papież. [...] Celem niniejszego opracowania jest ukazanie pilnej potrzeby ewangelizacji naszego postmodernistycznego społeczeństwa oraz zachęta do ponownego przyjrzenia się funkcjonowaniu Kościoła i wspólnot, co może doprowadzić do autentycznego nawrócenia duszpasterskiego. Czytelnik znajdzie tu konkretne wskazówki dotyczące nowej ewangelizacji, szczególnie w odniesieniu do parafii (część druga). Dokumenty zamieszczone w aneksie ukazują natomiast perspektywę działań misyjnych, jaka pojawia się przed nami. "

bp Dominique Reyhttp://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Parafio-Obudz-sie-Wyzwania-dla-Nowej-Ewangelizacji/3976

Nauczyć się modlić, aby kochać.

Choć modlić się nie nauczymy się czytając książki o modlitwie, nie oznacza to jednak, że nie mogą być one pomocne. Ja szczególnie polecam takie, które nie tylko są głębokie teologicznie, ale też osadzone są w praktyce.

Chciałbym zatem polecić mój ostatni nabytek: Jacques Philippe "Nauczyć się modlić, aby kochać". Na stronie wydawnictwa "http://www.wydawnictwo.pl/" można o niej przeczytać więcej. Choć książka - czego nie ukrywa autor - w kilku miejscach powtarza zagadnienia poruszone w jego klasycznej już pozycji "Strumienie wody żywej", to jednak ukazane są one już z dłuższej perspektywy czasu. Jacques Philippe stara się pokazać fundamentalne umocowanie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina. Zwraca tęż uwagę ma możliwe trudności w modlitwie. Jednym słowem - warto nauczyć się modlić, aby kochać.

 Więcej książek z tej tematyki w notce "Szkoła modlitwy".

Książka José H. Prado Floresa: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji

Nakładem Wydawnictwa Św. Wojciecha ukazała się bardzo ciekawa i praktyczna książka José H. Prado Floresa - Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji. Książka, podsumowuje 40 lat doświadczenia ewangelizacyjnego José H. Prado i dzieła Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, które on założył.

Ewangelizator powinien: zanurzyć się w Jordanie, aby posiąść osobiste doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga, upaść w Damaszku poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, wstąpić do Wysokiej Komnaty, aby otrzymać dynamis Ducha, oraz pójść do Emaus, aby jego serce zapłonęło ogniem Słowa. Czytelnicy odnajdą stronice pełne bardzo konkretnych tropów, aby to nawrócenie stało się rzeczywistością.

W recenzji czytamy: "Autor niniejszej książki przedstawia kerygmat jako wielkie bogactwo Kościoła i podstawę życia chrześcijańskiego. Swoje rozważania prowadzi z perspektywy duszpasterskiej. W jego przekonaniu warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ewangelizował Kościół pierwotny".

Zamówienia i informacje na stronie wydawnictwa: http://www.swietywojciech.pl/pl/shop/nowi_ewangelizatorzy_dla_nowej_ewangelizacji.html

ps. Książkę już mam i już czytam - polecam wszystkim, dla których nowa ewangelizacja nadal nic nie mówi - bardzo polecam.

 

Kościelna wiosna – ukazał się wywiad z bp Grzegorzem Rysiem

Mimo oznak zniechęcenia i kryzysu, Kościół trwa i żyje, choć pewne formy obumierają, za to odradza się dzięki małym wspólnotom – taki wniosek płynie z lektury wywiadu Krystyny Strączek z bp. Grzegorzem Rysiem. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.

Coraz częściej słyszymy o tym, że czas Kościoła już się skończył: coraz mniej osób chodzi na mszę, jeszcze mniej przystępuje do Komunii św., nie ufamy duszpasterzom, nie podobają nam się kazania. Dla wielu Kościół to wyłącznie spory o Radio Maryja i politykę. Księża oskarżani są o nadużycia wszelkiego rodzaju, pazerność i hipokryzję.

Czy taki Kościół jest nam jeszcze potrzebny? Gdzie odnaleźć jego pełny i prawdziwy obraz? Jak rozumieć miejskie ewangelizacje, w których uczestniczą tysiące osób? Czym są nowe kościelne ruchy, powstające w wielu parafiach? Dlaczego rekolekcje i pielgrzymki ciągle przyciągają rzesze zainteresowanych? Gdzie Kościół popełnia błędy, i co robi, żeby je naprawić?

Rozmowę przeplatają świadectwa świeckich – małżeństwa, które od 30 lat jest na Drodze Neokatechumenalnej, dziennikarza i publicysty Wojciecha Bonowicza, związanego z Ruchem Wiara i Światło oraz Sylwestra i Elżbiety Szeferów, którzy byli w krakowskim duszpasterstwie akademickim ojców dominikanów i Odnowie w Duchu Świętym.

Więcej: http://nowaewangelizacja.org/koscielna-wiosna-ukazal-sie-wywiad-z-bp-grzegorzem-rysiem/

Bp Grzegorz Ryś, Krystyna Strączek, „Kościelna wiosna”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,3684,Koscielna-wiosna

 

Strona 1 z 2

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.