Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

 

Modlitwy na

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

 

2 sierpnia: Matki Bożej Anielskiej (Odpust Porcjunkuli)

Dziś święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów. To szansa na uzyskanie odpustu Porcjunkuli. Każdy, kto 2 sierpnia pobożnie nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim „Ojcze nasz” i wyznanie wiary, a także przystąpi do spowiedzi i przyjmie Komunię Świętą oraz pomodli się w intencjach papieża (nie za niego, ale w intencjach, w których on się modli) i wyzbędzie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, zyska odpust zupełny. Zachęcam do skorzystania z tej łaski miłosierdzia.

Maryja jako Matka Boża jest także Królową aniołów. Już Ewangelie zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Wezwanie „Królowo Aniołów, módl się za nami” zostało włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka.

U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę.

Przystanek JEZUS 2022

Biorę udział w rekolekcjach na Przystanku Jezus (1-4.08.2022).

www.PrzystanekJEZUS.pl

 

1 sierpnia: Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944

 


/fot. mural z Garwolina/

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o bohaterach tamtych dni: Powstańcach Warszawskich i ludności cywilnej Warszawy. Dużo im zawdzięczamy. 

Pamiętaj o fladze i o modlitwie!

 

Urlop

Jedno słowo, które zawiera tyle dobrych emocji :) Urlop! W tym roku Przystanek Jezus, dom rodzinny, góry (2x) - bo tam bliżej nieba, Kraków, rodzina ... Mój aparat fotograficzny   lubi to :) ! Zawierzam się modlitewnej pamięci.

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVIII Niedziela zwykła (31.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.

Czy żyję na tym świecie, czy żyję tym światem? Niby gra słów, ale jednak, kiedy spojrzymy na ludzkie wybory i priorytety, nierzadko zobaczymy, jak wiele zależy od tego, co jest dla nas ważne, koczu lub czemu zawierzamy swoje życie. Serce chciwe rozmija się z postawą wdzięczności. Chciwe serce przywiązuje się do rzeczy a nie do Boga. Chciwe serce nigdy się nie napełni, bo chciwość pogłębia pustkę. Pozwólmy zatem, aby nas wypełniła miłość Pana, abyśmy pragnęli Jego mocy i pełni. 

 

  Do przemyślenia: Czy badam swoje sumienie pod kątem chciwości?
Czy ufam Bogu?

29 lipca 1941r. o. Maksymilian Maria Kolbe oddał w Auschwitz życie za współwięźnia

✝ 29 lipca 1941 roku podczas apelu w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz o. Maksymilian Maria Kolbe dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za Franciszka Gajowniczka - męża i ojca, który był w grupie 10 więźniów skazanych na śmierć za ucieczkę jednego z osadzonych.

Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem z fenolu przez funkcjonariusza obozowego, kierownika izby chorych Hansa Bocka. Sam Gajowniczek przeżył wojnę i zmarł w 1995 roku.

"Pokora jest poznaniem siebie wedle prawdy. Święci uważali się za grzeszników i stąd przykrości od drugich znosili jak sobie należne. Ufali też miłosierdziu Bożemu, a nie sobie. Nie ma więc powodu do zniechęcenia. Inaczej byłoby to oznaką, że budujemy na sobie i zawiedziemy się." - św. Maksymilian Maria Kolbe w przeddzień aresztowania, Niepokalanów, niedziela, 16 lutego 1941 r.

Kilka tygodni przed śmiercią o. Maksymilian powiedział do jednego ze współwięźniów: "Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość". W 1982 r. Maksymilian Maria Kolbe został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.

Wystawę biograficzną poświęconą ojcu #Kolbe można zobaczyć i pobrać tutaj: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/145693,Sw-Maksymilian-Maria-Kolbe.html

 

Kanadyjscy święci - o Kościele w Kanadzie

Dla wyważenia argumentów, poszerzenia wiedzy, ... umieszczam kilka informacji z internetów na temat Kanady. Temat zapewne domaga się szerszego omówienie, na które nie tak trudno wpaść podczas serfowania po www. Warto jednak pogłębiać swoją wiedzę historyczną i nie popełniać błędu historycyzmu lub patrzenia na dawne czasy przez pryzmat naszych.

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (24.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Niezwykle przejmująca jest dzisiejsza prośba uczniów, ale wydaje się, nie straciła nic ze swej aktualności. Proszą, bo widzą modlitwę Jezusa. Proszą, bo wiedzą, że tak nie potrafią. "Panie naucz nas się modlić". Zdaje się, że współcześni uczniowie Pana trochę tej prośby unikają. Bo przecież dziś można prosić o tak wiele różnych innych rzeczy. Jezus nie daje metody, ale zaczyna od najważniejszej lekcji, tj. mów do Boga "Ojcze!". Jezus wskazuje na relację. On przez zwoje zmartwychwstanie nie pozostawi nas osamotnionych. W nas i z nami nadal będzie ukazywał ojcostwo Boga. 

Dziś, w czwartą niedzielę lipca (czyli w pobliżu daty wspomnienia świętych Anny i Joachima, dziadków Jezusa), z inicjatywy papieża Franciszka, obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, pod hasłem "Wydadzą owoc nawet i w starości" (Psalm 92,15). “Temat ten jest również zaproszeniem do przemyślenia i docenienia dziadków i osób starszych, zbyt często trzymanych na marginesie rodzin, wspólnot obywatelskich i kościelnych. Ich doświadczenie życia i wiary może w rzeczywistości przyczynić się do budowania społeczeństw świadomych swoich korzeni i zdolnych marzyć o przyszłości opartej na większej solidarności” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (za: www). Warto zapoznać się z Orędziem pp. Franciszka przygotowanym na ten dzień.

 

  Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czego uczy mnie postawa Abrahama?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVI Niedziela zwykła (17.07.2022), Rok C

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dość łatwo dajemy się przekonać współczesnym mediom. Łykamy z ekranu tak wiele wiadomości, wiele czyniąc od razu obecnymi w naszych zachowaniach. Szczególnie dzieje się tak, jeśli chodzi o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Ciekawe, że nie postępujemy tak, kiedy chodzi o słowo Boże, a przecież ono jak najbardziej dotyczy naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Tu często jesteśmy wyjątkowo głusi i opieszali. Może dzieje się tak dlatego, że nie wierzymy w moc słowa, nie ufamy Bogu.  A przecież słuchając Słowa Pana wybieramy najlepszą cząstkę, której nie będziemy pozbawieni. Cząstkę, zaczyn, porządkujący całe nasze życie. Dziś warto usiąść przy Jezusie i wsłuchać się w Jego słowo. Pozwolić, aby ta iskra na nowo zapaliła w nas miłość. 

 

  Do przemyślenia: Jakie znaczenie przypisuję słuchaniu słowa Bożego?
Czego uczy mnie wiara Abrahama?

Kartka w kalendarzu: Krwawa Niedziela - 11 lipca - Wołyń 1943, o ofiarach i katach.

Na Wołyniu w 1943 roku doszło do straszliwego ludobójstwa dokonanego na obywatelach polskich. 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskich nacjonalistów zaatakowały jednocześnie 99 polskich miejscowości na Wołyniu. Zginęło kilka tysięcy osób - wiele ofiar to uczestnicy niedzielnych Mszy świętych - a zabito ich tylko dlatego, że byli Polakami. Wielu spalono żywcem we własnych kościołach. Dzień ten - Krwawa Niedziela - uważany jest za kulminację pierwszej fazy rzezi wołyńskiej. Dla upamiętnienia tego dnia co roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Bilans czystek to ponad 200 tys. ofiar - Polaków zamordowanych przez OUN-UPA  na Kresach.

Polacy byli mordowani wyłącznie z tego powodu, że byli Polakami, a więc motyw był narodowościowy. Nie były to walki, bo w tym czasie nie było wojny ani polsko-ukraińskiej ani ukraińsko-polskiej. Był to bestialski mord na polskiej ludności cywilnej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Armię Powstańczą. Dokonywano zbrodni w najbardziej brutalny z możliwych do wyobrażenia sposobów. Nie zważano na kobiety i dzieci. Często ofiarami były również kobiety w ciąży. Banderowcy eksterminowali całe wsie. Ginęły całe rodziny.

Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej”.

Warto pamiętać o tych wydarzeniach nie tylko przy okrągłych rocznicach. Można np. zapalić znicz w oknie i wywiesić polską flagę z kirem.

 

 

 „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.

 Pamiętajmy dziś w modlitwie za niewinnie pomordowanych i za oprawców*.

Rozum, miłość, prawda za życiem i demoniczna Amnesty International przeciw

Pierwsza dobra wiadomość: "Sejm odrzucił projekt ustawy o przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych, który pod koniec marca złożył Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów" --> (https://pro-life.pl/).

Druga dobra wiadomość: "Historyczny wyrok Sądu Najwyższego USA – po 50 latach aborcja nie jest już „konstytucyjnym prawem”. Sąd Najwyższy USA wydając decyzję w sprawie Dobbs vs. Jackson sprawił, że obowiązujące przez blisko 50 lat "prawo" aborcyjne straciło moc. ". --> (https://pl.aleteia.org/).

A dlaczego Amnesty International jest demoniczne? Bo krzyczy, że aborcja jest prawem człowieka. Ich twitter.com najlepiej udowadnia, że działania tej organizacji są anty-ludzkie. Człowiek - a najbardziej ten bezbronny - jest ich wrogiem. Człowiek - który przypomnijmy - ma unikalne DNA i nie jest elementem ciała matki.

 

Modlitwy wynagradzające

 

Modlitwy wynagradzające

w starych modlitewnikach

 

Modlitwa o nawrócenie Rosji (1938r.)

 

Modlitwa o nawrócenie Rosji.

O Jezu, którego Serce tak bardzo pragnie, aby był „jeden Pasterz i jedna owczarnia“ — błagani Cię o nawrócenie tego nieszczęsnego narodu, w którym szatan założył swe królestwo i panuje w nim bezkarnie. Pomnij, Jezu, na to, ile ten naród przecierpiał, zostając przez tak długie łata pod srogim jarzmem tatarskim w największej wzgardzie i poniżeniu; pomnij miłościwie na to, ile ten naród przecierpiał potem pod batem srogich carów, jakie wreszcie przechodzi męczarnie i prześladowania ze strony dzisiejszych władców, którzy mu wydarli wiarę, świątynie i kapłanów.

Pomnij, Panie, żeś i za ten lud, kiedyś Tobie wierny, wylał Krew Swą Najświętszą — ulituj się przeto nad jego nieszczęsną dolą, połóż koniec zbrodniom i strasznemu prześladowaniu. jakie cierpi, przywróć mu wolność wyznawania Cię jawnie i publicznie, przywróć mu świątynie, połóż koniec jego niedoli.

Błagam Cię o to przez Twoje Serce pełne miłosierdzia, przez Krew Najśw. i Rany Twoje, przez boleści Twej Niepokalanej Matki, przez krew Męczenników, a przede wszystkim św. Andrzeja Boboli, przelaną za wiarę, przez krew męczeńską naszych polskich braci, którzy przez przeszło sto lat cierpieli i jęczeli w strasznych kopalniach Sybiru. O Serce Jezusa, pełne miłosierdzia, ulituj się nad tym uciemiężonym narodem, skróć jego okrutne męki i dozwól mu już rychło zaśpiewać pieśń wybawienia.

Amen.

za: "Przepuść Panie, Krótkie nabożeństwo za nawrócenie grzeszników" (1938r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.