Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.  

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela zwykła (29.01.2023), Rok A

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Warto zauważyć, przemyśleć to, jak patrzymy, jak rozeznajemy co właściwe, jak wartościujemy. Dziś zostaliśmy szczególnie zaproszeni, aby przypatrzeć się naszemu powołaniu. Zobaczyć, w świetle Bożego Słowa, naszą kondycję wewnętrzną.A co najważniejsze. Zapytać się o miejsce jakie dajemy w tym wszystkim Bogu.

Nie pierwszy i nie ostatni raz słyszymy ewangelię o błogosławieństwach. Co roku wraca ona np. w Uroczystość Wszystkich Świętych. I za każdym razem warto sobie zadać pytanie: czy chcę być szczęśliwy? I co robię, aby nim być (ewentualnie co robię, aby nim nie być)?. W kazaniu na górze Jezus mówi o sobie. To Jego swoisty autoportret. To On jest cichy, miłosierny, wprowadzający pokój, ... Każdy kto Go naśladuje, kto zaprasza Go do swojego życia, ma udział w owocach błogosławieństw, czyli w prawdziwym szczęściu.

Dziś 70 Światowy Dzień Trędowatych [www z 2022 r. ->].

 

  Do przemyślenia: Czy żyję błogosławieństwami?

Przyjdź królestwo Twoje (1897r.)

 

  Przyjdź królestwo Twoje.

Przyjdź królestwo Twoje, o Panie! przyjdź królestwo wiary i sprawiedliwości, pokoju i miłosierdzia, przyjdź królestwo Boże na ziemi, a zawstydź oblicze ducha ciemności, niechaj przed Tobą pierzchają nieprzyjaciele Twoi!

Przyjdź królestwo Twoje w Kościele... Rozszerz o Panie Jezu panowanie tej Oblubienicy Twojej, niechaj jako jasna pochodnia prawdy przyświeca Twoją nauką po całym okręgu ziemi a niechaj wszyscy w niej szukają i znajdują zbawienie!

Przyjdź królestwo Twoje w państwach chrześcijańskich, niechaj w nich panuje pokój, zgoda, jedność... Daj mądrość panującym a uległość rządzonym... wytępiaj wszelkie rozdwojenia, nienawiści, zgorszenia, powstrzymaj rękę bezbożności. zdruzgocz potężną prawicą Twoją, stowarzyszenia niszczące i kacerskie, a obróć w niwecz ich niegodziwe zamiary. Skrusz ducha pychy i zmysłowości, a owszem, podaj rękę błądzącym, nawróć grzeszników, poratuj dusze dobrej woli Ciebie szukające, a osobliwie poratuj będące w ciężkich pokuszeniach.

O Boże dobry, broń nas od zarazy, nieurodzajów. wojen i klęsk wszelkich, a prowadź nas, dzieci Twoje, wśród trudów i pokus życia tego, jakoś przez pustynię lud Twój wybrany przeprowadził!

Przyjdź królestwo Twoje, o Panie, w rodzinach i zgromadzeniach chrześcijańskich, niechaj każdy z ich członków wiernie swój obowiązek wypełnia, n miłość bratnia niechaj ich między sobą tak kojarzy, aby każdy w nich poznać mógł członka wielkiej rodziny Chrystusowej, na wzór pierwszych chrześcijan, o których to niegdyś poganie mówili: "patrzcie, jako się wzajemnie miłują!"

Przyjdź królestwo Twoje, o Panie, i w grzesznym sercu moim — zapanuj w niem wszechwładnie, wyniszczając w nim wszystko, cokolwiek się Tobie nie podoba. Bądź moją zasadą, moją siłą i najpierwszą miłością, niechaj wszystkie moje myśli i czyny ku Tobie zmierzają, a nie dopuść, abym się kiedy grzechem od Ciebie oddalił.

Bądź zawsze przy mnie, o dobry Panie, Wspomagaj swoją łaską i dopomóż, abym w swym życiu jak najdoskonalej zrozumiał i wypełnił Twoje zamiary względem mojej duszy, a cierpieniem i trudami życia tego, mógł się przyczynić do rozszerzenia królestwa Twojego na ziemi, a chwały Twojej w niebie. Amen.

za: Droga odrodzenia na duchu (1897r.)

 

Modlitwa o zachowanie prawdziwej wiary.

 

Modlitwa o zachowanie prawdziwej wiary.

Wszechmogący wieczny Boże! zmiłuj się nad nami i nad całym Twoim narodem w tych tak bardzo niebezpiecznych czasach, gdzie błędne nauki i niewiara tak szeroko się rozpościerają i grożą wszystko zburzyć i zniweczyć. Patrz o Panie, nawet Twoi wybrani nie są wolni od niebezpieczeństwa utracenia wiary i zepsucia — i tylko pod Twą szczególną opieką liczyć mogą na pewny ratunek. Ojcze miłosierdzia, błagamy Cię najpokorniej, zachowaj nas łaskawie przed zarazą błędnej nauki i niewiary i nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek mieli utracić wiarę w Boskiego Twego Syna, Jezusa Chrystusa i w Kościół Jego święty katolicki i zachwiać się mieli choć najlżej w tej świętej wierze, lub dla niej zupełnie zobojętnieć. Światłem Twej łaski oświeceni poznajemy, że wiara jest początkiem i korzeniem wszelkiej sprawiedliwości, bez której niepodobna jest spodobać się Bogu (Żyd. 11, 6.); poznajemy, że wiara jest skarbom największym, jaki Twoja miłość tu na ziemi dać nam mogła. A więc pokładając ufność w Twym miłosierdziu gotowi jesteśmy ją wiernie i wytrwale zachować i podług przykładu Twoich świętych Męczenników, raczej wszystko ziemskie, życie nawet, niż ten klejnot drogi i nieoszacowany dar nieba, utracić. O dobry Boże! utrzymaj, zachowaj i wzmacniaj po wszystkie czasy nas w tych postanowieniach, i zaszczep je także w sercach tych, którzy namiętnościami lub uprzedzeniem zaślepieni, nie poznają wartości prawdziwej wiary.

Abyśmy jednakże stali się pewniej uczestnikami tych dobrodziejstw i nie ostygli w gorliwości naszej, prosimy Cię pokornie o Twą łaskę, abyśmy zawsze prowadzili życie nienaganne, które zgadza się zupełnie z przepisami wiary; gdyż podług nauki św. Apostoła (I. Tom. 1, 19) tylko złe sumienie sprawia utratę wiary, a na nas ściąga straszliwe kary, którymi Ty Sam, o Boże, grozisz każdemu, który gardzi Bożym słowem: »Przetoż powiadam wam, iż będzie odjęte od was Królestwo Boże, i będzie dane narodowi czyniącemu owoce jego.« (Mat. 21, 43.) Zachowaj nas, o miłosierny Ojcze przed tak wielkim nieszczęściem! Zabierz nam raczej wszystko inne, wszystko, co nam tu na ziemi miłe i drogie, tylko Królestwa Twej prawdy, prawdziwej wiary, źródło zbawienia wiecznego nam nie odbieraj, zostaw i nie odrzucaj nas od Twego Oblicza. Tych zaś, którzy utracili wiarę, ten drogocenny skarb, i tych, którzy jeszcze nie poznali światła prawdziwej wiary, racz, o Prawdo Przedwieczna oświecić, aby poznali swój błąd, żałowali za niego, a przyłączywszy się do Twego św. Kościoła sercem i usty, na łonie Jego wytrwali wiernie i statecznie do końca życia. Prosimy Cię, o Panie Jezu, przez Twą Krew Przenajświętszą, którąś Ty, Początku i Końcu naszej wiary, za nas i za wszystkich wylałeś, aby nas wyrwać z ciemności i zaprowadzić do cudownego światła, a przez to do zbawienia wiecznego doprowadzić. Amen.

za: Przewodnik duchowny (1896 r.)

 

 

Katechezy pp. Franciszka poświęcone pasji ewangelizacyjnej.

11 stycznia 2023 r. papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez poświęconych pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości apostolskiej. Poniżej zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi katechezami.

 

 

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela zwykła (22.01.2023), Rok A

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

"Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo maiłbym się lękać" - te słowa dzisiejszego psalmu są dobrym punktem zaczepienia pytania o to, dokąd zmierza moje życie i o to, jak to się przejawia. Symbolika światła w Piśmie Świętym jest bogata i głęboka. W ciemnościach człowiek nie czuje się pewnie, nie widzi dobrze. To w świetle widać kolory, kształty, ... bez światła nie ma życia. Nawet najpiękniejszy diament, najdrogocenniejsze złoto bez światła nie zachwyca. Takim ma być dla nas Bóg. Czy Bóg jest moim światłem? Czy wierzę, że on oświeca moje życie, moje wybory, moje relacje, moje serce? Bo możemy zatrzymać się na pięknych życiorysach świętych czy nawet nad powołaniem Apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Ale przecież oni wszyscy byli ludźmi takimi jak my, to ich wybór Jezusa i pójście za nim były tym, co doprowadziło ich do świętości.

Jeśli skupiamy się na tym co nas dzieli a nie szukamy tego, co łączy - gubimy drogę wiodącą do zbawienia, bo to jest przecież dążeniem do wspólnoty z Bogiem i braćmi. Tym, który nas łączy ze sobą i z Bogiem jest Jezus. Niby oczywiste, ale warte praktykowania. Czy moja relacja z Nim pomaga mi w moich relacjach z innymi ludźmi? Łatwo bowiem jest nam zaniedbać ten bezcenny dar jakim jest Boże Słowo. To przez Nie Bóg daje się rozpoznać oświecając nasze cienie i ciemności. Niech i dziś nasza Galilea - synonim pogaństwa - stanie się miejscem spotkania z objawiającą się miłością Ojca, abyśmy za nim poszli. Aby On, ogłaszając nam Ewangelię, uleczył nasze słabości i choroby.

Myślę, że gdybyśmy mieli wpływ na rekrutację pierwszych apostołów, nie tak prezentowałaby się ta dwunastka. Pewnie szukalibyśmy ludzi obytych, ogarniętych, wykształconych a nie prostych (nie zawsze ładnie pachnących) rybaków. A Jezus wybiera według jemu tylko znanemu sposobowi. Bo widzi potencjał człowieka, to do czego jest zdolny a zatem powołany. Jezus uzdalnia powołanych a nie powołuje uzdolnionych. Bo Jego wszechmoc wyraża się w miłosierdziu. Kiedy więc i do nas dotrze głos powołania do świętości, nie patrzmy jak bardzo jesteśmy niegodni i grzeszni, ale patrzmy jak On jest święty i wielki. Nie skupiajmy się na chorobie, spotkajmy się z lekarzem. Musimy podjąć decyzję. Czy bardziej umiłowaliśmy ciemność, czy bardziej kochamy światło? Zamiast trwać w ciemnościach wejdźmy w światłość.

 

 

Dziś (po raz czwarty) Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim "Aperuit illis" (Otworzył ich umysły) w 2019 r. Warto spojrzeć na nią jak na iskrę, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Niedziela Słowa Bożego ma zwrócić szczególnie naszą uwagę na to, by Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, gdzie sam Bóg przemawia do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Na stronie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (www.biblista.pl) zostały umieszczone specjalne materiały. Warto zastanowić się nad tym "Jak świętować Niedzielę Słowa Bożego?".

Zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biblijnej na mojej stronie: [Kromka Słowa]; [Pismo Święte]. Może też warto zastanowić się nad tym "Co by się działo, gdybyśmy używali Biblii tak, jak używamy telefonu komórkowego?".  Polecam również tekst  Kadr. Ryłko o nowych ruchach kościelnych i Słowie Bożym.

 

  Do przemyślenia: Czy żyję Słowem Boży?
Jak często sięgam po Pismo Święte i w jaki sposób je czytam?
Jaką rolę w moim życiu, a nie deklaracji, odgrywa Chrystus?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela zwykła (15.01.2023), Rok A

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Jan Chrzciciel jest dzisiaj dla nas ważną lekcją. Potrzebuję pomocy Ducha Świętego, aby Jezusa rozpoznać i uznać w Nim Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, w tym także mój grzech. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, aby dawać prawdziwe świadectwo o Jezusie jako Synu Bożym. Czy zatem otwieram się na Ducha Świętego i Jego natchnienia? Czy dzięki tej współpracy umacnia się moja więź z Panem Jezusem i więzi z moimi bliźnimi?

"Bóg stał się moją siłą" - mówi dziś do nas prorok Izajasz. No właśnie. Czy dziś te słowa mogłyby znaleźć się i na moich ustach? Jest to możliwe po pierwsze wtedy, kiedy znam Boga i to jak działa - a tego dowiaduję się z Pisma Świętego oraz pozwalając na Boże interwencje w moim życiu. Po drugie wtedy, kiedy właśnie pozwalam Bogu objawić swoją moc przede wszystkim pozwalając Mu być w moim życiu obecnym. Bóg dając nam dar wolności nie chce jej łamać, dlatego tak ważna jest nasza decyzja - to "oto przychodzę", które słyszymy w dzisiejszym psalmie. Ale ważna jest też nasza motywacja. Tą inspirującą możemy odnaleźć też  słowach psalmisty "Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże". Patrząc na Ewangelię możemy to podsumować modlitwą: "Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - w tym moje - chcę z radością pełnić Twoją wolę - to znaczy chcę żyć miłością - kochać i czuć się kochanym". Jezus jest życiem. W każdej Eucharystii chce tym życiem się z nami dzielić, abyśmy żyli Nim i w Nim. Czy jestem gotów przyjść do Niego? Odkryjmy w naszej zwyczajności i codzienności tą niezwykłość i cudowność obecności i działania Pana Jezusa. Ten, który gładzi grzech świata jest pośród nas.

Cennym jest odkrycie, że za psalmistą możemy powiedzieć: "Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu". Jeśli prawo miłości zamieszka w naszym sercu, wypełnienie woli Boga, czyli, aby kochać, będzie radością. Przyjęcie przychodzącego Baranka ma moc wypełnić nas upragnionym pokojem. Ten, który w Eucharystii, jest naszym zbawieniem i życiem, ofiarowuje nam swoją miłość, której przecież jest źródłem.

"Oto Baranek Boży" - oto drogowskaz na głębokie i ożywiające nas przeżycie czasu zwykłego. Cokolwiek będziemy robić, planować ... niech nigdy nie umknie nam ten zasadniczy kierunek. Bo cóż po zaszczytach tego świata, kiedy zagubimy drogę ku życiu wiecznemu?

 

  Do przemyślenia: Czy odrywam i przyjmuję swoją tożsamość ucznia Jezusa? Jak nią żyję?
Czy daję w swoim życiu oraz swoim życiem świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem?

Konferencja KDN: Kim dla mnie jest Jezus (8.01.2023)

ks. Tomek Moch

Konferencja: Kim dla mnie jest Jezus?

 

Kurs dla narzeczonych,
spotkanie pierwsze (8.01.2023)

Wywiady z kardynałem Josephem Ratzingerem

 

Wywiady z kardynałem Josephem Ratzingerem

 

 

Śmierć Benedykta XVI (31.12.2022, g. 9:34)

„Budować na Chrystusie i z Chrystusem
znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana.
To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas:
Jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję.”

- Benedykt XVI, Kraków, 27 maj 2006 roku

 

Dziś, jak podał Watykan, zmarł papież senior Benedykt XVI [zob. Zmarł papież senior Benedykt XVI: (www.ekai.pl)]. Odszedł o godz. 9.34 do Pana w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej abdykacji w 2013 roku.

Wielki prorok, wielki świadek Jezusa. Podobno nie ma przypadków. Dlatego warto zauważyć kontekst dzisiejszego dnia. Nie tylko ostatni dzień roku kalendarzowego, ale również sobota w oktawie Bożego Narodzenia, dzień pomiędzy świętem Świętej Rodziny a uroczystością Bożej Rodzicielki. Jego ostatnie słowa przed śmiercią: "Jezu, kocham Ciebie". Benedykt XVI był człowiekiem wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy za niego i modlimy się

Już kilka dni temu pp. Franciszek prosił o modlitwę za Benedykta, którego stan zdrowia się pogorszył. Odszedł pokornie, prawie niezauważony przez świat. Zgasł w ostatni dzień roku, jakby na znak dla świata. Kiedy świat szykuje się do zabawy liturgia dnia mówi nam [1J 2,18-21; Ps 96,1-2,11-12,1); J 1,14.12; J 1,1-18]: "Dzieci, jest już ostatnia godzina" (...) "macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą" (...) "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Sztuczne ognie powitają nowy rok. Świat się weseli, kiedy uczniowie Pana odczuwają smutek. Tylko Pan ma moc ten smutek przemienić w radość. Ale dziś również czujemy wdzięczność wobec Boga, że podarował Benedykta XVI Kościołowi i światu.

Moje homilie z mixcloud

Chciałem stworzyć bazę moich homilii, podzielonych rok [Rok A] [Rok B] [Rok C]. Niestety dziś moje pragnienie okazało nie niemożliwe do zrealizowania. 

Niestety, tego się nie spodziewałem. Rozdział pt [Koniec z mixcloud? Początek YT?] ma swoją kontynuację. Moje stare homilie na www.mixcloud.com zostały zablokowane i nie można ich już odsłuchać w Polsce. Więc cała dotychczasowa praca poszła w las. Jednym słowem powtórka z wrzutą, kiedy też dwa lata nagrań zostały z dnia na dzień usunięte. Choć mam wszystkie dyktafonowe nagrania w mp3, to chyba nie jestem aż tak wyjątkowym i porywającym homiletą, aby teraz uzupełniać stare homilie na yt. Licząc się z tym, że i ta platforma może z dnia na dzień ograniczyć umieszczanie nagrań lub wprowadzić zaporowe ceny.

Tak więc, bieżące homilie nadal będę umieszczał na moim kanale YT  @PanemJEZUS stare zaś niech pozostaną historią (chyba, że będą o to nalegania, albo będę miał więcej czasu, żeby to zrobić). Jeśli było z tego jakieś dobro, to tylko dobremu Bogu za to wdzięczność. Kto wysłuchał, to już jego. "A kto umarł, ten nie żyje".

"Dziwny świat" czyli nie oglądaj kreskówek Disneya

Jakiś czas temu głośno było, że Disney skręca mocno w lewo i zaczyna mocniej i coraz nachalniej lansować kilkuliterową nienormalność LG..+ Było to przy okazji animacji Buzz Astral. Parę miesięcy temu pojawiły się w sieci np. takie informacje: [„Disney jest dziś zakładnikiem aktywistów LGBT”. Najsłynniejsza wytwórnia filmów dla dzieci traci widzów], [Szokujące nagrania. Kierownictwo Disneya przyznaje, że promuje LGBT i gender wśród dzieci], [Disney atakuje dzieci! Połowa bajkowych bohaterów będzie homoseksualna], [Disney kontynuuje promowanie LGBT. Nowy film animowany będzie przedstawiał parę nastoletnich homoseksualistów]. No to dotrzymali słowa.

Najnowsza animacja Strange World "Dziwny świat" jest tak obrzydliwie ideologiczna, że ostrzegam każdego rodzica, żeby nie myślał zabrać na nią swoje dzieci. Zakochany nastolatek w koledze. Tata, który go w tym wspiera, jakby to było normalne. Tak samo mama i dziadek. Film nie tylko nie niesie żadnego pozytywnego przekazu, ale tylko chorą ideologię.

Kapelanowanie w areszcie i więzieniu

Dopiero posługa kapelana w więzieniu uświadomiła mi, że uczynek miłosierdzia "więźniów pocieszać" nie jest od czapy, taki "jeśli nadarzy się okazja". O ile nakarmić głodnych, ubrać nagich czy odwiedzić w szpitalu chorych, wydaje się oczywistym, bo człowiekowi trzeba pomóc. O tyle pocieszanie więźniów przychodzi społeczeństwu z trudem, bo przecież sobie zasłużyli, bo są źli, bo ..., bo ..., argumentów można szukać wiele. I o ile racja jest w tym, że wszystko wypełnia sprawiedliwość, to uczynek pyta o miłosierdzie, czyli o postawę wykraczającą ponad tylko i wyłącznie sprawiedliwość. Nie dotyczy on tylko odwiedzin kogoś z bliskich, bo przecież „i poganie tak czynią”. Uczynek dotyczy wszystkich wierzących, wszystkich uczniów Jezusa.

Polskie tłumaczenie „Desiderio desideravi”

Po miesiącach oczekiwań ukazało się nareszcie polskie tłumaczenie Listu apostolskiego o liturgii „Desiderio desideravi. O formacji liturgicznej ludu bożego", napisanego przez pp. Franciszka 29 czerwca 2022 r.  Nie wiem czy taki trudny był ten tekst, czy inne obiektywne przeszkody, czy planowe opóźnienie, aby wydawnictwo mogło wydać, przełożyło się na tak długi czas oczekiwania. Lepiej późno niż wcale, o czym pisałem w [Tłumaczenia wytłumaczeń].

Tekst listu do pobrania ze strony Episkopatu Polski:  [List apostolski Desiderio desideravi] a do nabycia w wydaniu papierowym u Pallottinum.

info za: episkopat.pl, 14-11-2022

Kard. Müller. Były prefekt Kongregacji Doktryny i Wiary o wierze, synodalności, obronie nienarodzonych, ateizmie, wierności Jezusowi

Polecam kilka ważnych, ciekawych i inspirujących wypowiedzi Kard. Gerharda L. Müllera, byłego prefekta Kongregacji Doktryny i Wiary w latach 2012-2017.

Na YT czy różnych innych stronach można znaleźć wiele wypowiedzi ks. Kardynała np. [pch24.pl/]. Poniżej wybrałem kilka, które wydają mi się szczególnie ważne dla usłyszenia zdrowej nauki katolickiej w zaszumiałym i często rozwodnionym przekazie zachodnich hierarchów czy środowisk kato-lewickich. Szczególnie zachęcam do odsłuchania nagrań z końca notki.

Kard. Arinze o synodzie: mamy słuchać Boga, a nie doradzać Jezusowi

"Synod ma służyć odkrywaniu woli Boga, a nie doradzaniu Chrystusowi, jak ma zreorganizować swój Kościół (...) Jezus nie kierował się opinią apostołów, kiedy szedł na śmierć do Jerozolimy, ani gdy decydował o losach Piotra. Jeśliby to od nas miało zależeć, papieżem zostałby św. Jan, a nie Szymon, który trzy razy zaparł się Nauczyciela".

„Chrystus jest od mądrzejszy od nas wszystkich. Nie możemy też być bardziej miłosierni niż Chrystus. Dlatego trzeba uważać na pokusę promowania własnych idei, zachowywania się na synodzie, jakby to była jakaś sesja polityczna, na której zabiegamy o zdobycie większości głosów dla przeforsowania własnych pomysłów. A przecież to nie my założyliśmy Kościół. Otrzymaliśmy go od Chrystusa. Są w nim elementy, które pochodzą od Boga oraz elementy ludzkie. I mówiąc ogólnie, to co ludzkie, może zostać zmienione, ale to, co pochodzi od Boga, nigdy. Niekiedy ludzie, którzy spotkają się na sesjach synodalnych, zachowują się w taki sposób, jakby byli gotowi zrewidować Boże przykazania. Tu posuwamy się za daleko. Ludzie mają wrażenie, że są mądrzejsi od Pana Boga. Takiego korygowania Bożych przykazań nie można przypisywać Duchowi Świętemu. To samo dotyczy reorganizacji Kościoła, kiedy niektórzy chcą zredukować misję biskupów do roli szefów firmy, muszących kierować się wolą większości. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nasz Pan zwołał synod przed swoją śmiercią w drodze do Jerozolimy. Dobrze wiemy, jak by głosowali apostołowie. Pamiętamy, jak reagowali na zapowiedź męki. Dlatego to, co my widzimy, niekoniecznie musi być wolą Boga. Musimy być bardzo ostrożni”.

kard. Francis Arinze, 4/11/2022

za: www.ekai.pl

Wzmianki o mojej stronie w podręcznikach

Moja strona jest niszową, taka prawda, taki cel. Sam nie buduję mojej rozpoznawalności, nie "gwiazdorzę". :) Dlatego np. mój kanał na YT nie przytłacza subskrypcjami czy wyświetleniami, podobnie jak sama strona czy umieszczane na niej treści np. homilie. Moim powołaniem mały strumyk nie zaś wielka rzeka. Jednak od czasu do czasu, ktoś coś na stronie wypatrzy. Tak się zadziało z odnośnikami w podręcznikach do lekcji religii.

Koniec z mixcloud? Początek YT?

Niestety dziś wykończył mi się limit na mixcloud, którego używałem, aby umieścić moje homilie i konferencje na stronie. 

Dziękuję za prezenty: modlitewniki, znaczki metalowe, zdjęcie

Chciałbym się pochwalić i publicznie podziękować za prezenty, które dostałem. Są one szczególnie miłe, bo potwierdzają, że jednak ktoś czyta moją stronę, albo wpadając na nią, coś skorzysta. 

Modlitwa o nawrócenie Rosji (1938r.)

 

Modlitwa o nawrócenie Rosji.

O Jezu, którego Serce tak bardzo pragnie, aby był „jeden Pasterz i jedna owczarnia“ — błagani Cię o nawrócenie tego nieszczęsnego narodu, w którym szatan założył swe królestwo i panuje w nim bezkarnie. Pomnij, Jezu, na to, ile ten naród przecierpiał, zostając przez tak długie łata pod srogim jarzmem tatarskim w największej wzgardzie i poniżeniu; pomnij miłościwie na to, ile ten naród przecierpiał potem pod batem srogich carów, jakie wreszcie przechodzi męczarnie i prześladowania ze strony dzisiejszych władców, którzy mu wydarli wiarę, świątynie i kapłanów.

Pomnij, Panie, żeś i za ten lud, kiedyś Tobie wierny, wylał Krew Swą Najświętszą — ulituj się przeto nad jego nieszczęsną dolą, połóż koniec zbrodniom i strasznemu prześladowaniu. jakie cierpi, przywróć mu wolność wyznawania Cię jawnie i publicznie, przywróć mu świątynie, połóż koniec jego niedoli.

Błagam Cię o to przez Twoje Serce pełne miłosierdzia, przez Krew Najśw. i Rany Twoje, przez boleści Twej Niepokalanej Matki, przez krew Męczenników, a przede wszystkim św. Andrzeja Boboli, przelaną za wiarę, przez krew męczeńską naszych polskich braci, którzy przez przeszło sto lat cierpieli i jęczeli w strasznych kopalniach Sybiru. O Serce Jezusa, pełne miłosierdzia, ulituj się nad tym uciemiężonym narodem, skróć jego okrutne męki i dozwól mu już rychło zaśpiewać pieśń wybawienia.

Amen.

za: "Przepuść Panie, Krótkie nabożeństwo za nawrócenie grzeszników" (1938r.)

 

 

+ Benedykt XVI

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.