Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Solidarni z ks. Michałem Olszewskim

 

 

"Wszystko mogę w Tym, który umacnia (...) wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy (...) we wszystkim odnoszę zwycięstwo, dzięki Temu, który nas umiłował". xtm

Duchowe Zamyślenie: XI Niedziela Zwykła (16.06.2024), Rok B

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Wielkość, małość, sukces, klęska, radość, smutek ... to nasz chleb powszedni. Oczywiście wolimy się identyfikować z tym co wielkie, radosne. Jednak czy znamy prawdziwe źródło, tego co dobre? Czy potrafimy wyznać, że to Bóg jest sprawcą prawdziwej wielkości? Że On z tego co małe i niepozorne, ma moc wyprowadzić to co wielkie? Często jest jednak tak, że sukcesy przypisujemy sobie, zaś za niepowodzenia obwiniamy Boga. Potrzebujemy więc zmienić nasz sposób patrzenia, aby dostrzec to, co naprawdę ważne.

Królestwo Boga ma w nas wzrastać. Ale co to dokładnie oznacza? Jak poznać, że wzrasta? Pierwszym wyznacznikiem jest pytanie o życie. Wzrasta to, co żyje. Źródłem życia jest Dobry Bóg. Drugim wyznacznikiem jest pytanie o miłość - o owoc, który ma swoje źródło również w Bogu. Bóg daje nam czas. To dar Jego Miłości, aby miłość w nas mogła wzrastać.

Bóg jest dobry - działa -  nawet jeśli na pierwszy rzut oka tego nie widać. Działa też według swojej woli i planów a nie według naszych oczekiwań. Problemem człowieka jest jednak to, że często o tym zapomina i dlatego nie potrafimy zachwycić się Bogiem i być wdzięczni. Dzisiejsze słowo zapewnia nas, że życie człowieka może i powinno przynosić konkretny dobry owoc. Jesteśmy przez Boga zaproszeni do współdziałania z Jego Słowem jak również do wytrwałości i cierpliwości. Oczekiwanie na owoc zaraz po zasianiu ziarna generuje wyłącznie postawę buntu. Otwórzmy się na Bożą łaskę, aby owocem naszego życia była miłość silna, prawdziwa i głęboka. 

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami.

Dziś ulicami wielu miast (w tym Warszawy) przejdą marsze dla życia [https://marsz.org/]. W kościołach czytamy [List Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia]. ->   Zachęcam do modlitwy: [Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji] oraz [Modlitwa Św. Jana Pawła II (z Encykliki Evangelium vitae)].

W poniedziałek w naszej diecezji poznamy zmiany wikariuszy i proboszczów. Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania] -> Jezus Dobry Pasterz: [Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza].

 

  Do przemyślenia:  Czy potrafię być cierpliwy?
Czy w Bogu widzę źródło mojego życia i wzrostu?

Modlitwa Św. Jana Pawła II (z Encykliki Evangelium vitae)

 

  Modlitwa Św. Jana Pawła II
(z Encykliki Evangelium vitae)

 

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

 

 Zobacz również [Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji].

 

 

Dawne modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy

 

Dawne modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy

 

 

 

 (13 czerwca)

Duchowe Zamyślenie: X Niedziela Zwykła (09.06.2024), Rok B

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.

  Problemem dzisiejszych chrześcijan nie jest to, że ulegają podszeptom szatana i jego pokusom, ale to, że w pierwszej kolejności nie słuchają Boga i są ślepi na jego działanie. Bo dlaczego właśnie mamy się starać, jeśli to nie będzie wypływać z miłości. Bez perspektywy Nieba i wieczności nasze oczy zawsze będą skierowane na ziemię. Nie odkryjemy tego co niewidoczne dla oczu a realne dla serca. Warto zaufać Temu, kto ma moc uczynić nasze życie przepięknym a nas wolnymi. To On - Jezus - jest naszym utraconym Rajem, który w Nim na nowo otrzymujemy. To On nas jednoczy.

Kiedy mówię "wierzę" powinienem mieć w sercu i "ufam". Bo łatwo jest wypowiedzieć słowo, a trudniej wcielić je w życie. Wiara jest zaufaniem Bogu. Jest relacją, w której ufam temu, który jest miłością. Jeśli kogoś kocham, to nie przypisuję mu złych intencji. Grzech, który jest brakiem zaufania do Boga, domaga się tego, abym go uznał. Tutaj nie ma co przenosić odpowiedzialności na innych.

Jak być bliskim Jezusa? Jak obezwładnić mocarza? Jak doświadczyć zbawienia? O tym dziś w sposób szczególny mówi do nas Jezus. Poczujmy się wezwani do wejścia w głębię tego słowa. Tylko On jest silniejszy od mocarza tego świata. Tylko On jest Zbawicielem, który chce, abyśmy byli jak  Jego bliscy.

Bóg przez Swoje Słowo przychodzi z darem wolności. To ze słuchania rodzi się wiara. Przyjmijmy Je z wdzięcznością. Przyjmijmy dar dzisiejszej liturgii słowa i chciejmy pełnić wolę Boga. Zasłuchajmy się w Boże Słowo, abyśmy Nim żyli każdego dnia.

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Ofiarowanie codzienne].

   Do przemyślenia: Czy potrafię Bogu dziękować?

Katecheza przedchrzcielna, 7-06-2024

 

 

ks. Tomasz Moch:

  Katecheza przedchrzcielna,

 

 
         07.06.2024 r.
Pierwszy piątek miesiąca, 19.00
       

  

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
(kościół)

 Nagnanie katechezy poniżej ->

Niepokalane Serce Maryi

 

Niepokalane Serce Maryi

 

Niepokalane Serce Maryi bądź dla nas źródłem nadziei i ocalenia dla całego świata ! 

Dawne modlitwy do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 

Dawne modlitwy do

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 

 

 Wspomnienie, sobota po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

 

Dawne modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Dawne modlitwy do Najświętszego Serca

 Pana Jezusa

 

w starych modlitewnikach

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!”
św. Małgorzata Maria Alacoque

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (ustanowioną w 1856 roku przez Piusa IX) Kościół katolicki obchodzi w piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała. Uroczystość upamiętnia objawienia, których doświadczyła w latach 1673-1675 św. Małgorzata Maria Alacoque. W trakcie cudownych objawień Jezus Chrystus powiedział: „Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego, że Jego Miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia”. Kult Serca Jezusowego ukazuje, że miłość Jezusa do człowieka jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Takiej miłości dzisiaj nam potrzeba, za taką miłością człowiek tęskni. Serce Jezusowe bije i tęskni za każdym człowiekiem, i pragnie być umocnieniem dla każdego serca ludzkiego. Ze względu na rangę uroczystości, w ten piątek, nie obowiązuje pokutna praktyka wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Idea oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa jest też mocno związana z historią Polski. Nasza ojczyzna kilkukrotnie została powierzona Sercu Jezusa przez Episkopat.

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi (od 1995 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II) Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy dzisiaj w naszej modlitwie o księżach posługujących w naszych parafiach, aby Pan Bóg pomagał im wzrastać w świętości dla dobra ludu Bożego.

40. rocznica bohaterskiej obrony krzyża w Miętnem k/Garwolina.

„Głos młodzieży z okolic Garwolina jest głosem całej wierzącej młodzieży w Polsce, która rozumie, że walka o prawo krzyża w szkole to walka o przestrzeganie konstytucyjnych zasad wolności sumienia i wyznania, a postępowanie władz szkolnych to jeszcze jedna z prób zniewolenia narodu. Szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły”.

- ks. Jerzy Popiełuszko, homilia na Mszy za Ojczyznę w marcu 1984 r

 

Od 3 XII 1983 do 7 IV 1984 roku Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem stał sie szańcem szczególnej walki. Chodziło o obecność znaków Krzyża w salach szkolnych.

8 marca 1984 r. kościół w Garwolinie pękał w szwach. Młodzi ludzie z krzyżami w rękach. "Choć zmienia się świat - krzyż wiecznie trwa!". Te słowa zajmują szczególne miejsce w mojej pamięci. Wypowiedział je bł. Jan Paweł II w Mogile w 1979 roku. Ja natomiast łączę je z obroną krzyża w Miętnem i drewnianą tarczą szkolną umieszczoną na filarze garwolińskiego kościoła, którą pamiętam jeszcze z pierwszych zbiórek ministranckich.

Słowa umieszczone na tablicy upamiętniają wydarzenia sprzed 40 lat (zdjęcie niżej). Dla ścisłości - zanim powstała moja parafia pw. MB Częstochowskiej -  byłem ministrantem w starej parafii i chodziłem do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. Zawsze jakość ważne były dla mnie te zdjęte krzyże a na pewno intrygujące. Choć samych wydarzeń nie pamiętam (miałem wtedy 5 lat i zapamiętałem jedynie wozy milicji gorączkowo mijające mój blok) to jednak z postawą tamtej młodzieży bardzo się utożsamiam. 600 odważnych uczniów. Zaryzykowali wszystkim, postawili na jedną kartę swoje matury, dalszą egzystencję w szkole, swoje kariery.

Warto pamiętać, że 19 października 1984, czyli zaledwie siedem miesięcy później, zostanie zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko.

Duchowe Zamyślenie: IX Niedziela zwykła (2.06.2024), Rok B

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej".

  Muszę? Muszę! Trzeba? Trzeba! Takie słowa w odniesieniu do praktykowania wiary, to duchowa mentalność niewolnika a nie człowieka wolnego. Wolność mierzy się miłością. W miłości nie ma miejsca na przymus. Jednak często bliżej nam do mentalności szabatu obdartego z miłości, zaimpregnowanego prawem, podszytego lękiem. Jezus jest Panem szabatu. Niedziela nie jest szabatem - jest świętowaniem dnia ósmego - świętowaniem zmartwychwstania czyli jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym. To on zna nasze serca. To on może nas odnowić. Prośmy aby wyzwolił nas ze wszelkiej zatwardziałości serca. Niech znakiem tego będzie wypowiedziana nasza wdzięczność.

Pytanie: [Dlaczego chrześcijanin nie zachowuje szabatu?]

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa czerwcowe -> Najświętsze Serce Pana Jezusa - zmiłuj się nad nami.

 Dziś XVII Dzień Dziękczynienia -> https://archwwa.pl/ oraz -> centrumopatrznosci.pl. Tegororoczne Święto Dziękczynienia ma być okazją do uczczenia 650. rocznicy urodzin królowej Jadwigi. W tym roku przypada także 25. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego i 40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Info: [www: ekai.pl] oraz [www: episkopat.pl/]. [Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej].

45 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Tego dnia, na Placu Zwycięstwa, Ojciec Święty wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

W Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów. Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania].

   Do przemyślenia: Czy postrzegam Jezusa jako Tego, który jest dobry?
Czy aby mojej wiary nie przeżywam powierzchownie lub na pokaz?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało 2024) - homilia, rok B

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to szczególna okazja, aby uświadomić sobie, że jesteśmy miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że pozostał z nami w Sakramencie dającym życie wieczne. Cenna lektura (medytacja) -> Przygotowanie przed Uroczystością Bożego Ciała -->  [Oto wielka tajemnica wiary (Boże Ciało)] oraz [Sakrament ożywiającej miłości. ]. Polecam też rozmowę na eKAI z ks. dr hab. Dariuszem Kwiatkowskim [Teolog liturgii o znaczeniu Bożego Ciała i nadużyciach w procesji eucharystycznej].

Św. Jan Paweł II: [List z okazji 750 – lecia Święta Bożego Ciała ( 28 maja 1996 r.)].

Zachęcam do modlitwy: -> warto odwiedzić stare modlitewniki [Modlitwy na Boże Ciało] oraz tematycznie [Eucharystyczne] i [O tematyce Eucharystycznej].

 

Eucharystia: Sakrament ożywiającej miłości.

 

Eucharystia:

 

Sakrament ożywiającej miłości.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

"Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?"
św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia nr 60

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to szczególna okazja, aby uświadomić sobie, że jesteśmy miłowani, że Bóg tak bardzo nas umiłował.

Oto wielka tajemnica wiary (Boże Ciało).

 

Przygotowanie na Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

"Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?" (za: św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia nr 60)

 

Eucharystia to sakrament obecności i mocy Boga, znak nierozerwalnego przymierza miłości między Bogiem a człowiekiem, tajemnica mająca siłę odmienić ludzkie życie, rzeczywistość skłaniająca do dziękczynienia i uwielbienia. Jedyny pokarm, który nie jest rzeczą. W sposób szczególny objawia się w każdej Mszy Św., kiedy przytulamy się do Jezusowego serca na Ostatniej Wieczerzy a jednocześnie stajemy pod krzyżem, gdzie dokonuje się nasze odkupienie. Ale skoro jest to sakrament Bożej obecności, działania i mocy to daje nam możliwość doświadczyć całego piękna historii zbawienia.

W obronie życia. wysłuchanie publiczne, podczas Komisji Nadzwyczajnej 16 maja 2024 r. w Sejmie.

16 maja 2024 r. w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas Komisji Nadzwyczajnej, podczas którego rozpatrywano projekty ustaw dotyczących tzw. "prawa" do przerywania ciąży. W Warszawie była Anna Piotrowska, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek, Magdalena Guziak-Nowak z Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Aleksandra Gajek z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z Grupy Proelio. Zdecydowany głos za Życiem i pomocy Życiu nienarodzonemu ale także narodzonemu. Nie może istnieć prawo do zabijania, aborcja to nie prawo człowieka, Życie należy chronić!

Poniżej ważne słowa w obronie Życia.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Jesteśmy w tygodniu po okresie wielkanocnym, czas zwykły. 23 maja przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To już nie nowe święto, obchodzimy je po raz kolejny (od 2013 roku) w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić je w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010. 

Zaprasza ono do kontemplacji kapłaństwa Chrystusa i do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, ale też wysiłku świeckich w trosce o własną świętość oraz ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, przywołując wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym. (notka powstała z kilku informacji dostępnych w sieci, zob. też "niedziela.pl")

18. rocznica moich święceń [20 maja 2024]

Może wcale nie było to tak dawno (20 maja 2006 - 21 maja 2006), ale przecież warto pamiętać o tych ważnych i pięknych chwilach. O motywacjach, ideałach, zobowiązaniach, celach. Nie wiemy kim naprawdę teraz jesteśmy, jeśli zapominamy o wartości naszej przeszłości.

Bogu niech będą dzięki. <><

Taka okazja zaprasza zarówno do dziękczynienia jak i do rachunku sumienia. Chcę zanurzyć się w Boże Miłosierdzie zawierzając wszelkie moje niedomagania, zaniedbania, powierzchowności, pychę, nieporozumienia ... mocy Tego, który nawet z tego co słabe, może wydobyć dobro.

Dziękuję Bogu, który jest miłosierny i wierny. Zawierzam się Jego miłości.

Krzyż w urzędzie?

Krzyż przypomina o cenie, jaką zapłacił Chrystus dla naszego zbawienia. Jest on codziennością wpisaną w życie wielu naszych sióstr i braci – w Syrii, Libanie, Strefie Gazy czy w Ukrainie. Tymczasem Warszawa usuwa go z urzędów. W tej kwestii nie bierze jednak przykładu z Europy. Już w 2011 roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że krzyż nie indoktrynuje. Z kolei w 2018 roku niemiecki sąd, rozpatrując sprawę dotyczącą Bawarii, stwierdził, że krzyże nie naruszają zasady neutralności religijnej i ideologicznej.  Nietolerancja ubrana jest dzisiaj w szaty praw człowieka. Pamiętajmy o tym co mówił nam święty Jan Paweł II: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, krzyża bez miłości nie uniesiecie”.

Ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP
fb 17.05.2024: https://www.facebook.com/

 

 


 

 

Oświadczenie

Decyzja warszawskiego Urzędu Miasta prowadząca do wyeliminowania symboli religijnych w urzędach i biurach miejskich budzi zdziwienie i smutek. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz dramatyczne wydarzenia za granicami naszego państwa uświadamiają nam, jak bardzo potrzeba konsolidacji społeczeństwa i budowania jedności ponad podziałami, a przede wszystkim podejmowania pilnych, kluczowych dla naszego bezpieczeństwa decyzji. Tymczasem realizowany jest postulat wyborczy, który przyczynia się wyłącznie do zaostrzenia niszczącej dialog polaryzacji.

Neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja RP. Symbol krzyża nie oznacza, że urzędnik państwowy jako osoba wierząca kieruje się w pracy nakazami religijnymi; przeciwnie – obliguje on go do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli.

Ks. Przemysław Śliwiński, Rzecznik prasowy Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Archidiecezji Warszawskiej
za: https://archwwa.pl/, 17 maja 2024

 

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji

 

Modlitwa do Matki Bożej z  Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji

 

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z  Guadalupe. Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa. Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca, aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostą­pić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stron­ników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemno­ści. Pragniemy, aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzi­nami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

 

za: https://diecezja.radom.pl/

[Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia)]

 

 

 

“Naucz nas modlić się”, broszura pomagająca przeżyć Rok Modlitwy

Już wkrótce w Kościele będziemy przeżywać Rok Jubileuszowy 2025. Warto na ten rok się przygotować, by był dla nas owocniejszy i obfity w łaskę. Dlatego zachęcam gorąco do bliższego zapoznania się z przewodnikiem "Naucz nas się modlić" dostępnym w wersji cyfrowej (przewodnik wydany w różnych językach, również polskim), a który został przygotowany na tę okazję przez Dykasterię do spraw Ewangelizacji.

  

-> [pobierz]

 Broszura, zainspirowana nauczaniem papieża Franciszka, ma być zaproszeniem do podjęcia modlitwy jako osobistego dialogu z Bogiem, a jej celem jest pobudzenie do refleksji nad własną wiarą i nad swoim zaangażowaniem we współczesnym świecie, poprzez działanie w różnych obszarach, do których człowiek jest powołany. Jest to pomoc duszpasterska pełna refleksji, wskazówek i rad, jak pełniej żyć w dialogu z Panem i w relacjach z innymi. Składa się z sekcji poświęconych modlitwie we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie rodzinnej, we wspólnotach młodzieżowych, wspólnotach klauzurowych oraz sekcji dotyczącej katechezy i rekolekcji duchowych.

za: https://www.iubilaeum2025.va/

 

40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

"I believe a new hope will emerge"

 

"I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen, with the dark shadow of the Empire rising to take their place. This message is a warning and a reminder for any surviving Jedi: trust in the Force. Do not return to the Temple. That time has passed, and our future is uncertain. Avoid Coruscant. Avoid detection. Be secret... but be strong. We will each be challenged: our trust, our faith, our friendships. But we must persevere and, in time, I believe a new hope will emerge. May the Force be with you always"

- Obi-Wan Kenobi.

 

Papież Franciszek do księży (2021-2023)

 

Papież Franciszek do księży

(2021-2023)

 

Więcej artykułów…

  1. Ahsoka leaves the Jedi Order
  2. ... jakie to ma znaczenie, że Pan myśli inaczej.
  3. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje

Strona 1 z 2

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.