Witaj Królowo

 

 

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, 
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! 
Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, 
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, 
o słodka Panno Maryjo!

 

(ang.)

Hail, holy Queen, Mother of mercy; 
our life, our sweetness and our hope. 
To you do we cry, poor banished children of Eve. 
To you do we send up our sighs, 
mourning and weeping in this valley of tears. 
Turn then, most gracious Advocate, 
your eyes of mercy toward us. 
And after this our exile show unto us 
the blessed fruit of your womb, Jesus. 
O clement, O loving, 
O sweet Virgin Mary.