Modlitwa za kapłanów
- Kevin Scalon CM

 

Panie Jezu, Ty wybrałeś kapłanów spośród nas i posłałeś ich,
aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje imię.
Składamy Ci dziękczynienie i uwielbienie za ten wielki dar dla Kościoła.

Prosimy Cię, byś napełnił ich ogniem Twojej Miłości tak,
aby ich posługa objawiała Twoją obecność w Kościele.

Ponieważ wielki skarb kapłaństwa
niosą w "glinianych naczyniach ",
prosimy Cię, niech Twoja moc
jaśnieje pośród ich słabości.

Spraw, o Panie, by nigdy nie byli
w cierpieniach złamani,
w wątpliwościach zdesperowani,
w pokusach niszczeni,
a w prześladowaniach by nie upadali na duchu.

Natchnij ich w modlitwie, by każdego dnia
żyli tajemnicą Krzyża i Zmartwychwstania.
W słabościach poślij im Twego Ducha.
Pomóż im wielbić Twego Ojca w Niebie
i modlić się za biednych grzeszników.
Mocą tegoż Ducha Świętego włóż T
woje słowo w ich usta i Twoją miłość w serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim i uzdrowienie tym,
których serca są złamane.

Niech dar jakim jest Maryja, Twoja Matka,
dany Twemu umiłowanemu uczniowi,
będzie bogactwem dla każdego kapłana.
Spraw, by Ta, która dała Ci swoje ludzkie podobieństwo,
uformowała ich na Twoje Boskie podobieństwo,
przez moc Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca.

Amen.