Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa duszy rozmiłowanej. (św. Jan od Krzyża)

 

Modlitwa duszy rozmiłowanej.

 

Boże mój, Panie i Oblubieńcze! 

Jeżeli jeszcze pamiętasz o mych grzechach, 
aby nie spełnić tego, o co Cię proszę, 
niech się dzieje Twa wola, 
gdyż tę kocham ponad wszystko. 
Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, 
abyś był w nich poznany. 

A jeśli, o Panie, czekasz na moje czyny, 
by przez nie spełnić me prośby, 
daj mi je, działaj je we mnie, 
daj również cierpienia, jakich pragniesz 
i niech się dzieje Twa wola! 

Jeśli zaś nie czekasz na me czyny, 
czego oczekujesz, najmiłościwszy Boże, 
czemu zwlekasz? 

Gdy bowiem łaska ta, o którą Cię proszę, 
jest tylko z Twego miłosierdzia 
weź nicość moją, której pragniesz, 
a daj mi skarby, których również pragniesz dla mnie. 

Któż może się uwolnić ze swej nędzy i nicości, 
jeśli go Ty nie podniesiesz do siebie 
czystością Twej miłości, o Boże mój? 

Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony z nędzy, 
jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś?

Nie pozbawisz mię, o Boże mój, tego, coś mi dał
w Twym Synu, Jezusie Chrystusie,
w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę;
dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności! 

Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz,
gdy już teraz możesz kochać swym sercem swego Boga?

Moje są niebiosa i moja jest ziemia,
moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi!
Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja,
wszystkie rzeczy są moje,
i sam Bóg jest moim i dla mnie,
gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie! (por. 1 Kor 3, 22-23).
Czegóż więc pragniesz, duszo moja?
Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie.
Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin,
które spadają ze stołu Ojca twego (por. Mt 15, 26-27; Mk 7, 27- 28).

Lecz wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności
i ciesz się w twojej chwale! 
Ukryj się w niej i raduj się,
a zaspokoisz pragnienie serca swego.

 

św. Jan od Krzyża

Liturgia dnia

Pray for peace!

 

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
5593114

 Copyright © 2018 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].