Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dziękczynienie po Mszy - Dzięki Ci składam - św. Tomasz.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
(Dziękczynienie po do Mszy Świętej)

 

Dzięki Ci składam, Panie święty, 
Ojcze wszechmogący, 
wieczny Boże żeś mnie grzesznika, 
niegodnego sługę swego,
bez żadnej mojej zasługi, lecz tylko
z miłosierdzia swego raczył posilić 
najdroższym Ciałem i Krwią swego Syna, 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Błagam Cię, aby ta święta Komunia
nie była dla mnie powodem kary, 
ale wyjednała mi zbawienne przebaczenie. 
Niech się stanie dla mnie 
umocnieniem w wierze i tarczą dobrej woli. 
Niech usunie błędy moje, 
zniszczy pożądliwość i zmysłowość, 
a pomnoży miłość i cierpliwość, 
pokorę, posłuszeństwo i wszelkie cnoty. 
Niech uspokoi we mnie 
złe poruszenia duchowe i cielesne. 
Niechaj mnie silnie zespoli z Tobą,
jedynym i prawdziwym Bogiem,
a nadto stanie się szczęśliwym
dokonaniem mego życia. 

I błagam Cię, abyś mnie grzesznego 
raczył doprowadzić do owej niewysłowionej uczty, 
gdzie Ty z swoim Synem i Duchem Świętym
jesteś dla swoich Świętych 
prawdziwą światłością, zupełnym nasyceniem, 
wieczną radością, całkowitą rozkoszą 
i doskonałą szczęśliwością. Amen.

 

 

 

Gratias tibi ago.
(Dziękczynienie po do Mszy Świętej)

 

Gratias tibi ago, Dómine, sancte, 
Pater ornnipotens, 
aeterne Deus, qui me peccatórem, 
indignum famulum, tuum, 
nullis meis meritis, sed 
sola dignatióne misericordiae tuae 
satiare dignatus es 
pretioso Corpore et Sanguine Filii tui,
Dómini nostri Jesu Christi. 

Et precor, ut haec sancta communio 
non sit mihi reatus ad poenam, 
sed intercessio salutaris ad veniam. 

Sit mihi armatura fidei et scutum bonae voluntatis. 
Sit vitiórum meórum evacuatio, 
concupiscentiae et libidinis exterminatio, caritatis et patientiae, 
humilitatis et oboedientiae, omniumque virtutum augmentatio: 
contra insidias inimicórum ómnium, 
tuam visibilium quam invisibilium, firma defensio: 
mótuum meórum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: 
in te uno ac vero Deo firma adhaesio; atque finis mei felix consummatio. 

Et precor te, ut ad illud 
ineffabile convivium me 
peccatórem perducere digneris, 
ubi tu cum Filio tuo et Spiritu Sancto Sanctis tuis 
es lux vera, satietas plena, 
gaudium sempiternum, jucunditas consummata 
et felicitas perfecta.

Amen.

 

 

 

Liturgia dnia


Parafia św. Anny w Piasecznie

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6514647

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].