Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do św. Mikołaja biskupa.

 

 

 

Modlitwa do św. Mikołaja, biskupa. (6 XII) [1900r]

O wielki jałmużniku, sierot Patronie osobliwy, święty Mikołaju, broniąc czystości trzech panienek, już utratą niewinności w ubóstwie swojem mających się ratować, złota im tyle podrzuciłeś potajemnie, ile na poczciwe wydanie się wystarczyć im mogło, przez co tych panien sumienie i poczciwość ochroniłeś i z nędzy je wyprowadziłeś. Weźmijże w możniejszą teraz opiekę twoją wszystkie chrześciańskie panienki, a wyjednaj im taką od Boga pomoc, aby się w bojaźni Jego i w cnocie swojej zachwiać nie dopuszczały, choćby też, czy to ciężkiem ubóstwem, czy mocną pożądliwością, czy nadzieją pomyślnego losu kuszone były. O hojny, a przed ludźmi ukryty jałmużniku! zachęcajże przykładem twoim serca nasze do litości nad nędzą bliźnich naszych, i wzorem miłosierdzia twojego nad ubogimi, naucz nas rękę z jałmużną prawą tak ukrywać przed lewą, aby miłosiernych uczynków naszych sam był Pan Bóg pobudką, świadkiem i nagrodą.
O Panie w Świętych Twoich przedziwny! niechaj tego wielkiego sługi Twego doznawają przyczyny inni w ubóstwie, w potwarzach, w tonięciu i rozmaitych nieszczęśliwościach, życia, niechaj inni doświadczają cudnej jego opieki nad samemi bydlętami swojemi. Ja Cię nadto upraszam, Boże! abyś duszę moją od nawałności świata, od drapieżności piekielnych zwierząt obronić i za przyczyną świętego Mikołaja w chwale niebieskiej umieścić raczył. Amen.

za: Śpiewnik dla ludu katolickiego (1900r.)

 

 

Modlitwy do św. Mikołaja biskupa. (1889r)

Chwalebny św. Mikołaju, szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwem okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga ciągle się nasycasz, i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich, tak doczesnych jako i duchownych, a szczególniej łaskę N. jeżeli ma być mi pomocną do wiecznego zbawienia. Pomnij także, o chwalebny święty Biskupie, na naszego Papieża, na Kościół święty i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich grzeszników, wszystkich nieumiejętnych i wszystkich błądzących. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw u Najwyższego Dawcy wszelkiego dobra, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami błogosławiony Mikołaju.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławionego Mikołaja, chwalebnego Wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławił i codziennie go nimi wsławiać nie przestajesz, daj nam prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

za: Korona życia (1889r)

Liturgia dnia

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
5899574

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].