Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Do św. Szczepana

 

 

 

 

Modlitwa do św. Szczepana Męczennika [1857 r.]

Święty Szczepanie, od nieprzyjaciół wiary ukamienowany, za to jedynie, że mądrości twojej, i Duchowi Boskiemu przez Cię mówiącemu, wydołać nie mogli , i sprzeciwić się; przez ten bolesny rodzaj śmierci, proszę cię Święty Męczenniku w Imię Boga, dla któregoś miłości to wycierpiał, daj mi mocno przy honorze Boga mego stawać, i przy cnocie. Chwali Niebo i ziemia tę cnotę twoje, żeś wpośród męczeństwa błagał Boga za nieprzyjaciół swoich, za coś wieńca chwały nieśmiertelnej stał się godnym, wyjednaj mi podobne serce u Chrystusa, alem Jego i ciebie naśladował (naśladowała) w cierpliwości, i w darowaniu krzywd swoim nieprzyjaciołom. Niech w sercu moim nie zemsta, ale miłość Boska mieszka, i oto ja ciebie proszę Boże mój po teraźniejszej Kolędzie, abym Cię kochał (kochała), i przekładał (przekładała) nad wszystko, kochał (kochała) bliźnich i nieprzyjaciół. Niech mi kamienie Świętego Szczepana, staną się drogie mi kamieniami żebym się niemi ozdobił (ozdobiła) do królowania z tobą, i z nich w sercu mojém założył (założyła) fundamenta cnót, któremi bym sobie zasłużył (zasłużyła) mieć Niebo otwarte z Świętym Szczepanem, i wszedł (weszła) do niego na oglądanie wieczne Ciebie Boga mego, Amen.

za: "Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i Świętych Pańskich dla wygody ludzi nabożnych i zbawiennego dusz chrześcijańskich pożytku z nowym rozmaitych modlitew przydatkiem krótko zebrane", Poznań 1857.

 

 

Litania do Św. Szczepana

( do prywatnego odmawiania )Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami .
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami .
Duch Święty, Boże, zmiłuj się nad nami .

Św. Szczepanie, pierwszy męczenniku,
módl się za nami.
Św. Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa,
Św. Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów,
Św. Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości aby rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż kamienie którymi rzucali
Św. Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami, Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy,
Św. Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga,
Św. Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały,
Św. Szczepanie, wzorze pokory i czystości,
Św. Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich,
Św. Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił,
Św. Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom,
Św. Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa,
Św. Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa,
Św. Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który zamieszkuje duszę twoją, rozjaśnia twoje oblicze,
Św. Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła,
Św. Szczepanie,aniele czystości,
Św. Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego,
Św. Szczepanie, drogo do serca Jezusa,


Módlmy się:
Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się nauczyli
nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą pamiątkę, który
umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
Amen.Tłumaczenie na podstawie:
Kyrie Eleison - Dwieście Litanie Benjamin Francis Musser OFM, Magnificat Press, (1944r.)

Liturgia dnia

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
5899577

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].