Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (18.02.2024), Rok B

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" - to dobra motywacja i intencja na przeżycie czasu Wielkiego Postu. W naszych wizjach na ten czas skupiamy się na potocznym "abym był lepszy" gdzie to drugie jest raczej owocem, skutkiem, niż celem wielkopostnej drogi. Celem jest umiejętność współdziałania z łaską, aby lepiej, głębiej, poznać Boga i wybierać Jego drogi. Podstawowa szatańska pokusa dotyczy tego, aby Boga odstawić na bok, aby problemy rozwiązywać, ale bez Boga. Aby czynić dobre rzeczy, ale bez Boga. Szatan z hebr. oznacza – 'przeciwnik', 'oskarżyciel', 'oszczerca'. Nie dajmy się mu oddzielić od źródła życia. Niech ten wielkopostny czas nauczy nas zwycięsko wychodzić z tej pokusy i wszystko czynić z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, któremu zawsze będzie wierny. To człowiek takie przymierze zrywa. Bóg jest wierny i dobry. Jesteśmy zatem najczęściej kuszeni przez złego ducha właśnie ku niewierności. Wracają słowa wypowiedziane przez węża "czy rzeczywiście Bóg powiedział ... ?". Na początek Wielkiego Postu dostajemy pod refleksję pytanie: Czy i na ile jesteśmy wierni Bogu i Jego Słowu? Jezus nigdy nie opuszcza kuszonego - to kuszony zamyka może zamknąć się na Jego głos i zignorować Jego obecność. Dlatego módlmy się dziś szczególnie słowami Psalmu "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."

Przymierze z Bogiem to wielki dar, którego często nie doceniamy. Łatwo ulegamy pokusie samowystarczalności. Nasze ludzkie sojusze próbujemy przekładać na relację z Bogiem i zamiast pytać o miłość, pytamy o korzyści i straty. Dajemy się oszukać, że jesteśmy wystarczająco silni, aby nie myśleć o Bogu. A kiedy dochodzi co do czego, gorszymy się naszymi wadami i grzechami, i zamiast powierzyć się Jezusowi, oddajemy nasze serca smutkowi. Na początku Wielkiego Postu przyjmijmy za swoje wezwanie "zwróć się do Pana i uwierz w moc  Ewangelii -  Dobrej Nowiny o Bogu dobrym, mocnym, bliskim i miłosiernym.

Zawsze, na kiedy jest ewangelia o kuszeniu, wracam do tekstu (Roman Brandstaetter - "Kuszenie na pustyni.").

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)]. 

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [W strapieniu].

   Do przemyślenia: Czy daję Bogu czas, aby zgłębiać jego Ewangelię?
Czy jestem świadomy darów płynących z sakramentów, szczególnie w chwili pokusy?

 

 

Homilia z Mszy św. o 6.30:

Link do homilii na moim kanale YT @PanemJEZUS:
[https://www.youtube.com/watch?v=elCrnrqrtJM]

 

Homilia z Mszy św. o 19.00:

Link do homilii na moim kanale YT @PanemJEZUS:
[https://www.youtube.com/watch?v=Uy5hrvE_Rqg]

 

Dzisiejsze czytania: Rdz 9,8-15; Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; 1P 3,18-22; Mt 4,4b; Mk 1,12-15

 

#MODLITWA: "Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków". #Amen.

 

PREFACJA
12. Kuszenie Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

 

MODLITWA PO KOMUNII: "Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego".

 

 

"Wycofajmy się na „pustynię”" - Anioł Pański z pp. Franciszkiem - 18.02.2024r.

[Anioł Pański z pp. Franciszkiem, 18 lutego 2024 r.]

 oraz "Słuchajmy słowa Bożego i odnówmy przyrzeczenia chrzcielne" - pp. Franciszek, Anioł Pański 21.02.2021 r.

 

 

 

"Ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może nam powiedzieć prawdę, ale czyni to żeby nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam." 

Papież Franciszek, List Apostolski "Patris corde".

 

 

 

 

Wehikuł czasu:

Można przeczytać rozważania (choć większość wkomponowuję w aktualne),
wysłuchać moich homilii (o ile działają, zob. mixcloud) i obejrzeć filmiki z komentarzami

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (21.02.2021), Rok B

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (18.02.2018), Rok B

Duchowe zamyślenie: I niedziela Wielkiego Postu (22.02.2015) Rok "B"

 

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok C

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

"Słowo na niedzielę", TVP -> https://vod.tvp.pl/website/slowo-na-niedziele,1141

I kilka z poprzednich lat:

 

 

 

 

 

Anioł Pański z pp. Franciszkiem

18 lutego 2024 r.

 

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia ukazuje nam Jezusa kuszonego na pustyni (por. Mk 1, 12-15). Tekst mówi: „przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana”. My również w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wyjścia na pustynię”, to znaczy w ciszę, do świata wewnętrznego, do słuchania sercem, do kontaktu z prawdą. Na pustyni - dodaje dzisiejsza Ewangelia - Chrystus „był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli” (w. 13). Dzikie zwierzęta i aniołowie byli Jego towarzystwem. Ale w sensie symbolicznym są one również naszym towarzystwem: kiedy wkraczamy do pustyni wewnętrznej możemy tam spotkać dzikie zwierzęta i aniołów.

Dzikie bestie. W jakim sensie? W życiu duchowym możemy myśleć o nich jako o nieuporządkowanych namiętnościach, które dzielą serce, próbując je posiąść. Oddziałują na nas, zdają się uwodzicielskie, ale jeśli nie będziemy ostrożni, mogą nas rozerwać na kawałki. Możemy nadać imiona tym „bestiom” duszy: różne wady, żądza bogactwa, która więzi nas w kalkulacjach i niezadowoleniu, próżność przyjemności, która skazuje nas na niepokój i samotność, a ponadto chciwość sławy, która rodzi niepewność i ciągłą potrzebę aprobaty i wyróżnienia – nie zapominajmy o tym, co możemy napotkać w naszym wnętrzu: chciwości, próżności i zachłanności. Są to jakby „dzikie” bestie i jako takie muszą być oswojone i zwalczane: w przeciwnym razie pożrą naszą wolność. A Wielki Post pomaga nam wejść na wewnętrzną pustynię, aby skorygować te rzeczy.

A następnie byli na pustyni aniołowie. Są oni Bożymi posłańcami, którzy nam pomagają, czynią nam dobro. Istotnie ich cechą charakterystyczną według Ewangelii jest służba (por. w. 13): dokładne przeciwieństwo opętania, typowego dla namiętności. Służba przeciw opętaniu. Duchy anielskie przywołują dobre myśli i uczucia sugerowane przez Ducha Świętego. Podczas gdy pokusy nas rozdzierają, dobre Boże natchnienia jednoczą nas pozwalają nam wejść w harmonię: uspokajają serce, nasycają smakiem Chrystusa, „smakiem Nieba”. A żeby uchwycić Boże natchnienie trzeba wejść w milczenie i modlitwę. A Wielki Post jest czasem, aby to uczynić.

Możemy zadać sobie pytanie: po pierwsze - jakie są nieuporządkowane namiętności, „dzikie bestie”, które budzą się w moim sercu? Po drugie: aby pozwolić głosowi Boga przemówić do mojego serca i strzec je w dobrym, czy myślę o wycofaniu się trochę na „pustynię”, czy staram się poświęcić na to podczas dnia nieco miejsca?

Niech Panna Najświętsza, która zachowała Słowo i nie pozwoliła się tknąć pokusom złego, pomoże nam w naszej drodze Wielkiego Postu.

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.