Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: VI niedziela zwykła (14.02.2021), Rok B

Dziś, w ostatnią niedzielę karnawału, rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję. Materiały, w tym plakat na 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, można pobrać ze strony wolnitrzezwi.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

Warto zapoznać się z dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wyjątkowo wielu trędowatych przemierza ulice naszych miast. Mijamy ich na klatkach schodowych, niemo towarzyszymy w windach. Niestety nie tak rzadko do nich należymy. Trędowaci o sercach przepełnionych smutkiem i beznadzieją. Trądem jest to wszystko co nas niszczy i oddziela od innych. To wszystko co jest przejawem braku miłości. Dzisiejsze słowo zaprasza nas, abyśmy to oddali Jezusowi. On chce nas oczyścić! On może nas oczyścić!

 

Do przemyślenia: Z czym przychodzę i rozmawiam z Jezusem?
Czy potrafi nazwać mój trąd (grzech)?
Jak patrzę na bliźnich (w tym również jawnych grzeszników)?

 

 

 

Homilia z Mszy św. o 8.00:

Homilia z Mszy św. o 19.00:

Dzisiejsze czytania: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32,1-2.5 i 11; 1Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45

"Bóg nie zachowuje „bezpiecznego odstępu”" - pp. Franciszek, Anioł Pański 14.02.2021 r.

 

 

 

Wehikuł czasu:

 Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (11.02.2018), Rok B

Duchowe zamyślenie: VI niedziela zwykła (15.02.2015) Rok "B"

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

Stacja7.pl - Jutro niedziela

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok B

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

 

i homilie:

ks. Krzysztof Porosło: 6 Niedziela Zwykła - Eucharystyczny dotyk Boga (2021-02-14)

 

 

 

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

14 lutego 2021 r.

 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Jakże jest piękny plac skąpany w słońcu! Przepiękny. Dzisiejsza Ewangelia (por. Mk 1, 40-45) przedstawia nam spotkanie Jezusa z człowiekiem chorym na trąd. Trędowaci byli uważani za nieczystych i zgodnie z przepisami Prawa musieli mieszkać poza miastem. Byli wykluczeni z wszelkich relacji międzyludzkich, społecznych i religijnych, na przykład nie mogli wejść do synagogi, nie mogli pielgrzymować do świątyni, byli wykluczeni także religijnie. W owym czasie było to nie do pomyślenia. Jezus natomiast pozwolił, by ten człowiek podszedł, ulitował się nad nim, a nawet wyciągnął rękę i dotknął go. W ten sposób urzeczywistniał Dobrą Nowinę, którą głosił: Bóg stał się bliski naszemu życiu, współczuje losowi zranionej ludzkości i przychodzi, by zburzyć wszelką barierę, która uniemożliwia nam przeżywanie relacji z Nim, z innymi ludźmi i z samymi sobą. Stał się bliskim. Bliskość. Dobrze zapamiętajcie to słowo – bliskość. Współczucie: Ewangelia mówi, że Jezus widząc trędowatego ulitował się nad nim. I czułość. Trzy słowa wskazujące styl Boga: bliskość, współczucie, czułość. W tym wydarzeniu możemy dostrzec dwa „wykroczenia”, które się spotykają: trędowatego, który podchodzi do Jezusa – a nie wolno było tego jemu czynić – i Jezusa, który poruszony litością dotyka go, a nie wolno było tego jemu czynić, aby go uzdrowić. Obydwaj dopuszczają się wykroczeń, mamy do czynienia z dwoma wykroczeniami.

Pierwszy wykroczenie popełnia trędowaty: pomimo przepisów Prawa, wychodzi z izolacji i przychodzi do Jezusa. Jego choroba była uważana za karę Bożą, ale w Jezusie mógł ujrzeć inne oblicze Boga: nie Boga karzącego, ale Ojca współczucia i miłości, który uwalnia nas od grzechu i nigdy nas nie wyklucza ze swego miłosierdzia. W ten sposób ten człowiek mógł wyjść ze swojej izolacji, ponieważ w Jezusie znajduje Boga, który podziela jego cierpienie. Postawa Jezusa go pociąga, pobudza do wyjścia ze swych ograniczeń i powierzenia Jemu swojej bolesnej historii.

I pozwólcie, bym w tym miejscu pomyślał o wielu dobrych spowiednikach, którzy mają taką postawę: pociągania ludzi, wielu ludzi, którzy czują się niczym, którzy czują się przytłoczeni z powodu swoich grzechów… Ale z czułością, ze współczuciem… Dobrzy są ci spowiednicy, którzy nie mają w ręku bicza, ale jedynie przyjmują, aby słuchać i aby powiedzieć, że Bóg jest dobry i że Bóg zawsze przebacza, że Bóg niestrudzenie przebacza. Proszę dziś wszystkich o oklaski dla tych miłosiernych spowiedników, tu, na placu, wszystkich. [oklaski]

Drugie wykroczenie popełnia Jezus: podczas gdy Prawo zabraniało dotykania trędowatych, On ulitował się, wyciągnął rękę i dotknął go, aby go uzdrowić. Ktoś by powiedział: zgrzeszył, uczynił to, czego zakazuje Prawo, dopuścił się wykroczenia. To prawda, dopuścił się występku. Nie ograniczył się do słów, ale go dotknął. A dotknięcie z miłością oznacza nawiązanie relacji, zjednoczenie, zaangażowanie się w życie drugiego aż po dzielenie nawet jego ran. Poprzez ten gest Jezus pokazuje, że Bóg nie jest obojętny, że nie zachowuje „bezpiecznego odstępu”; wręcz przeciwnie, zbliża się ze współczuciem i dotyka naszego życia, aby je uzdrowić z czułością. To styl Boga: bliskość, współczucie, czułość. Występek Boga, w tym sensie dopuścił się wielkiego wykroczenia.

Bracia i siostry, także dzisiaj na świecie wielu naszych braci i sióstr cierpi na tę chorobę, na chorobę Hansena, lub na inne choroby i schorzenia, z którymi niestety związane są uprzedzenia społeczne. „To jest grzesznik!”. Pomyśl o tym wydarzeniu [por. Łk 7, 36-50], kiedy owa kobieta weszła na ucztę i wylała olejek pachnący na stopy Jezusa. Inni mówili: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Pogarda. Tymczasem Jezus przyjmuje, a nawet dziękuje: „Twoje grzechy są odpuszczone”. Czułość Jezusa. I uprzedzenia społeczne polegające na odsuwaniu ludzi słowami: „Ten jest nieczysty, ten jest grzesznikiem, ten jest oszustem, ten…”. Tak, czasami to prawda, ale nie osądzaj z góry. Ale każdemu z nas może się zdarzyć doświadczenie zranień, porażek, cierpienia, egoizmu, które zamykają nas na Boga i na innych, bo grzech nas zamyka w sobie samych, ze względu na wstyd, upokorzenia, ale Bóg pragnie otworzyć serce. Wobec tego wszystkiego Jezus oznajmia nam, że Bóg nie jest ideą czy abstrakcyjną doktryną, ale Bogiem, Tym, który „zanieczyszcza” się naszym zranionym człowieczeństwem i nie boi się zetknięcia z naszymi ranami. „Ależ ojcze, co ty mówisz? Że Bóg zaciąga nieczystość?”. Św. Paweł powiedział: On stał się grzechem (por. 2 Kor 5, 21). Ten, który nie jest grzesznikiem, który nie może grzeszyć, sam siebie uczynił grzechem. Popatrzcie, jak Bóg zaciągnął nieczystość, aby zbliżyć się do nas, aby współczuć i aby uzmysłowić Jego czułość stała się jasna. Bliskość, współczucie i czułość.

By przestrzegać zasady dobrej opinii i norm społecznych, często uciszamy cierpienie lub zakładamy ukrywające je maski. Aby wyrównać rachunki naszego egoizmu lub wewnętrzne prawa naszych lęków, nie angażujemy się zbytnio w cierpienia innych. Prośmy natomiast Pana o łaskę życia tymi dwoma „wykroczeniami” dzisiejszej Ewangelii. Tak jak trędowaty, abyśmy mieli odwagę wyjścia z naszej izolacji i zamiast pozostać tam, aby użalać się nad sobą lub płakać z powodu naszych niepowodzeń, idźmy do Jezusa takimi, jakimi jesteśmy: „Taki jestem Panie”. Poczujemy ten uścisk, ten jakże piękny uścisk Jezusa. A ponadto wykroczeniem Jezusa: miłością, która każe nam wyjść poza konwenanse, która każe nam przezwyciężyć uprzedzenia i strach przed mieszaniem się w życie drugiego człowieka. Nauczmy się popełniać „wykroczenia” jak ci dwaj: jak trędowaty i jak Jezus.

Niech nam towarzyszy w tej drodze Maryja Panna, którą teraz przyzywamy w modlitwie Anioł Pański.

za: ekai.pl

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7276398

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].