Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Duchowe Zamyślenie: XXVII Niedziela zwykła (03.10.2021), Rok B

To co prawdziwie trwałe jest dziełem Boga. Niestety człowiek źle korzystając z daru wolności, to co Boże, potrafi zniszczyć czy rozbić. Tym do większego zaufania, we wszechmoc Boga, jesteśmy dziś wezwani, aby z Nim budować. Byśmy byli Nim silni. Jeśli odrzucimy plan Boga, to do zatwardziałości serca już tylko krok. A wtedy zamiast myśleć o dobru bliźniego karmimy swój egoizm i pychę. 

Do przemyślenia: Czy ufam Bogu i Jego słowu?
Jak często modlę się za swoją rodzinę i swoich bliskich?

 

 

Homilia z Mszy św. 8:00:

Dziś bez moich nagranych homilii. Czytamy list episkopatu "Nie lękajcie się!".

Dzisiejsze czytania: Rdz 2, 18-24; Ps 128(127), 1b-2. 3-4. 5-6; Hbr 2, 9-11; 1J 4, 12bcd; Mk 10, 2-16

"Bądźmy jak dzieci ufające Bogu" - Anioł Pański z pp. Franciszkiem - 03.10.2021r.

 

 

 

 

 

Wehikuł czasu:

Duchowe zamyślenie: XXVII niedziela zwykła (4.10.2015) Rok "B"

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

Stacja7.pl - Jutro niedziela

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok B

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański z pp. Franciszkiem

3 października 2021 r.

 Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W Ewangelii dzisiejszej liturgii widzimy dość niezwykłą reakcję Jezusa: oburza się. I co najbardziej zaskakujące, Jego oburzenie nie jest spowodowane przez faryzeuszy, którzy wystawiają Go na próbę pytaniami o to, czy rozwód jest zgodny z prawem, lecz przez Jego uczniów, którzy, chcąc Go chronić przed natłokiem ludzi, upominają pewne dzieci, które są przynoszone do Jezusa. Innymi słowy, Pan nie oburza się na tych, którzy się z nim kłócą, ale na tych, którzy chcąc uwolnić Go od trudu, oddalają od Niego dzieci. Dlaczego? To dobre pytanie: dlaczego Pan to czyni?

Pamiętamy że we fragmencie Ewangelii sprzed dwóch niedziel Jezus, wykonując gest wzięcia dziecka w ramiona, utożsamił się z maluczkimi: nauczał, że właśnie maluczkim, to znaczy tym, którzy są zależni od innych, którzy są w potrzebie a nie mogą się odwdzięczyć, należy służyć przede wszystkim (por. Mk 9, 35-37). Ci, którzy szukają Boga, znajdują Go w maluczkich, w potrzebujących: potrzebujących nie tylko dóbr, ale także opieki i pociechy, jak chorzy, poniżeni, więźniowie, imigranci i więźniowie. On tam jest: w maluczkich. Właśnie dlatego Jezus jest oburzony: każda zniewaga wyrządzona maluczkiemu, biednemu, bezbronnemu, wyrządzona jest Jemu.

Dziś Pan podejmuje to nauczanie i je dopełnia. Istotnie dodaje: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 15). Oto nowość: uczeń musi nie tylko służyć maluczkim, ale uznać samego siebie za maluczkiego. A czy każdy z nas uznaje siebie za małego przed Bogiem? Pomyślmy o tym, to nam pomoże. Nauczenie się bycia maluczkimi, potrzebującymi zbawienia jest niezbędne do przyjęcia Pana. Jest to pierwszy krok do otwarcia się na Niego. Ale często o tym zapominamy. W pomyślności, w dobrobycie, mamy złudzenie, że jesteśmy samowystarczalni, że sami sobie wystarczamy, że nie potrzebujemy Boga. Bracia i siostry, jest to złudzenie, bo każdy z nas jest istotą potrzebującą, maluczkim. Musimy szukać naszej własnej małości i ją uznać. I tam znajdziemy Jezusa.

W życiu, uznanie siebie za maluczkiego jest punktem wyjścia do stania się wielkim. Jeśli się nad tym zastanowić, to rozwijamy się nie tyle w oparciu o sukcesy i rzeczy, jakie posiadamy, ale przede wszystkim w chwilach zmagania i słabości. W tych sytuacjach, w potrzebie, dojrzewamy; tam otwieramy nasze serca na Boga, na innych, na sens życia. Kiedy czujemy się maluczkimi w obliczu problemu, krzyża, choroby, kiedy doświadczamy znużenia i samotności, nie zniechęcajmy się. Opada maska powierzchowności i wyłania się nasza radykalna kruchość: to jest nasza wspólna podstawa, nasz skarb, ponieważ u Boga kruchość nie jest przeszkodą, lecz szansą. Dobrą byłaby następująca modlitwa: „Panie, spójrz na moje słabości..." i wymień je przed Nim. To jest dobra postawa przed Bogiem.

Istotnie, właśnie w kruchości odkrywamy, jak bardzo Bóg się o nas troszczy. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że Jezus jest najbardziej czuły wobec maluczkich: „biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (w. 16). Przeciwności, sytuacje, które ujawniają naszą kruchość są uprzywilejowanymi okazjami do doświadczenia Jego miłości. Ci, którzy modlą się wytrwale, dobrze o tym wiedzą: w chwilach ciemności lub samotności czułość Boga wobec nas staje się - że tak powiem - jeszcze bardziej obecna. Daje nam pokój, sprawia, że wzrastamy. Kiedy jesteśmy maluczcy, to bardziej odczuwamy czułość Boga. Ta czułość daje nam pokój, ta czułość sprawia, że wzrastamy, ponieważ Bóg zbliża się do nas na swój sposób, który jest bliskością, współczuciem i czułością. I kiedy czujemy się maluczcy, to znaczy mali, z jakiegokolwiek powodu, Pan zbliża się, odczuwamy Go bliżej. W modlitwie Pan przytula nas do siebie, jak ojciec swoje dziecko. W ten sposób stajemy się wielcy: nie w iluzorycznym roszczeniu sobie naszej samowystarczalności - to nikogo nie czyni wielkim - lecz w męstwie pokładania wszelkiej nadziei w Ojcu. Tak właśnie jak czynią to małe dzieci.

Prośmy dziś Dziewicę Maryję o wielką łaskę, łaskę małości: bycia dziećmi, które ufają Ojcu, pewne, że On niezawodnie troszczy się o nas.

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.