Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem 2020

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2020), Rok A

"Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty". Łatwo jest zatracić duchowy zmysł, wskazujący na Boga, Jedynego Zbawcę. Dzisiejsza liturgia słowa nie pozostawia wątpliwości. Niezliczony tłum zbawionych w niebie wychwala zbawienie, które jest w Bogu i w Baranku. Jezus ufam Tobie! Oto prawdziwa droga świętości. Na tej drodze, nawet jeśli pojawi się krzyż, to z Jezusem będzie to krzyż zwycięski, drzewo życia. Wejdźmy z Jezusem na Górę Świętą, przyjmijmy Ewangelię błogosławieństw, żyjmy nadzieją nieba. Wbrew niektórym - nie jest to Święto Zmarłych, ale Święto prawdziwie żywych - Wszystkich Świętych.

 

Do przemyślenia: Czym dla mnie jest świętość?
Jak w praktyce mojego życia ujawnia się prawda o życiu wiecznym?

Duchowe Zamyślenie: XXX niedziela zwykła (25.10.2020), Rok A

Dziś liturgia daje nam sposobność świętowania rocznicy poświęcenia własnego kościoła (zob. też: Rocznica poświęcenia kościoła = zapomniana i nierozumiana rocznica; brewiarz.pl: Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego).

"Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście" - niezwykle wymownym staje się ten dzisiejszy dzień. Z jednej strony mówimy o rocznicy poświęcenia kościołów, a z drugiej strony tak wiele z naszych kościołów zostało dziś sprofanowanych. W ostatnim czasie dwa kościoły zniszczono w Chile. Tym mocniej powinno dotrzeć do nas przesłanie dzisiejszej liturgii słowa z pytaniem: Jaką jestem świątynią? Czy Jezus jest w niej fundamentem? A jednocześnie z jasnym pytaniem o czytelność mojego świadectwa wierności Ewangelii i Jezusowi w Jego Kościele. Bo nie da się pogodzić wyznania wiary w Jezusa z postawą proaborcyjną - te dwa stany ducha wzajemnie się wykluczają. Zgoda na zabijanie nienarodzonych to postawa Heroda, postawa odrzucenia Mesjasza. Dziś Kościół przechodzi dobre oczyszczenie - padło ważne pytanie egzaminacyjne: Czy kochasz tych najsłabszych? Czy jesteś za życiem czy za śmiercią? Módlmy się, aby jak najmniej było osób, które ten egzamin obleją. 

 

Do przemyślenia: Jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej?
Czy jestem wierny nauczaniu Kościoła? Czy może ulegam kłamstwom świata?
W jakim stopniu moje serce jest mieszkaniem Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (18.10.2020), Rok A

Co mogę oddać Bogu? Czasem przychodzi nam taka myśl, że coś Bogu powinniśmy dać. Zatem podejmujemy jakieś zobowiązania, postanowienia. Samo z siebie nie jest to złe, ale nie o to chodzi Bogu. On niczego od nas nie potrzebuje. On chce nas, ale nie po to aby nas posiadać, ale po to, aby nas obdarowywać. Stajemy się do Boga podobni wtedy, kiedy sami chcemy dawać. Taka jest miłość. Chce się udzielać. Poczujmy się wezwani zatem do uwielbienia Boga. Niech Jego łaska, Jego miłość, będzie tym, w czym odnajdziemy naszą siłę.

Do przemyślenia: Jak w swojej codzienności rzeczywiście oddaję Bogu to co boskie?
Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną?
Czy jestem świadkiem Jezusa w swoim środowisku?

Duchowe Zamyślenie: XVIII niedziela zwykła (11.10.2020), Rok A

"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" - tak może powiedzieć tylko ten, kto wie, że nie wszystko od niego zależy. Ktoś kto nie ucieka od prawdy o swojej słabości. Św. Paweł zaprasza nas do prawdziwie chrześcijańskiej postawy. A mianowicie, do uświadomienia sobie, że okoliczności w jakich żyjemy, nie determinują naszego postępowania. Chrześcijanin nie może dać sobie wmówić, że wierność Bogu nie jest możliwa. Bóg zaprasza nas na ucztę - ona jest już gotowa. Od nas zależy czy przyjdę, czy przyjmę strój weselny, czy wejdę w radość. Wybierajmy zatem Boga i Jego sposób działania.

 

Do przemyślenia: Jak radzę sobie w przeciwnościami?
Czy moją radością i pragnieniem jest udział w Bożej uczcie?

Duchowe Zamyślenie: XXVII niedziela zwykła (04.10.2020), Rok A

Przyjmijmy dziś Słowo, w którym Bóg objawia swoją troskę. On - Bóg pokoju - chce być z nami. Jego pragnieniem nie jest nasza bylejakość. Chce abyśmy przynieśli piękny owoc. Jednak od nas zależy czy poddamy się Bożej troskliwej ręce, czy będziemy trwać w uporze. Cierpka jagoda czy winne grono? Jaki owoc wydaje moje serce?

Do przemyślenia: Czy pozwalam Bogu działać w moim sercu?
Jak wygląda moja modlitwa? Czy jestem wdzięczny?
Czy naprawdę Jezus jest w moim życiu kamieniem węgielnym?
Jak silne jest moje przekonanie, że Bóg pragnie mojego dobra?

Duchowe Zamyślenie: XXVI niedziela zwykła (27.09.2020), Rok A

Moc słowa - człowiek słowny. To jedna z myśli, jaka wyłania się z dzisiejszej ewangelii. Każdy z nas może w niej się odnaleźć. Czy nasze słowo się liczy? Czy w naszym życiu liczy się to, do czego zaprasza nas Bóg? Czy liczymy się z Jego Słowem? Dziś Bóg zaprasza nas do odkrycia czym jest autentyczna pokora. Tej prawdziwej uczy nas Jezus.

 

Do przemyślenia: Czy jestem opieszały, czy chętny, w podejmowaniu zaproszeń od Boga?
Czy potrafię i chcę wchodzić w proces nawrócenia?

Duchowe Zamyślenie: XXV niedziela zwykła (20.09.2020), Rok A

Bóg jest dobry - niby oczywista oczywistość. Jednakże życie często pokazuje, że człowiek łatwo o tej prawdzie zapomina - zarówno to tym, że Bóg jest dobry, jak również że tylko Bóg jest Bogiem. Próbujemy równać się z Bogiem, lubimy sądzić. Łatwo przychodzi nam tworzyć wyobrażenie swojej wartości porównując się z innymi. Tu nasza pycha najczęściej uwielbia poniżyć drugiego człowieka. A dziś Słowo zaprasza nas do pokory i wdzięczności. Do odkrycia Boga takim jakim jest: Bliskiego dla wszystkich, którzy wzywają Go szczerze.

 

Do przemyślenia: Czy widzę w Bogu Tego, który jest dobry?
Jak patrzę na bliźnich w optyce Bożego Miłosierdzia?

Duchowe Zamyślenie: XXIV niedziela zwykła (13.09.2020), Rok A

"Miarą miłości jest miłość bez miary" - zwykł mawiać św. Franciszek Salezy (myśl zaczerpnięta od św. Bernarda z Clairvaux). Dzisiejsza liturgia słowa to szczególny obraz Bożej matematyki, gdy do naszej ludzkiego zboru liczb, uczynków, pragnień, dodajemy nieskończoność Bożego Miłosierdzia. Po ludzku przebaczenie zawsze jest trudne, ale z Bogiem jest zawsze owocne. To wybór miedzy sercem zatwardziałym a sercem wolnym i szczęśliwym. Niech więc w naszym sercu miłosierdzie odniesie zwycięstwo nad pychą, abyśmy miłosierdzia doznali. Nie wiem jak wy, ale ja wolę zamiast urazą, żyć przebaczeniem.

 

Do przemyślenia: Czy podejmuję wysiłek przebaczenia?
Jak patrzę na Boże Miłosierdzie?

Duchowe Zamyślenie: XXIII niedziela zwykła (06.09.2020), Rok A

Uczeń Jezusa nie może być obojętnym na los bliźniego. Inaczej nie idzie drogą swojego Mistrza. Nie zmierzamy do nieba indywidualną ścieżką pobożności, ale Jezus chce z nas zbudować wspólnotę, która jest Jego ciałem. Tylko dobry Bóg ma moc obdarzyć nas prawdziwą wolnością. Obdarowując nas swoją miłością uzdalnia nas do zachowywania przykazań. Nie jak niewolnik ale jako syn umiłowany. Prośmy Go, abyśmy tego obdarowania nie odrzucali, oraz o to, abyśmy nie odrzucali naszych bliźnich. Prośmy również o umiejętność mądrego upominania, gdzie stawką jest być albo nie być mojego brata.

Do przemyślenia: Czy potrafię i chcę z miłością upominać?
Czy potrafię i chcę przyjmować upomnienie?
Jak żyję miłością Boga? Czy mnie ona zachwyca, pociąga?
Czy więcej we mnie postawy niewolnika czy syna?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XXII niedziela zwykła (30.08.2020), Rok A

Ostatnie rozważanie w cyklu wakacyjnym - pierwsze na nowej parafii - od przyszłej niedzieli chciałbym wrócić do regularnych rozważań połączonych z nagranymi homiliami. Od kilku dni miejscem mojej posługi kapłańskiej jest Grójec. Czas urlopu minął szybko. O jego owocach napiszę kiedyś w oddzielnej notce. Trwa rozpakowywanie, aklimatyzacja i wdrażanie się w nowe obowiązki i wyzwania. Poproszę o modlitwę.

Dziś mocno dociera do nas pytanie o wzorzec. Wiemy ile to jeden metr, bo mamy jego wzorzec. Przez pryzmat dzisiejszego Słowa chciejmy w Jezusie odkryć wzorzec nas samych. Nie bierzmy wzoru z tego świata, bo inaczej to co dobre i doskonałe nie będzie nam dane, nie mówiąc już o poznaniu woli Bożej.

 

Do przemyślenia: Czy szukam w swoim życiu woli Bożej?
Czy idę za Jezusem i Go naśladuję?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8559647
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.