Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem 2016

Duchowe zamyślenie: I niedziela Wielkiego Postu (14.02.2016) Rok "C"

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą
Boże mój, któremu ufam”.

Gdzie mam zabezpieczenie? Co pozwala mi czuć się bezpiecznie? Człowiek odczuwa wiele lęków, boi się trudności, ma liczne pragnienia. Dzisiejsza liturgia poucza nas, aby ich zaspokojenia szukać w Bogu. Szatan jest tym, który kusi, aby próbować robić to właśnie bez Boga albo przeciw Bogu. Pokusa wyłączenia Boga z życia jest tu zasadniczą pokusą. Może ona wyrazić się w którejś z tych trzech: pokusa zaspokojenia wszystkich pragnień, pokusa władzy i splendoru, pokusa poklasku, ubóstwienia, bycia w centrum. Ale każda z nich, bez Boga staje się pułapką złego. Tylko Bóg, tylko Jego Słowo, pokazuje gdzie leży prawda i Kto jest naprawdę silny. Zwyciężajmy z Jezusem. Z Nim i w Nim nic złego nam nie grozi.

Duchowe zamyślenie: Popielec (10.02.2016) Rok "C"

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Nawracać się i wierzyć w Ewangelię - plan na dziś, plan na całe życie, bo choć jesteśmy prochem, choć nasze życie jest kruche i ulotne, to jednocześnie jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Nasze przemijanie uzmysławia nam, że czas jest krótki, że czas jest darem a stąd nie warto go marnować lub przeżywać byle jak. Podejmując uczynki miłości sprawiamy, że nasz czas jest pełny, wypełnia się dobrą treścią. Źródłem tego jest dobry Bóg. Na Nim i z Nim możemy budować piękne i szczęśliwe życie.

Duchowe zamyślenie: V niedziela zwykła (07.02.2016) Rok "C"

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystko dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki;
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Jesteśmy zbawieni przez Ewangelię - Dobrą Nowinę. Jest to zawsze spotkanie z żywym Jezusem dającym nowe życie. On jest miłosierny. Przychodzi do nas i mówi "nie lękaj się, twój grzech nie jest większy one mnie". Będąc posłusznym Jego słowu możemy mieć udział w wielkich cudach. Bóg jest hojny. Bóg jest dobry. Bóg wybawia grzeszników. Nie zapominajmy o tym. Wypłyńmy z Jezusem na głębię.

Duchowe zamyślenie: IV niedziela zwykła (31.01.2016) Rok "C"

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Jesteśmy ludem kapłańskim, ale i prorockim. Znaczy to, ni mniej ni więcej, że mamy być świadkami działającego Boga. Dzisiejsze Słowo Boże ostrzega nas, aby nie budować na sobie, ale właśnie na Bogu. Inaczej nasza pycha łatwo nas pochłonie i może się zdarzyć, że wyrzucimy Jezusa, tak, aby go strącić w niebyt. Bez Boga, bez Jego miłości, owoce naszych dobrych czynów będą skąpe. Otwierajmy więc nasze serca na miłosierdzie Pana, abyśmy dzielili się miłością, która ubogaca i wskazuje na źródło, którym jest Jezus.

Duchowe zamyślenie: III niedziela zwykła (24.01.2016) Rok "C"

Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Klękam przed Najświętszym Sakramentem, otwieram Pismo święte, spotykam człowieka. We wszystkich tych wyborach mam szansę spotkać się z Tym, który mnie kocha ponad wszystko. Dziś w Ewangelii widzimy Jezusa, który jest posłany, aby więźniom nieść wolność ... jest posłanym do Ciebie i do mnie. Dlatego warto zawierzyć dzisiejszemu Słowu Bożemu i przyjąć ten dar łaski. Tak, aby wracając do domu po spotkaniu z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie, wracać przemienionym - wolnym, zdrowym, szczęśliwym. Aby zamykając karty Biblii doświadczać tego, że to Słowo się wypełnia i ma moc. Tobie Panie zaufałem, niech nie zawiodę się na wieki.

Duchowe zamyślenie: II niedziela zwykła (17.01.2016) Rok "C"

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Jezus jest największym darem jaki otrzymaliśmy od Ojca Niebieskiego. W Nim zostaliśmy wybrani i uzdolnieni do dobrego i pięknego życia. On obficie daje nam swoją łaskę. Jest w mocy przemienić to, co nie ma dużej wartości, nie ma treści czy smaku, w coś niezwykle istotnego, niezbędnego i treściwego, tak jak przemienił zwykłą wodę w najlepsze wino. Jeśli tak, to czemu nie mielibyśmy pozwolić Mu działać w naszym życiu. Jak wiele wody w naszych sercach potrzebuje przemiany w wino? Nasze kamienne serca mogą być uzdrowione.  Przyjmijmy posłanego nam Ducha, aby nas ubogacił. Bądźmy posłuszni Jego słowu. Niech i w nas, jak w Kanie, Jezus objawi swoją moc.

Duchowe zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (10.01.2016) Rok "C"

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Ojciec w Synu objawia swoją miłość względem każdego z nas. Miłość, która może nadać (i nadaje) człowiekowi sens i głębię życia. W Jezusie każdy z nas może odnaleźć się w tej miłości. Bóg nie rzuca słów na wiatr.  Zawiera z nami przymierze i już nigdy z nas nie zrezygnuje. To wszystko zaczyna się w nas z chwilą naszego chrztu. Jesteśmy zanurzani w Jezusa i do niego upodobniani. Dokonuje się to w mocy Ducha Świętego. Stąd Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy pozwolili mu w naszym życiu działać. A przede wszystkim, abyśmy chcieli Jezusa naśladować, wybierając drogę służby, czyli miłości. Niech za wyznaniem w Jezusie naszego Pana idą nasze czyny, aby nasze życie tu na ziemi nie było byle jakim.

Duchowe zamyślenie: Epifania - Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2016) Rok "C"

Giotto "Pokłon mędrców", kaplica Scrovegni, Padwa, ok. 1306-1309.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Bóg się objawia, to znaczy, daje się rozpoznać. Czasem są to wielkie znaki, czasem wręcz niedostrzegalne, ale wszystkie są po to, abyśmy doszli do spotkania z Panem. Bóg specjalnie nie daje nam wszystkiego "na widelcu" aby zaangażować nas samych, aby wiadomość o tym, że Bóg jest i działa pośród nas, była dla nas ważniejsza niż tylko news z programu informacyjnego. Lubię w te dni wracać do nauczania Benedykta XVI z ŚDM z Kolonii (choć niestety nie dane mi było być tam osobiście) i również poczuć się zaproszonym do naśladowania Mędrców, aby iść do Jezusa, aby pozwolić się prowadzić gwieździe, by wrócić przemienionym i szczęśliwym.

Dziś w wielu miastach -  w tym pierwszy raz w Piasecznie - odbędą się Orszaki Trzech Króli. Prosty sposób, aby przeżyć to pielgrzymowanie. Jezus nie może pozostać dla nas anonimowy (daleki), jest bowiem darem dla całego świata. Dlatego dziś cieszymy się, że cały świat, tęskniący za prawdziwą prawdą, może ją odnaleźć w Jezusie. Niech i nam dziś Jezus objawi swoją miłość i wielkość. Niech i nas nauczy rozpoznawania Jego znaków. Niech nas prowadzi drogami prawdy i wolności.

Duchowe zamyślenie: II niedziela po Narodzeniu Pańskim (03.01.2016) Rok "C"

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Ponownie z tym czasie wraca fragment z prologu św. Jana. Dziś zobaczmy w Jezusie obiecaną Mądrość Boga. W Chrystusie Ojciec napełnia nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Minął tydzień od świąt, więc już możemy zadać sobie pytanie, co one w nas zmieniły. A dokładnie - na ile pozwoliliśmy Jezusowi nas zmienić. Być może prolog Janowy powinniśmy słyszeć jeszcze przez kilka niedziel, aby coś w nas drgnęło?

Otwórzmy się na dar Ducha, abyśmy poznawali Jezusa głębiej, bo z miłości jesteśmy przybranymi synami Ojca. Czas tym żyć na maxa! :) Niech Jego światło zajaśnieje w naszej codzienności!

Ps. Papież nie odpuszcza: "Przypominam także radę, którą wam wielokrotnie dawałem: codziennie czytajcie kawałek Ewangelii, fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten sposób sprawić, że poznają Go inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie" (zob. niedziela.pl). Bądźmy i my konsekwentni i wytrwali.

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi (01.01.2016) Rok "C"

http://tmoch.net/jupgrade/foto2006a/taize.jpgNiech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Co roku - na początek Nowego Roku - śpiewamy w psalmie słowa "Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze". W tym roku w sposób szczególny ta prośba się spełnia. Widzimy pogodne i miłosierne oblicze Ojca patrząc na Jego Syna. Papież Franciszek w bulli na Jubileusz Miłosierdzia napisał do nas "Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca". Początek roku kalendarzowego to dobra okazja, aby zadać sobie pytanie, czy my naprawdę w to wierzymy. I nie tylko na poziomie naszego intelektu, ale czy ta wiara obecna jest w naszych uczynkach? Maryja jest dla nas patronką takiego zawierzenia. Doświadczenie Boga zachowuje w swoim sercu. Nie pozwala, aby proza życia odebrała jej to, co otrzymuje od Boga. Prośmy tą, którą mamy prawo nazywać Bożą Rodzicielką, aby uczyła nas takiej jednoznaczności, gdzie Jezus jest najważniejszy.

Najlepszego - tj. Bożego - błogosławionego Nowego Roku 2016!

Strona 5 z 5

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7111861

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].