Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkiego Postu (24.03.2019), Rok C

Zwrócić się ku Bogu. Przyjąć Jego łaskę. Odżyć!

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 8:30

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103(102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;

 

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (17.03.2019), Rok C

Przemienienie - podczas modlitwy. Głos wzywający do zasłuchania.

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27(26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14; Flp 3, 17 – 4, 1; Mt 17, 5; Łk 9, 28b-36

 

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (10.03.2019), ROK C

Kuszenie Jezusa. Gdzie jest moja pustynia? Jak radze sobie z pokusami? Co jest moją największą pokusą?

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Pwt 26, 4-10; Ps 91(90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15; Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; Łk 4, 1-13;

 

 

"Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości, pewność, że Bóg nas kocha, że jest ojcem i z tą pewnością przezwyciężymy wszelką pokusę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien interesujący aspekt: Jezus odpowiadając kusicielowi nie nawiązuje dialogu, lecz odpowiada na trzy wyzwania jedynie Słowem Bożym. To nas uczy, że z diabłem nie prowadzi się dialogu, nie powinno się prowadzić dialogu. Trzeba jemu odpowiadać jedynie Słowem Bożym.

Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu".

pp. Franciszek, Anioł Pański 10-03-2019

 

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa (06.03.2019), Rok C

Kiedy czas staje się czasem łaski?

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 8:00

Dzisiejsze czytania: Jl 2, 12-18; Ps 51(50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17; 2Kor 5, 20 – 6, 3; Ps 95(94), 8a. 7d; Mt 6, 1-6. 16-18

 

 

"Modlitwa, miłosierdzie, post: trzy inwestycje na rzecz skarbu, który trwa.. (...) Wielki Post jest czasem łaski, aby uwolnić serce od próżności. Czasem uzdrowienia od uzależnień, które nas uwodzą. Czasem utkwienia spojrzenia w tym, co pozostaje.

pp. Franciszek, Homilia w Środę Popielcową 2019

Duchowe Zamyślenie: VIII Niedziela zwykła (03.03.2019), Rok C

Jak wyglądają moje rozmowy? Czy są budujące? Jakie jest moje podejście do śmierci?

 

 

Homilia z Mszy Świętej odprawianej we wspólnotach neokatechumenalnych w sobotę wieczór

Homilia z Mszy Świętej o 8:30

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Syr 27, 4-7; Ps 92(91), 2-3. 13-14. 15-16; 1Kor 15, 54b-58; Flp 2, 15d. 16a; Łk 6, 39-45

 

Duchowe Zamyślenie: VII Niedziela zwykła (24.02.2019), Rok C

Jak reaguję na doznane krzywdy, złe słowa, czy oskarżenia? Co robię, gdy wdziera się w moje serce duch zazdrości i niezdrowej rywalizacji?

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Dzisiejsze czytania: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103(102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13; 1 Kor 15, 45-49; J 13, 34; Łk 6, 27-38;

 

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (18.02.2019), Rok C

Jak wygląda moje życie w perspektywie "błogosławiony" i "przeklęty" ; w kim pokładam nadzieję? Co mogę powiedzieć o moim życiu człowieka ochrzczonego, czyli zanurzonego w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa? W jaki sposób ta prawda kształtuje konkretnie moje wybory w codzienności? 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Jr 17, 5-8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 23ab; Łk 6, 17. 20-26;

 

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela zwykła (10.02.2019), Rok C

Na ile świadomość moich własnych grzechów i ograniczeń powstrzymuje mnie przed poddaniem się działaniu Miłosierdzia Bożego? Jak często koncentruję się na własnej grzeszności, rozpamiętując nieustannie swoje słabości? Czy jestem gotów na słowo Jezusa zaryzykować i mu zaufać?

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 13:00

Homilia z Mszy Świętej o 18:30

Dzisiejsze czytania: Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138(137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8; 1 Kor 15, 1-11; Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela zwykła (27.01.2019), Rok C

Tam gdzie Jezus, tam słowa Pisma się wypełniają. Tam Słowo wypełnia się w człowieku i wypełnia człowieka.

 

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Homilia z Mszy Świętej o 13:00

Dzisiejsze czytania: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 19(18), 8-9. 10 i 15; 1 Kor 12, 12-30; Łk 4, 18; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

 

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Chrztu Pańskiego (13.01.2019), Rok C

Zaproszeni, aby rozumnie, sprawiedliwie, pobożnie żyć na tym świecie, będąc gorliwymi w dobrych uczynkach. Dlatego zanurzeni w Chrystusa.

 

 

Homilia z Mszy Świętej o 7:00

Dzisiejsze czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 104(103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 16; Łk 3,15-16.21-22;

 

Liturgia dnia

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6853359

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].