Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (07.06.2020), Rok A

Zaproszenie do spotkania, zaproszenie do wspólnoty, zaproszenie do relacji. Święta Trója w praktyce - zaproszeni skierowane do człowieka, zaproszenie przepełnione miłością. Bóg, który przychodzi. Bóg, który idzie pośród nas. Bóg miłości, który jest z nami. Do nas, do naszego serca, do naszego świata, Ojciec posyła z miłością Syna, aby ten świat został zbawiony. Niech nasze życie będzie świadectwem chwały i wielkości Boga w Trójcy Jedynego.

Do przemyślenia: Co w praktyce oznacza, że ostałem ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?
Jaki jest moje patrzenie na ludzi, których spotykam na co dzień?

 

 

Dziś z powodów związanych z covidem, pojechałem wspomóc parafię św. Huberta w Zalesiu Górnym, aby tam poprowadzić uroczystości Pierwszej Komunii dla dwóch grup dzieci. Poniżej nagrania z homilii oraz linki na transmisje na YT:

Homilia z Mszy św. o 9:00:

[ https://www.youtube.com/watch?v=-ZcntgjTcOo ]

Homilia z Mszy św. o 11:00:

[https://www.youtube.com/watch?v=aSZYRc5JojA ]

Dzisiejsze czytania: Wj 34, 4b-6. 8-9; Dn 3, 52. 53-54. 55-56; 2 Kor 13, 11-13; Ap 1, 8; J 3, 16-18;

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (31.05.2020), Rok A

Dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią "Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości" pięknie ogniskuje to, czego chcemy doświadczyć. Tak często jesteśmy nosicielami pustki, śmierci, egoizmu, nienawiści, lęku, rozpaczy ... co przekłada się na doświadczenie smutku. Potrzebujemy obecności Tego, który jest radością serc, aby zapalił w nas ogień miłości. Niech obecność i działanie Ducha Świętego w naszym życiu obfituje w Jego owoce, a Jego dary niech zawsze będą przez nas przyjmowane i rozwijane.

Do przemyślenia: Którego daru Ducha Świętego potrzebuję najbardziej? Jak często się o niego modlę?
Czego najbardziej potrzebuję w moim życiu duchowym?
Jaka jest rola i miejsce Ducha Świętego w moim życiu?
Jakiego świadectwa potrzebuje moje otoczenie?

 

 

Homilia z Mszy św. o 8:30:

Homilia z Mszy św. o 11:30:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 1-11; Ps 104(103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34; 1Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (24.05.2020), Rok A

Świadek Jezusa - co to znaczy? Wydaje się być truizmem, ale tak naprawdę to synonim słowa chrześcijanin. Dziś w tajemnicy Wniebowstąpienia mamy odkryć, że bycie chrześcijaninem to misja świadka Zmartwychwstałego. Otrzymujemy moc Ducha, aby takim świadkiem się stać. Aby nasza codzienność była głęboko powiązana ze słowami Jezusa "jestem z wami po wszystkie dni".

Do przemyślenia: Kim jest dla mnie Bóg? Jak często postrzegam Go, jako kochającego Ojca?
Co mogę zrobić, aby lepiej poznać Boga, czegoś o Nim się dowiedzieć, bardziej Go doświadczyć?
Czym jest dla mnie Wniebowstąpienie Jezusa?

 

 

Homilia z Mszy św. o 18:30:

Dzisiejsze czytania: Dz 1, 1-11; Ps 47(46), 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23; Mt 28, 19. 20; Mt 28, 16-20;

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (17.05.2020), Rok A

"Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie" - słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Czy miłuję Jezusa? Czy jestem pewien, że Bóg Ojciec mnie kocha? Wszystko ma swoje źródło i dopełnienie w miłości. Co więcej, jesteśmy pewni, że ta miłość objawia swoją moc w osobie Ducha Świętego. Nie jesteśmy przez Jezusa osamotnieni. Nie czuj się więc jak sierota, ale odkryj źródło radości i nadziei w mocy Bożej, mocy z wysoka.

Do przemyślenia: W jakich sytuacjach nie potrafię przyznać się do swojej wiary?

 

 

Dziś bez mojej nagrywanej homilii. Czytamy "List Prezydium KEP na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II".

Dzisiejsze czytania: Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66(65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21;

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (10.05.2020), Rok A

"Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski" - kolejna niedziela przychodzi z mocnym słowem. Czy doświadczenie psalmisty, jest moim? Czy postrzegam obecność i realność Jego łaski? Pytani jesteśmy o wiarę, która jest nierozerwanie związana z prawdziwym poznaniem Jezusa.To On jest "drogą, prawdą i życiem", kto Mu zaufa, nigdy nie zostanie zawiedziony. Czy prawda o zmartwychwstaniu Jezusa przekłada się na nasze codzienne życie i kieruje je ku wieczności? Pan przygotował nam miejsce. Czy żyję nadzieją nieśmiertelności?

Do przemyślenia: Czy autentycznie znam Jezusa? Czy moje życie na to wskazuje?

 

 

 

Homilia z Mszy św. o 10.00:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

 Dzisiejsze czytania: Dz 6, 1-7; Ps 33(32), 1-2. 4-5. 18-19; 1P 2, 4-9; J 14, 1-12 

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (03.05.2020), Rok A

Dobry Pasterz! Tak, o tym nie wolno nam zapomnieć. Nasz Pasterz jest dobry. On cierpiąc za nas, obmywając nas swoją krwią, zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim jego śladami. Czy czuję się wezwany (powołany) do tego, aby iść za Jezusem? Aby słuchać Jego głosu?

Do przemyślenia: Czy postrzegam Jezusa jako tego, który jest dobry?

 

 

 

Homilia z Mszy dla wspólnot neokatechumenalnych odprawianej w sobotni wieczór:

Homilia z Mszy św. o 11.30:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23(22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (26.04.2020), Rok A

Poruszają sława i postawy uczniów z dzisiejszej Ewangelii "zatrzymali się smutnie", "a myśmy się spodziewali", ... Droga do Emaus, droga ucieczki od Jeruzalem, droga smutku i zawiedzionych nadziei. Wędrówka, w której zaczyna człowiekowi towarzyszyć Zmartwychwstały, rozgrzewający serce mocą Słowa. Dziś w niedzielę biblijną jesteśmy zaproszeni do podobnej pielgrzymki wiary, aby rozpoznać Zmartwychwstałego. Aby nasz smutek i lęk zamienił się w radość i pokój.

Do przemyślenia: W jaki sposób droga uczniów do Emaus staje się także moją drogą?
Jak Jezus zaprasza mnie do wychodzenia z ciemności grzechu do światła wiary?
Od czego uciekam? Dokąd zmierzam?
Czy Słowo Boże, w tym Pismo Św., jest światłem na moich ścieżkach?

 

 

Homilia z Mszy św. o 10.00:

Homilia z Mszy św. o 20.00:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16(15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; 1P 1, 17-21; Łk 24, 32; Łk 24, 13-35;

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (19.04.2020), Rok A

Dziś w Kościele rzymskokatolickim Druga Niedziela Wielkanocna, zwana dawniej Białą (od białych szat katechumenów) lub Przewodnią (gdyż wyznaczała cały cykl liturgiczny). Decyzją św. Jana Pawła II (z 2000 roku) jest ona także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie Oktawy słyszymy Słowo, aby trwać w nauce apostołów, na modlitwie. Trwać we wspólnocie. Trwać w relacji ze Zmartwychwstałym. Trwać w decyzji "mój Pan i mój Bóg". Trwać! Bo chrześcijanin to ten, kto trwa w Bogu a Bóg w nim. To nasz skarb i nasze bogactwo. Wiara, która rodzi się ze spotkania z Bogiem żywym i owocuje dzięki relacji a Bogiem żywym. Niech spotkanie z Nim, Bogiem zawsze miłosiernym, otworzy nas na łaskę miłosierdzia i uzdolni do postawy miłosiernej.

Do przemyślenia: Na czym polega prawdziwa miłość?
Czym dla mnie jest Miłosierdzie Boże? Jak praktycznie nim żyję?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30:

Homilia z Mszy św. o 18.30:

Dzisiejsze czytania: Dz 2, 42-47; Ps 118(117), 2-4. 13-15. 22-24; 1 P 1, 3-9; J 20,19-31;

Duchowe Zamyślenie: Poniedziałek Wielkanocny (13.04.2020), Rok A

"My jesteśmy świadkami tego" - tak mówi św. Piotr. A jak jest w naszym życiu? Czy też jesteśmy świadkami Zmartwychwstałego?

 

 

 

Homilia z Mszy św. o 8.30:

Dzisiejsze czytania: Czytania: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15;

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12.04.2020), Rok A

Chrystus nasze życie - w tych trzech słowach święty Paweł pięknie wyraża sens i cel dzisiejszego świętowania. Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia. To wskazanie na życie pełne, prawdziwe. Dziś kiedy niektórzy z lękiem śledzą statystyki choroby i śmierci, Słowo Boże wskazuje na prawdziwe życie. Naszym Życiem jest Jezus. Psalmista mówi: "Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki". Trudno nam to przyjąć. Ale jeśli nie wejdziemy na tą drogę, strasznie trudno będzie na w tym dniu się weselić. Niech w naszym "dziś" dokona się autentyczne spotkanie z żywym, bo zmartwychwstałym Jezusem.

Do przemyślenia: Dlaczego Wielkanoc jest dla nas źródłem pokoju i światłości?
Co robię, aby oznajmić światu, że Jezus zmartwychwstał i żyje?

 

 

Homilia z Mszy św. o 11.30 (J 20,1-9):

Homilia z Mszy św. o 18.30 (Łk 24,13-35):

Dzisiejsze czytania: Dz 10,34a-37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9; Łk 24,13-35;

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8170949
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.