Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Krąg Biblijny - metoda spotkania z Pismem Świętym

 

Krąg Biblijny - metoda spotkania z Pismem Świętym.

 

Określenie „krąg biblijny” wywodzi się od grupy bliżej zainteresowanych i głębiej żyjących Pismem Świętym. Forma ta określona jest różny sposób: „rozmowy biblijne”, „kręgi biblijne”, „kręgi żywej Ewangelii”. Metoda ta pozwala na pogłębienie rozumienia tekstu oraz na osobistą konfrontację z tekstem. To poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. W Kręgu Biblijnym „nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”, to miejsce, gdzie „czytający rośnie na skutek czytania Pisma Świętego”.

 

[Schemat spotkania Kręgu] [Celem Kręgu jest] [Kręgi biblijne można przeprowadzać różnymi metodami] [Teologiczne zasady interpretowania Pisma Świętego.] [Metoda pięciu palców] [Źródła i źródełka]

 

 

Święty Hieronim powiedział: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” - prawie w każdym domu znajduje się Biblia. Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas mszy św. Niemniej jednak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, kiedy zaczynamy głębiej wierzyć i czuć bardziej tchnienie Ducha Świętego, które jest koniecznie potrzebne do pełniejszego zrozumienia prawd zawartych w Piśmie św, aby poznać kontekst biblijny, historyczny, kulturowy, znaczenie słów i zwrotów niezrozumiałych.

Z czasem okazuje się, że samodzielne czytanie Pisma Świętego pozostawia w nas niedosyt, bo nie mamy czasu na rozpoczęcie studiów kulturowych i historycznych, a niektóre wydarzenia opisane w Biblii potrzebują głębszego wyjaśnienia ich tła historycznego i postaci z nimi związanymi. Zwłaszcza Stary Testament pociąga swą tajemniczością – do czasu, kiedy wspólnie z kapłanem - przewodnikiem w Kręgu Biblijnym zaczniemy głośno czytać werset po wersecie, rozważać i medytować. Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie łatwiej zrozumieć wskazówki jakie ukrył tam Bóg dla nas ludzi - jak żyć, bo Biblia jest prawdziwą skarbnicą mądrości życiowych i wskazówek wychowawczych.

Schemat spotkania Kręgu:

  • Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.
  • Wprowadzenie ogólne do danej księgi.
  • Czytanie fragmentu Biblii.
  • Wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.
  • Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.

 

Celem Kręgu jest:

    » ukazanie zainteresowanym w jaki sposób można poznawać Pismo święte jako Słowo Boże
    » nauczenie prostych metod studium biblijnego
    » wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym
    » przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w mszy świętej
    » kształtowanie właściwego obrazu Boga
    » lepsze poznawanie siebie
 

 

Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim "Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga". Krąg Biblijny to miejsce gdzie "Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism" (Grzegorz Wielki). "Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana". W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie "On, - Duch Prawdy" szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

Praca w kręgu biblijnym skupia się wokół konkretnego tekstu z Pisma Świętego i jest prowadzona metodą pogadanki lub dyskusji. Dobierane teksty powinny mieć szczególne znaczenie dla życia z wiary uczestników. Zakłada się więc w nim udział uczestników o możliwie jednakowym poziomie intelektualnym. Praca tą metodą przebiega w dwóch etapach: 1) egzegetyczne wyjaśnienie tekstu ze zwróceniem uwagi na jego wymowę teologiczno-moralną (kierownik formułuje szereg pytań zmierzających do wyjaśnienia tekstu); 2) zastosowanie tych tekstów w życiu (konfrontacja własnego życia z wezwaniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym).

 

 

Kręgi biblijne można przeprowadzać różnymi metodami:

1. Metoda indukcyjna – zobacz – osądź – wprowadź w życie. Na pierwszym etapie uczestnicy analizują możliwie wszechstronnie treść tekstu i stawiają pytanie: kto? co? gdzie? kiedy? jak? Na drugim etapie uczestnicy powinni wyświetlić wspólne problemy literacko-egzegetyczne. Trzeci etap to zastosowanie poznanych treści do potrzeb uczestników;

2. Metoda lektury tematycznej – uczestnicy umawiają się, że w ciągu jednego lub kilku spotkań pracować będą nad jednym tematem, np. osoba Jezusa, małżeństwo w Biblii. Uczestnicy dzielą się na grupy i w oparciu o odrębne teksty opracowują dane zagadnienie, a następnie konfrontują je ze sobą;

3. Metoda wyszukiwania myśli przewodniej danej perykopy. Zebrani, dzieląc się na małe grupy, pracują nad tą samą perykopą. Każda więc grupa przypuszczalnie odnosi się do danego tekstu w innym aspekcie. Na końcu dokonuje się konfrontacji i uzyskuje w ten sposób pełniejszy obraz perykopy;

4. Metoda „drzewo” (skrutacji biblijnej). Po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego uczestnicy kręgu rozważają przeczytany tekst, zapisując swoje myśli. Następnie na tablicy ukazana zostaje istota perykopy (pień drzewa), od której odchodzą spontaniczne idee i skojarzenia zebranych (gałęzie drzewa). Taką drogą przedstawione zostaje bogactwo analizowanego fragmentu.

 

 

Teologiczne zasady interpretowania Pisma Świętego.

1. Zwracać uwagę na treść i jedność całej Biblii.
2. Czytać w Tradycji całego Kościoła.
3. Uwzględniać analogię wiary.

Oznacza to, że:

Pierwszą zasadą przy interpretowaniu każdego fragmentu Pisma Świętego jest odwołanie się do całości Biblii – szukamy więc jej „jedności”. Biblia ukazuje zbawienie człowieka, które było zapowiadane w Starym Testamencie, a jego realizacja dokonała się w Chrystusie w Nowym Testamencie. Mówimy, że „Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie”.

Drugą zasadą jest uwzględnienie Tradycji Kościoła, którą tworzą starożytne wyznania wiary, wypowiedzi soborów, nauczanie papieży itd. Urząd Nauczycielski Kościoła strzeże słowa Bożego i je wyjaśniaj, troszcząc się by, nikt nie dokonał niewłaściwych zmian w jego interpretacji. W tej trosce jest wspierany przez Ducha Świętego. Chcąc dobrze zrozumieć przesłanie tekstu biblijnego, warto się posłużyć komentarzem do niego, którym jest np. przypis w Biblii.

 

 

 

Metoda pięciu palców

Przed studiowaniem Bożego słowa należy się wewnętrznie uspokoić i wyciszyć oraz pomodlić do Ducha Świętego. Przedmiotem studiowania mogą być różne fragmenty Biblii. Po przeczytaniu – najlepiej kilkukrotnym – należy odpowiedzieć na pięć pytań. Lewa dłoń może służyć za ściągawkę, dzięki której łatwiej ci będzie je zapamiętać:

1. Palec serdeczny, czyli ten od pierścionków zaręczynowych i obrączek – Szukamy, co ten fragment mówi o Bożej miłości ?

2. Palec wskazujący, którym można pogrozić, gdy ktoś narozrabia – Co w ten fragment mówi o grzechu?

3. Kciuk, którym życzymy sobie powodzenia – Czy są w tym-fragmencie jakieś wskazówki dla życia – co dobrego mogę zrobić?

4. Palec środkowy, niejako oś, wokół której wszystko się obraca - Jaka jest główna myśl tego fragmentu? Jak można ją wyrazić w jednym zdaniu?

5. Zagięty mały palec, który układa się wznak zapytania – Czego nie rozumiem w tym fragmencie? Na jakie pytanie nie potrafię odpowiedzieć?

* znaleziona metoda świadomie lub tylko intuicyjnie nawiązuje do mojej [Zobrazowanie sześciu punktów kerygmatu na przykładzie dłoni.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------

Źródła i źródełka:

 

 Zobacz również: [Sposoby pracy z Biblią].

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.