Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Anioł Pański. Angelus Domini (pl.łac.ang.).

Anioł Pański.

 

K.   Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.   I  poczęła z Ducha Świętego.

K. Zdrowaś Maryjo,* łaskiś pełna, * Pan z Tobą. * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, * teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

K. Zdrowaś Maryjo...

K. A Słowo Ciałem się stało.
W. I zamieszkało między nami.

K. Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie * wlej w nasze serca swoją łaskę, 
* abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, 
* przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. 
* Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen. 

 

 

Angelus Domini (łac.).

 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

V. Ave Maria,* gratia plena,* Dominus tecum. * Benedicta tu in mulieribus * et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.

R. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,* nunc et in hora mortis nostrae . Amen.

V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

V. Ave Maria....

V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.

V. Ave Maria...

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus.
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, * mentibus nostris infunde: * ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus; * per passionem eius et crucem, ad resurectionis gloriam perducamur.* Per eundem Christum Dominum nostrim.

R. Amen.

 

 

The Angelus.

 

Ch. The Angel of the Lord declared to Mary:
R. And she conceived of the Holy Spirit.

Ch. Hail Mary, Full of grace, The Lord is with thee,
Blessed are thou among women, And blessed is the fruit of thy womb - Jesus.

R. Holy Mary, Mother of God, Pray of us sinners now,
And at the hour of our death. Amen.

Ch. Behold the handmaid of the Lord:
R. Be it done to me according to your word.

Hall Mary ...

Ch. And the Word was made Flesh:
R. And dwelt among us.

Hail Mary ...

Ch. Pray for us, o holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Ch. Let us pray:
Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the Incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may be brought by his passion and cross to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord.

R. Amen

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7114604

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].