Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do św. Tomasza Apostoła (3 VII)

Litania do św. Tomasza Apostoła (3 VII)
(do prywatnego odmawiania)

 

 

 

Kyrie, elejson, Chryste, eleison, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami
Święta Panno nad pannami - módl się za nami

Św. Tomaszu powołany przez Jezusa na apostoła - módl się za nami
Rybaku galilejski
Pilnie poszukujący prawdy
Z uwagą słuchający pouczeń Jezusa

Szczerze miłujący swojego Mistrza
Towarzyszu podróży Nauczyciela z Nazaretu
Mocą Bożą uzdrawiający chorych i wypędzający złe duchy
Świadku nauczania i cudów Boskiego Mistrza
Gotowy z Chrystusem do dzielenia Jego męki
Uczestniku Wieczerzy Pańskiej
Przyjmujący z rąk Jezusa Najświętsze Jego Ciało i Najświętszą Krew
Uczestniku w godności kapłańskiej Najwyższego Kapłana
Bolejący z apostołami nad śmiercią Zbawiciela
Przeżywający dramat zwątpienia
Z nadzieją oczekujący na łaskę widzenia Zmartwychwstałego Pana
Uradowany widokiem Zmartwychwstałego i napełniony Jego Pokojem
Z pokorą wyznający wiarę w prawdziwe Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa
Obdarzony władzą odpuszczania ludzkich grzechów
Świadku cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Obecny przy Wniebowstąpieniu Pana
Trwający na modlitwie z Maryją i apostołami w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Św.
Szacunkiem darzący Maryję Matkę Jezusa
Umocniony siedmioma darami Ducha Św.
Niestrudzony apostole pogan
Roztropnie korzystający z ewangelicznej posługi niewiast w nawracaniu ich mężów
Wrażliwy na ludzka biedę
Wielki czcicielu Eucharystii
Mężnie wyznający swoją wiarę w obliczu męczeństwa
Święty Męczenniku śmiercią świadczący o dozgonnej miłości Chrystusa
Patronie wątpiących i poszukujących prawdy
Apostole Indii i opiekunie Ortony
Patronie architektów i budowniczych
Patronie i Orędowniku naszej Parafii i kościoła

 

 

 

K. Módl się za nami św. Tomaszu Apostole
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się
Wszechmogący wieczny Boże, okaż nam swoje miłosierdzie, a za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła strzeż w nas Twoich darów, których nam udzieliłeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem; pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa. Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności i siebie samych uświęcili oraz odkupionych krwią Chrystusa. Amen

Święty Tomaszu Apostole, Patronie naszej Parafii, polecamy Ci dzisiaj w sposób szczególny wszystkich jej mieszkańców. Wspieraj nas przed Bogiem i ratuj przed utratą wiary. Ty, który przeżyłeś chwile zwątpienia, stań przy tych członkach naszej Wspólnoty, którzy poddając się duchowemu lenistwu i zwykłemu nie chciejstwu pogłębiają się w kryzysie wiary i religijnej obojętności. Wyproś im łaskę szczerego nawrócenia i radość ze spotkania z Jezusem w Eucharystii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7141407

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].