Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do MB Nieustającej Pomocy.

Litania do MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Wspomagaj nas, o Maryjo!

 

Panie, zmiłuj się nad nami! 
Chryste, zmiłuj się nad nami! 
Panie, zmiłuj się nad nami!

Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Najświętsza Panno, bez grzechu pierworodnego poczęta, 
O Matko, źródło nieustającej pomocy, 

My grzeszni, do Ciebie wołamy, wspomagaj nas, o Maryjo!
Abyśmy Boga, najwyższe Dobro, z całego serca miłowali,
Abyśmy Jezusa, Twego Boskiego Syna, we wszystkim naśladowali,
Abyśmy ku Tobie, Najświętsza Panno, czystą i gorącą miłością pałali,
Abyśmy grzech, jako największe zło całym sercem nienawidzili.
Abyśmy często na śmierć, sąd, niebo i piekło pamiętali.
Abyśmy św. Sakramenty często i godnie przyjmowali,
Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali.
Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali.
Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali.
Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i dla wszystkich życzliwością pałali,
Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali.
Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali,
Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali.
We wszystkich ciała i duszy potrzebach.
W chorobie i cierpieniach,
W nędzy i ubóstwie,
W prześladowaniu i opuszczeniu,
W krzyżach i wszelkim utrapieniu,
W czasie wojny i zaraźliwej choroby.
W czasie pokus ducha piekielnego.
W pokusach świata zdradliwego.
W walce z namiętnościami cielesnymi,
W niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości,
W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu.
Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży.
Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą.
Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napawać nas będzie,

wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą,
Kiedy kapłan ostatnich sakramentów św. udzielać nam będzie,
Kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym, płacząc, za nas modlić się będą,
Kiedy oczy się zaćmią i serce stygnąć będzie,
Kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią,
Kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść,
Kiedy w płomieniach czyśćca cierpieć i za obliczem Boskim tęsknić będziemy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. 

Boże, któryś nam Matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na ziemi przeznaczyć raczył,: użycz nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy, z ufnością do Niej się uciekając, przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni, mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego Majestatu w niebie, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7141589

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].