Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.  

Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary. Litany of Our Lord, Jesus Christ, Priest and Victim.

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary

 

Litania powstała we Francji na przełomie wieków XVII i XVIII. Po przełożeniu tej modlitwy na język polski była znana jako „Litania do Chrystusa, Kapłana i Żertwy”. W najnowszym tłumaczeniu (z 2018 r.), zaakceptowanym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i biskupów polskich słowo „żertwa” zastąpiono wyrazem „Ofiara”. Dzięki tej akceptacji litania ta może być odmawiana nie tylko prywatnie, lecz też publicznie, na przykład w czasie nabożeństw w kościele. Odmawiajmy ją więc często, biorąc przykład choćby z Jana Pawła II, na którego życzenie litania ta kończy jego książkę „Dar i tajemnica”. --> zob. [Watykan zatwierdził polskie tłumaczenie dwóch litanii: do Chrystusa, Kapłana i Ofiary oraz do Najświętszego Sakramentu.].

 

[Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary] [Litany of Our Lord, Jesus Christ, Priest and Victim] [Poprzednie pl tłumaczenie

Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka, zmiłuj się…
Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,
Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszej wiary,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
Jezu, Ofiaro przebłagalna,
Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od lekkomyślnego przyjęcia święceń, wybaw nas…
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha nieumiarkowania,
Od nieuczciwego zysku,
Od grzechu symonii,
Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
Od umiłowania świata i jego marności,
Od niegodnego sprawowania twoich świętych misteriów,
Przez Twoje wieczne kapłaństwo, wybaw nas…
Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,
Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,

Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego serca, wysłuchaj nas…
Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,
Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,
Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,
Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,
Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Jezu, Kapłanie, usłysz nas,
Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Litany of Our Lord, Jesus Christ, Priest and Victim

 

Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Christ, have mercy. Christ, have mercy.
Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Christ, heed our prayer. Christ, heed our prayer.

Father in Heaven, GOD, Have mercy on us.
Son, Redeemer of the world, GOD, Have mercy on us.
Holy Spirit, GOD, Have mercy on us.
Holy Trinity, one GOD, Have mercy on us.

JESUS, Priest and Victim, Have mercy on us.
JESUS, Priest forever, according to the order of Melchisedech, Have mercy on us.
JESUS, Priest sent by GOD to preach the Gospel to the poor, Have mercy on us.
JESUS, Priest who at the Last Supper instituted the form of the Eternal Sacrifice, Have mercy on us.
JESUS, Priest living forever to make intercession for us, Have mercy on us.
JESUS, High Priest whom the Father anointed with the Holy Spirit and virtue, Have mercy on us.
JESUS, High Priest taken up from among men, Have mercy on us.
JESUS, made High Priest for men, Have mercy on us.
JESUS, High Priest of our Confession of Faith, Have mercy on us.
JESUS, High Priest of greater glory than Moses, Have mercy on us.
JESUS, High Priest of the true Tabernacle, Have mercy on us.
JESUS, High Priest of good things to come, Have mercy on us.
JESUS, holy High Priest, innocent and undefiled, Have mercy on us.
JESUS, faithful and merciful High Priest, Have mercy on us.
JESUS, High Priest of GOD, on fire with zeal for souls, Have mercy on us.
JESUS, perfect High Priest forever, Have mercy on us.
JESUS, High Priest who pierced Heaven with Your own Blood, Have mercy on us.
JESUS, High Priest who initiated us into a new life, Have mercy on us.
JESUS, High Priest Who loved us and washed us clean of our sins in Your Blood, Have mercy on us.
JESUS, High Priest, who gave Yourself up to GOD as offering and victim, Have mercy on us.
JESUS, sacrificial victim of GOD and man, Have mercy on us.
JESUS, holy and spotless sacrificial victim, Have mercy on us.
JESUS, mild and gentle sacrificial victim, Have mercy on us.
JESUS, peace-making sacrificial victim, Have mercy on us.
JESUS, sacrificial victim of propitiation and praise, Have mercy on us.
JESUS, sacrificial victim of reconciliation and peace, Have mercy on us.
JESUS, sacrificial victim in whom we have confidence and access to GOD, Have mercy on us.
JESUS, sacrificial victim living for ever and ever, Have mercy on us.

Be gracious! Spare us, JESUS.
Be gracious! Hear us, JESUS.

From rashly entering the clergy. Free us, JESUS.
From the sin of sacrilege, Free us, JESUS.
From the spirit of incontinence, Free us, JESUS.
From sordid self-interest, Free us, JESUS.
From every lapse into simony, Free us, JESUS.
From the unworthy administration of the Church's treasures, Free us, JESUS.
From the love of the world and its vanities, Free us, JESUS.
From the unworthy celebration of Your Mysteries, Free us, JESUS.
Through Your eternal priesthood, Free us, JESUS.
Through the holy anointing by which GOD the Father made You a priest, Free us, JESUS.
Through Your priestly spirit, Free us, JESUS.
Through the ministry by which You glorified Your Father on this earth, Free us, JESUS.
Through the bloody immolation of Yourself made once and for all on the Cross, Free us, JESUS.
Through that same sacrifice daily renewed on the altar, Free us, JESUS.
Through the divine power that You exercise invisibly in Your priests, Free us, JESUS.
That You may kindly maintain the whole priestly order in holy religion, Hear us, we beseech You.
That You may kindly provide Your people with pastors after Your own Heart, Hear us, we beseech You.
That You may kindly fill them with the spirit of Your priesthood, Hear us, we beseech You.
That the lips of Your priests may be repositories of knowledge, Hear us, we beseech You.
That You may kindly send faithful workers into Your harvest, Hear us, we beseech You.
That You may kindly increase the faithful dispensers of Your mysteries, Hear us, we beseech You.
That You may, kindly grant them persevering obedience to Your will, Hear us, we beseech You.
That You may kindly give them gentleness in their ministry, skill in their actions, and constancy in their prayer, Hear us, we beseech You.
That through them. You may kindly promote the veneration of the Blessed Sacrament all over the world, Hear us, we beseech You.
That You may kindly receive into Your joy those who have served You well, Hear us, we beseech You.

Lamb of GOD, Who takest away the sins of the world, Spare us, O Lord.
Lamb of GOD, Who takest away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord.
Lamb of GOD, Who takest away the sins of the world, Have mercy on us, O Lord.

JESUS, our Priest, Hear us.
JESUS, our Priest, Heed our prayers.
 

Let us pray. O GOD, sanctifier and guardian of Your Church, stir up in her, through Your Spirit, suitable and faithful dispensers of the holy Mysteries, so that by their ministry and example, the Christian people may be guided in the path of salvation with Your protection. Through Christ, our Lord. Amen.

GOD, Who, when the disciples ministered to the Lord and fasted, ordered that Saul and Barnabas be set aside for the work to which You called them, be with Your Church as she prays now, and You, who know the hearts of all of us, show those whom You have chosen for Your ministry. Through Christ, Our Lord. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzednie polskie tłumaczenie:

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki, Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoja,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydal jako ofiarę i hostie dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta, Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawa ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boska władze, która jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, 

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedze,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Kapłanie i Ofiaro,

Módlmy się:

Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

 

 

 

 

+ Benedykt XVI

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.