Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa św. Ambrożego

Modlitwa św. Ambrożego
(Osobiste przygotowanie do Mszy Świętej)

 

O dobry Jezu,
oto ja grzesznik,
nie polegający na swoich zasługach,
lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci,
z drżeniem i bojaźnią
przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej.
Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświecone,
skalałem licznymi grzechami;
nie strzegłem pilnie moich myśli i języka.

Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie,
z lękiem, ale i z ufnością
uciekam się w moim ucisku do Ciebie,
który jesteś źródłem litości,
śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia,
i szukam Twojej opieki;
a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego,
wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany,
przed Tobą mój wstyd wyznaje.
Na widok licznych i wielkich moich grzechów
ogarnia mnie trwoga,
ale ufam Twojemu miłosierdziu,
które nie ma granic.

Wejrzyj wiec na mnie z litością, Panie Jezu Chryste,
Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem,
ukrzyżowanym dla człowieka.

Wysłuchaj mnie,
bo w Tobie pokładam nadzieje;
zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,
bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia,
zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.
Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza,
która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata.
Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie,
które Krwią swoją odkupiłeś.

Żałuje, żem zgrzeszył,
i pragnę naprawić zło popełnione.
Ojcze litościwy, oddal wiec ode mnie
wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały
oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych.
Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi,
którą ja niegodny zamierzam przyjąć,
wyjednała mi odpuszczenie grzechów.
Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win
i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli;
niech odrodzi we mnie dobre uczucia;
niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i
niech się stanie dla mojej duszy i ciała
bezpieczną obroną
przeciw wrogim zasadzkom.

Amen.

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7114554

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].