Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dawne modlitwy do św. Józefa

 

 Dawne modlitwy do św. Józefa

Stare modlitewniki

 

 

   Modlitwa do św. Józefa o święcenie niedziel i świąt.

Chwalebny patriarcho, św. Józefie! Błagamy Cię, wyproś jak najobfitszego błogosławieństwa niebieskiego wszystkim tym, co święcą niedziele i święta a spraw, aby wszyscy inni, którzy je znieważają, już tu na ziemi poznali swą winę i nawrócili się rychło z obawy przed karami, które spadną na nich w tym lub przyszłym życiu.
O najwierniejszy święty Józefie! Wszelką pracę swego warsztatu zostawiałeś w dniu spoczynku Pańskiego, aby razem z Jezusem i Maryą wypełniać swe obowiązki religijne — z świętem nabożeństwem.
Pobłogosław pobożne ćwiczenie ku święceniu niedziel i świąt, urządzone pod Twą przemożną opieką. Rozszerz je wszędzie, w każdym domu, w każdym składzie, w każdym warsztacie, iżby nadszedł wkrótce dzień, w którym cały lud chrześcijański w nakazane dni świąteczne wszelkiej powstrzyma się zakazanej pracy i z powagą i gorliwością pamiętać będzie o zbawieniu duszy swojej na chwałę Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(300 dni za każdy raz Pius X. 30. V. 1905.)
za: Nowenny do św. Józefa z dodatkiem modlitw odpustowych 1916r.

 

 

   Modlitwa do Świętego Józefa
skuteczną, zwana.

Ojcze i Stróżu Dziewic, błogosławiony Józefie, wierność Twoja ku Bogu zjednała Ci łaskę, iż miałeś sobie powierzonymi Jezusa, niewinność samą. i Maryą, Pannę nad Pannami. Ciebie w imię Jezusa i Maryi jak najpokorniej upraszam, wyjednaj mi łaskę, iżbym zachowany od nieczystości najmniejszej, mając duszę i serce wolne od zmazy grzechowej, a ciało czyste i nieskażone, zasłużył sobie na szczęście niezmierne, jak najgodniej służyć zawsze Chrystusowi Panu mojemu i świętej Matce Jego Maryi. Amen.

(100 dni odpustu.)
za: Wiązanka ofiarowana Józefowi Świętemu (1872r.)

 

 

  Modlitwa do św. Józefa (1900 r.)

Z pokorą wszyscy u nóg Twych klękamy,
Niechaj opieki twojej dziś doznamy,
O oblubieńcze Panny nad Pannami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

Ty jeden jesteś od Boga wybrany,
Być opiekunem Matki ukochanej,
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

Tyś na swych rękach Zbawiciela nosił,
Nie jedneś trudy dla Niego ponosił,
Tyś Go własnemi kołysał rękami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

Nieraz się potem zalało Twe czoło,
Dla Matki, Syna, pracując wesoło,
Dziś wzbogacony Boskiemi darami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

Ciebie Przedwieczny uznał za godnego,
Być Ojcem, Stróżem, Słowa Wcielonego,
Ciebie hojnemi obdarzył łaskami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

Ty dziś królujesz na górnym Syonie,
Z Jezusem, Maryą w patriarchów gronie,
Prześliczna gwiazdo pomiędzy gwiazdami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!

za "Anioł Stróż" (1900r.)

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8610477
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.