Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia

 

 Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia

 

 

 

 

 

   Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP [1871r]

Przez niepokalane poczęcie Twoje, prosimy Cię Pani i Królowo nasza, abyś nas grzechem pokalanych, a dusze nasze niewiarą zbrudzone, przez łaską Twoją oczyścić raczyła; a odziawszy nas naprzód w pokutną włosiennicę, przystroiła później w szatę, niewinności , i osłoniętych płaszczem Twego miłosierdzia, przedstawiła Boskiemu Synowi Twojemu. Prosimy Cię szczególniej, bez zmazy poczęta Dziewico święta, o cnotę czystości. Przyczyniaj się za ludem; wstawiaj się za duchowieństwem; opieką Twoją osłaniaj pobożną płeć niewieścią; spraw wreszcie abyśmy po skończeniu żywota ziemskiego stanęli przed sądem Bożym bez grzechowej kaźni, i godnymi się stali przyjęcia na łono błogosławionej wieczności; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen.

Zdrowaś Maryjo, itd.
Najświętsza Panno bez zmazy poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki, za sprawą Ducha świętego przygotowałeś na godne mieszkanie Synów i Twojemu, spraw łaskawie abyśmy weseląc się z Jej niepokalanego poczęcia, byli za Jej przyczyną uwolnieni od wszelkiego złego w życiu i przy śmierci; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcom i Duchem świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Ołtarzyk Ostrobramski Mniejszy (1871r)

 

 

  Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie poczętej.(1860r.)

Najświętsza Panno Maryo, Matko Boża, i Dziewico Niepokalana, ja największy grzesznik, Świętego oblicza Twego najniegodniejszy, pragnąc służyć Tobie, i ufając wielkiemu miłosierdziu Twemu, przed obecnością Błogosławionego Syna Twego, i wszystkiego dworu Niebieskiego, oddaję się dziś Tobie za sługę i niewolnika wiecznego, biorąc sobie Ciebie za osobliwszą Matkę, Panią i Opiekunkę, moją, i mocno u siebie stanowię nigdy Cię nie opuszczać; i czci Twojej zawsze bronić, a osobliwie ślubuję, że zawsze za Niepokalane, i ze wszech miar Święte Poczęcie Twoje zastawiać Się będę aż do śmierci. Ciebie tedy Przenajświętsza Panno przez krew Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa pokornie proszę, abyś mię w poczet sług Twoich za wiecznego niewolnika miłościwie przyjęła, we wszystkich potrzebach i przygodach moich łaskawie ratowała, a nade wszystko w godzinę śmierci mojej jako Matka miłościwa, na pomoc przybyć mi raczyła. Amen.

za: "Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w kościołach OO. Bernardynów wielkopolskiej prowincyi odprawiane
i dla użytku Bractwa Tejże Matki Boskiej przy tychże istniejącego" (1860r.)

 

 

  Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)

Panno najchwalebniejsza! wespół z Tobą radujemy się z tryumfu, któryś odniosła nad grzechem i zdradliwym wężem. Niech Bóg wszechmogący będzie na wieki błogosławiony za to, że z pomiędzy wszystkich córek Adama Ciebie jedną wyłączył uwalniając od zmazy grzechu pierworodnego. Ulituj się nad nami grzesznymi, a jako Cię Bóg sam strzegł, tak racz łaską twoją nas ustrzec od wszelkiego grzechu. Nie dozwalaj o Maryo! aby czart któremuś od pierwszego momentu życia twego starła głowę, miał nas zwyciężyć. Upraszamy Cię o tę łaskę najpokorniej w tej modlitwie, ofiarując na jej otrzymanie niegodne nasze błogosławieństwa i uwielbienie, jako też na podziękowanie Bogu za ten nieoszacowany przywilej Tobie udzielony i na oświadczenia radości, z którą spodziewamy się Cię oglądać i przypatrywać się chwale Twojej w niebie. Amen.

za: "Wianek różany czyli Nowy zbiór modlitw na wszystkie święta Najświętszéj Maryi Panny
wydany na dochód Towarzystwa Dobroczynności". (1853r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8189025
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.