Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna (1844r.) - (z x. Skargi) -

 
  Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna  (1844r.)

- (z x. Skargi) -


Przed ogromnym Majestatem Twoim którego Niebo i ziemia pełna jest, stawię się wieczny Boże mój, nie z gołymi rękoma, ale z pełnymi, w których przez kapłana Twego niosę Tobie Panu memu podarek i ofiarę. Ofiaruję Tobie Boże najwyższy, ciało i krew Syna Swego Jezusa Chrystusa Pana naszego, i gorącym sercem wspominam gorzką mękę i sromotną śmierć Jego, i wszystkie prace i zasługi Jego, którymi sprawił zbawienie nasze. Za co my Tobie dziękując, pokłon Sobie i ofiarę przynosim i pokornym sercem oddajem.

Wejrzyj Panie na Syna Twego, na Odkupiciela naszego: a dla Jego zasług, i onej na krzyżu Ofiary: dla gorzkiej męki Jego, i onego posłuszeństwa, i pokory Jego, nie pamiętaj na grzechy nasze; ale daj nam szczęśliwe z nich powstanie,!skruszone serce na żałość i pokutę prawą.

Pomnij Panie na kościół Święty Twój, po wszystkim świecie, na Pasterze nasze duchowne, na króla Pana naszego, i na Królestwo nasze, (tu takie inne potrzeby wspólnoty i swoje, i wspomnienie za żywych i umarłych kłaść możesz).
Daj mi też, Panie Boże nasz, dziś przy tej służbie dostojnie patrzyć na Boską twarz tu pod osobami chleba i wina zakrytą, najmilszego Syna twego; i z Jego się obecności weselić i ucieszyć. Wszystkiej nędzy mojej na tym świecie zapomnę, gdy na Cię Jezu Chryste, i na Ciało i na krew Twoją wejrzę, i nadzieję do wszystkiego a wiecznego dobra mego dostanę.
A nie tylko obecnym się tu stajesz ale nas dobrania i pożywania ciała i krwi Twojej wzywasz.

Teraz Panie przystąpić do tego nie mogę, dla nieprzygotowania mego; ale na ten dzień a ten, (tu sobie postanów); przystąpię do przyjęcia w rzeczy samej tak drogich darów Twoich. Tymczasem wiarą i chęcią przyjmuję Cię Pana mego, i kocham się w Tobie, i w Cię rozkosz moją wszystkę obracam, z Tobą się zjednaczam, w Tobie mieszkać, w Tobie żyć chcę, i jedną wolę z wolą świętą Twoją mieć pragnę. Nie oddalaj mię od łaski Twej i uczestnictwa ciała Twojego, abym w Tobie i z Tobą, żył i królował na wieki. Amen.

za: Lampka duszy chrześcianina w pielgrzymce do wieczności  (1844r.)

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8189170
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.