Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.)

 

 

  Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.)

Jezu, któryś od kolebki chciał cierpieć, dla nauczenia nas cierpliwości, daj mi tę cnotę, abym znosić umiała wszystkie dolegliwości i przykrości, jakie mnie napotkać mogą.
Jezu, któryś byt podległy Matce Twojej i Ś. Józefowi w latach dziecinnych, daj mi cierpliwość w poddawaniu się wszelkiej władzy ustanowionej przez Ciebie.
Jezu, któryś cierpiał na puszczy głód i pokusy, daj mi cierpliwość na wszystko co mi dokuczliwym być może, abym przez nią pokonać mogła wszelkie pokusy do złego.
Jezu, który nauczając lud prosty, cierpiałeś jego natręctwo i brak uszanowania dla siebie, daj mi cierpliwość w obcowaniu z ludźmi, abym nie wymagała względów, nie szukała przyjemności, tylko jedynie chwały Twojej, i służyła Ci w jaki sposób zechcesz mnie użyć.
Jezu, który cierpiałeś potwarze, złorzeczenia, naigrawania od ludu, Ty co byłeś najświętszym, daj mi cierpliwość na wady podwładnych, na ich hardość i złe usługi.
Jezu, który byłeś niepoznany, pogardzony, którego się zaparł uczeń ulubiony, daj mi cierpliwość na wszelkie obelgi, zniewagi i niewdzięczności, choć od najdroższych osób doznawane.
Jezu, któryś wycierpiał biczowanie, cierniem koronowanie, gwoździem przebicie rąk i nóg, przekłucie boku i żółcią napojenie, daj mi cierpliwość na wszystkie boleści, które mi z woli Twojej zesłane będą.
Jezu, któryś wycierpiał tęsknoty śmierci, opuszczenie od wszystkich i niejako Ojca Twego zapomnienie, a nareszcie śmierć męczeńską od tych, których zbawić przyszedłeś ; daj mi cierpliwość na wszelkie moralne cierpienia, na trudy i nędze życia, na koniec na śmierć, jaką Ci się podoba mnie zesłać. A jakoś milczał gdy Cię oskarżano, potwarzano, znieważano; dopomóż mi naśladować Ciebie, nie narzekając ani rozjątrzając żalu skargami; nie gorsząc bliźniego niecierpliwością, nie obrażając Majestatu Twego sarkaniem na Twe wyroki. Dopomóż mi, abym przez moją podległość woli Twojej, cierpliwość na krzywdy lub boleści, budować mogła bliźniego, a Tobie oddać najmilszą Ci ofiarę, serca cichego i pokornego.
Jezu, racz przebaczyć wszelkie dawne wykroczenia przeciw cnocie cierpliwości, i dozwól, żebym na przyszłość zjednać ją sobie potrafiła, a przez to stała się godną łaski Twojej.  Amen.

za: Katolickie nabożeństwo (1865r.)

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8169125
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.