Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa sprawującego funkcje publiczne.

 

Modlitwa o mądrość.Modlitwa sprawującego funkcje publiczne.

Potężny Boże! Królu nad królami i Panie nad pany! Twoja to wola zrządziła ażebym żył na wielkim świecie, i Twoja święta wola dała mi stan w którym żyję; udziel mi więc łaski Twojej, ażebym obowiązki stanu mojego poznał, i wiernie je wykonał. Dozwól, ażebym tyle dobrego czynił, ile mi ten urząd który mi dałeś, pozwala, a nie daj mi się zaślepiać blaskiem światowości i mniemania mi ludzkimi uwodzić. Daj mi serce szczere, charakter otwarty i przymiot, ażebym Ojczyznę bezinteresownie kochał. Dozwól, ażebym dbał o dobro publiczne bez względu na wszelką korzyść osobistą, i umocnij mój umysł w pracach od stanu mojego nieodłącznych. Spraw niech dalekim będę od zaślepienia się godnościami, uprzedzeniem o sobie i przekupstwem; lecz oświeć mnie, ażebym zawsze poznawał, że tylko to jest wielkim, co w Twoich oczach na pochwalę zasługuje.

Spraw, niechaj obawa przed ludźmi, tak pospolita na wielkim świecie nie odwodzi mnie od postępowania cnotliwie, i obroń mnie od fałszywej polityki, która przed Tobą, wszystko wiedzącym, najszkaradniejszym jest występkiem. Dozwól mi z odwagą męża prawdę mówić; ale mówić tak, ażebym przez to nie obraził zwierzchności, i nie narażał się ludziom. Wzmocnij duszę moją, ażeby nie ulegała zmianom, jakie godności sprawić na niej są zdolne, i abym nie stał się tym sposobem podłym czcicielem fałszywej wielkości.

Prowadź kroki moje drogami prostymi, a jeżeliby kiedy zebrały się nade mną grożące niebezpieczeństwem chmury, strzeż przed nawnłnością z nich pochodzącą. Niech dusza moja nie przekracza nigdy w swoich namiętnościach; niech nigdy miłość kraju ani też przychylność ku rządcy mojemu, z serca mojego nie wygaśnie. Niech będę ciągle sprawiedliwym i niezachwianym w cnocie, a jeżeliby kiedy otworzyła się dla mnie niebezpieczeństw przepaść, dozwól mi natenczas cieszyć się wspomnieniem, że Ty jesteś Panem wszystkiego, wszystkiego Rządcą, i że ręka Twoja silniejszą jest nad wszelkie nieprzyjaciół pociski.
Ustrzeż mnie od łakomstwa, lichwiarstwa i wszelkiego rodzaju chciwości. Nie żądam od Ciebie, mój Boże, więcej nad to, co jedynie do utrzymania jestestwa mojego jest potrzebnym. Gdy zaś Monarsze mojemu służę, nie daj mi zapominać, o Boże, że Ty jesteś moim Panem, a jeżeli kiedy niewdzięczność świata, lub prześladowanie dręczyć mnie będzie, natenczas pociechę i nadzieję moją pokładać będę w Tobie, dobroci i sprawiedliwości Boże. Amen.

za: Wzniesienie myśli do Boga czyli Duch chrześcijańskiego nabożeństwa. (1854r.)


 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.