Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

Uroczystość, 29 czerwca

 

  [Modlitwa codzienna do św Apostołów Piotra i Pawła (1887r)] [Litania do Świętych Piotra i Pawła. (1873r.)] [Modlitwa podług słów Św. Pawła.]

 

 

 

 

Modlitwa codzienna do św Apostołów Piotra i Pawła (1887r)

Święci Apostołowie! Piotrze i Pawle, obieram Was dnia dzisiejszego i na zawsze za osobliwych moich Patronów i Obrońców, a raduję się tak z Tobą, Piotrze Święty, księciu Apostołów, żeś jest tą opoką, na której Bóg Kościół swój zbudował; jako i z Tobą, Święty Pawle, wybrane od Boga naczynie, i Nauczycielu prawdy na całym święcie. Uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zupełne zaparcie się siebie samego, pogardę świata, cierpliwość w przeciwnościach, pokorę w szczęściu, pilność w modlitwie, czystość serca, gorliwość w wypełnianiu powinności stanu mego, stałość w przedsięwzięciach, oddanie się na wolę Boską, i dotrwanie w łasce Boskiej aż do śmierci, ażebym przez wstawienie się Wasze i zasługi, pokonawszy pokusy świata i ciała, stał się godnym przyjść do oglądania najwyższego i wiecznego’ Pasterza dusz, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: Nabożeństwo do świętych apostołów Piotra i Pawła najprzedniejszych obrońców całego chrześcijaństwa 1887r


 

 

Litania do Świętych Piotra i Pawła. (1873r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Prawdziwi przyjaciele Boga, módlcie się za nami.
Mocne filary Kościoła Jezusowego, módlcie się za nami.
Stateczni Obrońcy prawdziwej wiary, módlcie się za nami.
Zwierciadła dobrego przykładu, módlcie się za nami
Pochodnie jaśniejące wszelkich cnót, módlcie się za nami.
Pierwsi Książęta Kościoła, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, któremu Pau nasz Jezus Chrystus dał klucze od Nieba, i postanowił głową widzialną Kościoła swego, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus, jako naczynie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej, módl się za nami.
Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał upadek swój, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś z prześladowcy tak wielkim światłem Kościoła został, módl się za nami.
Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał, módl się za nami.
Święty Piotrze, któryś głową do ziemi obróconą ukrzyżowany został, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś dla wiary świętej ścięty został, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, dwie niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, módlcie się za nami.
Wielcy bohaterzy wiary, módlcie się za nami.
Którzyście za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa całkiem się poświęcili dla zbawienia dusz ludzkich, módlcie się za nami.
Którzyście krwią swoją świętą wiarę stwierdzili, módlcie się za nami.
Naczynia wybrane świątobliwości, módlcie się za nami.
Przez trudy i owoce Apostolskiej pracy Waszej, Prosimy Was módlcie się za nami.
Przez chwałę, której teraz obydwa w Niebie zażywacie, Prosimy Was módlcie się za nami.
Abyśmy także do chwały Niebieskiej kiedyś dostać się mogli, Prosimy Was módlcie się za nami.
Abyśmy wiarę świętą Kościoła Katolickiego niezachwianą dotrzymali, Prosimy Was módlcie się za nami.
Aby wszystkich Kapłanów i sposobiących się do służby Kościoła świętego Bóg łaską swoją przenajświętszą wspierać raczył, Prosimy Was módlcie się za nami.
Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności Bóg utrzymywać raczył, Prosimy Was módlcie się za nami.
Abyśmy od powietrza, wojny i głodu zachowani byli, Prosimy Was módlcie się za nami.
Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchownego, w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli, prosimy Was módlcie się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.
V. Tyś jest Piotr.
R. A na tej opoce zbuduję Kościół mój.

Módlmy się.
Boże, który błogosławionemu Piotrowi Apostołowi Twojemu, dając klucze królestwa niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania; daj prosimy, ażebyśmy za przyczyną Jego z więzów grzechów naszych rozwiązani byli.
V. Tyś jest naczynie wybrane Święty Pawle.
R. Kaznodzieja prawdy na całym świecie.

Módlmy się.
Boże, któryś przez opowiadanie S. Pawła, mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego, opieki tego, którego czcimy pamiątkę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: "Zbiór modlitw odpustowych" (1873r.)


 

 

  Modlitwa podług słów Św. Pawła.

Chociażbym wszelką znał mądrość na ziemi,
I jak Cheruby języki jakiemi,
Mówił i śpiewał jak w Anielskim chórze,
A miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

I więzy poniósł i męczarnie srogie,
Cudami słynął: przeniósł górę w morze,
A miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Wiara, nadzieja i miłość świat trzyma,
Ale nad miłość nic wyższego nie ma;
Wiara, nadzieja, proroctwo ustanie.
Ale twoje miłości wieczne panowanie.

za: "Przed oczy Twoje Panie"  (XIX w.)

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.