Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Pange Lingua ... (1869r.)

 

Pange Lingua ... (1869r.)

 

Opiewajmy Krwi i Ciała
Tajemnicę wielką, świętą,
Bogu niechaj będzie chwała,
Co przez łaskę niepojętą
Ofiarą najdroższej Krwi,
Otworzył nam nieba drzwi.
Przyjął ludzkie urodzenie
Chrystus, z dziewicy bez zmazy,
I przez swe święte wyrazy
Przyniósł światło i zbawienie,
I chciał skończyć żywot święty
Przez cud wielki niepojęty.
Ostatnią już na tej ziemi
We Czwartek z uczniami swemi
Chrystus Pan jedząc wieczerzę,
Sam siebie oddał w ofierze;
I by proroctwom zadosyć się stało,
Dał im pożywać, własną Krew i Ciało.
Wprzód się Słowo ciałem stało,
Później chleb przemienia w Ciało,
I Krew wina postać bierze
Przy świętej Pańskiej ofierze.
Tak Bóg wszechmocny dla ludzi zbawienia
Chleb w Ciało, wino w Krew swoją przemienia.
Padaj każdy na kolana
Przed Najświętszym Sakramentem,
On nam jest dany przez Pana,
Razem z nowym testamentem.
Tak tajemnicza, cudowna ofiara,
Przechodzi nawet pojęcie człowieka;
Lecz gdzie rozum nie docieka,
Na pomoc przychodzi wiara.
Niech więc każdy życie całe
Niesie winną cześć i chwałę
Bogu Ojcu Przedwiecznemu,
Jego Jednorodzonemu,
I równemu obom w chwale
Bogu Duchowi świętemu. Amen.

źródło: "Panie wysłuchaj modlitwę moją!" (1869r.)

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8162871
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.