Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa duszy zakonnej

 

 

  Modlitwa duszy zakonnej

Najsłodszy Jezu, pociągnąłeś mnie do Siebie... Spojrzałeś na mnie i rzekłeś: pójdź za Mną. Serce moje rozgorzało miłością ku Tobie, zostawiłam wszystko, co miałam najdroższego na świecie i poszłam do domu Twego, do Zakonu... Za to wybranie mnie niegodnej, za bezcenną łaskę powołania — dzięki Ci, Najsłodszy Zbawicielu... Tyle innych towarzyszek moich lepszych, doskonalszych, czystszych ode mnie, pozostawiłeś wśród niebezpieczeństw świata tego, a mnie grzeszną, nędzną, wybrałeś w miłosierdziu Swojem i powołałeś do Przybytku Twego... Niech Ci za tą łaskę wieczne będą dzięki!
Lecz nie tu koniec dobrodziejstw Twoich. W Zakonie nie odpowiadając niestety łaskom Twoim, stałam się niewdzięczną... niewierną... pełną samolubstwa... oziębłą w Twej świętej służbie... Służyłam Ci niedbale, Boski Zbawicielu, nadużywałam łask Twoich... nie postępowałam raźno naprzód po drodze miłości... Mimo to nie odepchnąłeś mnie nędznej od Serca Twego, pociągałeś mnie ku Sobie, darzyłeś obficie łaskami Swemi... Widząc cały ogrom nędzy i niewdzięczności mojej — a z drugiej strony — nieskończoną Twą dobroć i miłość Twoją, pełną miłosierdzia, żałuję całym sercem za winy moje, przepraszani Cię Boski Zbawicielu, błagam o przebaczenie i łaskę potrzebną do poprawy...
Proszę Cię. Jezu mój, o największą łaskę — o miłość dla Ciebie... O wiej ją w serce moje, niech ono nią rozgorzeje, niech Cię miłuje nad wszystko, a wtedy nic mi nie będzie ciężkie, nic przykre... wtedy wszystko łatwo mi będzie znieść dla miłości Twojej — wtedy łaknąć będę cierpienia i krzyża!...
Jezu, miłości moja... daj mi się
poznać, daj mi Cię umiłować... Niech
życie moje będzie życiem miłości, miłości mężnej, ofiarnej, skutecznej. Naucz mnie pracować nad uświęceniem własnej duszy i dla uświęcenia innych dusz... Dopomóż mi przyczynić się jak najbardziej do rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi i chwały Serca Twego. Amen.

za: Skarb duszy zakonnej (1936r.)

 

 

  Poświęcenie się Matce Najświętszej.

Najmilsza i najsłodsza Marjo Panno, ukochana córko Ojca Przedwiecznego, najczulsza Matko Syna Bożego, Najśw. Oblubienico Ducha Świętego! Oto ja do Ciebie przychodzę z pragnieniem, by całkowicie Ci się poświęcić!
Ty, o Pani moja, jesteś samą pięknością, czystością niepokalaną, ja zaś złością, nędzą i grzechem samym! Ty byłaś rozkoszą Trójcy Przenajśw. i zachwycałaś pięknością bez skazy Serce Boga, Ojca i Oblubieńca Twego!
To też Matko najlitościwsza, obróć swe miłościwe oczy na duszę, wystawioną na zasadzki nieprzyjaciela, przychodź mi na ratunek w chwilach pokusy, chroń mnie w Twem niepokalanem Sercu i sama strzeż lilji niewinności mojej, którą racz ofiarować Synowi swemu, Królowi Dziewic. O droga Matko! ufam, że Cię ujrzę przy sobie w godzinę śmierci, a tymczasem oddaję Ci całą siebie w opiekę, abym cała zasłużyła na upodobanie Twego Syna. Amen.

za: Vademecum dla dusz zakonnych (1927r.)

 

 

 

  Modlitwa zakonnicy.

O, słodki Jezu, mój Najdroższy Oblubieńcze! z najgłębszą pokorą proszę Cię o łaski dla Zgromadzenia naszego, dla każdej z Sióstr. Udziel mej przełożonej potrzebnej pomocy, tak duchownej, jako i doczesnej. Daj jej szczególne światło i łaski potrzebne do prowadzenia każdej duszy. Udziel jej swojej mądrości, cierpliwości i prawdziwej miłości. Obdarz ją swoim błogosławieństwem, a po śmierci chwałą wieczną.
Błagam Cię o wszystkie łaski dla Sióstr Zgromadzenia. Udziel każdej tej cnoty, której potrzebuje i której sobie najbardziej życzy, ku chwale Twego Boskiego Serca. Daj nam gorliwość w wypełnianiu przepisów i w wykonywaniu obowiązków, do których nas powołałeś, o Jezu. Udziel nam łaski prawdziwej miłości wzajemnej. Daj, o Panie, ducha poświęcenia. Daj raczej cierpieć, aby tylko ustrzec się Twojej obrazy.
O Boski nasz Oblubieńcze! uczyń nas doskonałymi w miłości Twojej, wtedy będziemy mogły pozyskiwać Tobie dusze. Błogosław nam wszystkim i daj wytrwanie w służbie Twojej. Niech takie dusze łączą się z nami, które pragną przynosić Ci chwałę. Zaopatruj nas Boże w doczesne potrzeby. Błogosław tych, którzy nas wspierają w służbie Twojej.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Zbawiciela naszego, wspieraj nas przemożną Twą przyczyną. Święty Józefie, Opiekunie dziewic Bogu poświęconych, przyczyń się za nami. Amen.

za: "Dusza zakonna : książka do nabożeństwa" (1944r.)

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8147280
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.