Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zmiany personalne duchowieństwa w Archidiecezji Warszawskiej 2015

 

Zmiany proboszczów i wikariuszy

w Archidiecezji Warszawskiej 2015

 

 

15 czerwca 2015 roku

 Księża proboszczowie, którzy w 2015 r. odchodzą na emeryturę

 

Ks. Ryszard Lewandowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Warszawie, w dek. śródmiejskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem
w tejże parafii jako rezydent.

Ks. Władysław Nowicki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu
w Warszawie, w dek. ochockim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tejże parafii.

Ks. Bogusław Pasternak, dotychczasowy proboszcz parafii św. Marii Magdaleny
w Warszawie, w dek. bielańskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tejże parafii jako rezydent.

Ks. Józef Tchórz, dotychczasowy proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Pruszkowie, w dek. Pruszkowskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tejże parafii jako rezydent.


Nominacje na urząd proboszcza

 

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz, dotychczasowy proboszcz parafii Opatrzności Bożej
w Warszawie, w dek. ochockim, mianowany proboszczem parafii Opatrzności Bożej
w Warszawie, w dek. wilanowskim oraz kustoszem powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej.

Ks. Roman Borkowski, dotychczasowy proboszcz parafii Świętej Trójcy w Konarach,
w dek. wareckim, mianowany proboszczem parafii Zwiastowania Pańskiego
w Warszawie, w dek. ochockim.

Ks. Piotr Fołtyn, dotychczasowy proboszcz parafii Zwiastowania Pańskiego
w Warszawie, w dek. ochockim, mianowany proboszczem parafii św. Marii Magdaleny Warszawie, w dek. bielańskim.

Ks. Paweł Gwiazda, dotychczasowy proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dek. wilanowskim, mianowany proboszczem par. Opatrzności Bożej w Warszawie,
w dek. ochockim.

Ks. Mirosław Kreczmański, dotychczasowy rezydent w parafii MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, w dek. bielańskim, mianowany proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dek. śródmiejskim.

Ks. Piotr Liber, dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie,
w dek. jelonkowskim, mianowany proboszczem parafii Świętej Trójcy w Konarach,
w dek. wareckim.

Ks. Marek Makowski, dotychczasowy rezydent w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Warszawie, w dek. ursynowskim, mianowany proboszczem parafii
św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dek. ochockim.

Ks. Bogdan Przegaliński, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca
NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dek. konstancińskim oraz dziekan tego dekanatu, mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie, w dek. pruszkowskim.

Ks. Robert Tomasik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dek. wareckim, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dek. konstancińskim.

 

Zmiany ogólnodiecezjalne

 

Ks. Francesco Andolfatto, dotychczasowy wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego
w Warszawie, w dek. ochockim, mianowany rektorem Seminarium „Redemptoris Mater” w Użgorodzie.

Ks. Claudio Bonavita, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dek. ursynowskim, skierowany do pracy w „misji ad gentes” (Ryga – Łotwa), we współpracy w Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej.

Ks. Paweł Daszczyński, dotychczasowy wikariusz parafii MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, w dek. bielańskim, skierowany do pracy duszpasterskiej w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 Ks. Marcin Falkowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Milanówku, w dek. brwinowskim, skierowany do odbycia studiów specjalistycznych
w zakresie katechetyki w Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w Lublinie.

Ks. Maciej Jaszczołt, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Tarczynie,
w dek. tarczyńskim, mianowany rezydentem w parafii MB Wspomożycielki Wiernych
w Warszawie, w dek. bielańskim i skierowany na studia biblijne w UKSW.

Ks. Rafał Kaniecki, dotychczasowy wikariusz parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie, w dek. staromiejskim, skierowany do odbycia studiów specjalistycznych w zakresie prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Ks. Mateusz Klech, dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Piasecznie,
w dek. piaseczyńskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej.

Ks. Patryk Miller, dotychczasowy wikariusz parafii bł. Władysława z Gielniowa
w Warszawie, w dek. ursynowskim, skierowany do odbycia studiów specjalistycznych
w zakresie patrologii w Papieskim Instytucie Augustinianum w Rzymie.

Ks. Maciej Raczyński-Rożek, po powrocie ze studiów w Rzymie, mianowany rezydentem w parafii św. Anny w Warszawie, w dek. wilanowskim, pracownikiem PWTW i wykładowcą w WMSD.

Ks. dr Janusz Strojny, odwołany z funkcji rezydenta parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie, w dek. żoliborskim i skierowany na zamieszkanie w domu rodzinnym.

Ks. Michał Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii św. Tomasza Ap. w Warszawie, w dek. ursynowskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej.

Ks. Battista Tronchin, dotychczasowy wikariusz parafii Wszystkich Świętych
w Warszawie, w dek. śródmiejskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy
z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej.

Ks. Bartłomiej Urbanowicz, dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia NMP
w Komorowie, w dek. pruszkowskim, skierowany do odbycia studiów specjalistycznych w zakresie prawa kanonicznego w Instytucie DiReCom w Lugano (Szwajcaria).

Ks. Paweł Walkiewicz, dotychczasowy rezydent parafii św. Mikołaja w Tarczynie,
w dek. tarczyńskim, mianowany opiekunem Domu Rekolekcyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Podkowie Leśnej.

Ks. Michał Wudarczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Prokopa w Błędowie,
w dek. mogielnickim, mianowany rezydentem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Warszawskich, w dek. laseckim i skierowany na studia liturgiczne w UKSW.

 

Neoprezbiterzy 2015

 

 1. Matteo BARAUSSE (RM) – Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie
 2. Daniele BONAVOLONTA’ (RM) – Parafia NMP Matki Kościoła w Warszawie
 3. Krystian BONDAROWSKI – Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie
 4. Łukasz Czubla – Parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence
 5. Mikołaj DOBOSZ – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie
 6. Wojciech KOWALSKI – Parafia MB Częstochowskiej w Warszawie
 7. Krzysztof KUCHARSKI – Parafia Ofiarowania Pańskiego w Warszawie
 8. Paweł MAZUREK – Parafia Zesłania Ducha Świętego w Warszawie
 9. Piotr MIAZEK – Parafia św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie
 10. Jarosław Robert MŁOT RM – Rektorat Jana Pawła II w Warszawie
 11. Łukasz MROCZEK – Parafia Nawiedzenia NMP w Warszawie
 12. Dariusz NOGAŃSKI – Parafia św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
 13. Kamil PIASZCZAK – św. Jana Kantego w Warszawie
 14. Krystian SACHARCZUK – Parafia św. Małgorzaty w Łomiankach
 15. Bartosz SKAWIŃSKI – Parafia Narodzenia NMP w Komorowie
 16. Jan SKIBIŃSKI (RM) – Parafia św. Tomasza Apostoła w Warszawie
 17. Jarosław ŚLEDŹ – Parafia św. Mikołaja w Tarczynie
 18. Tomasz ŚLIWIŃSKI – Parafia MB Różańcowej w Piasecznie
 19. Maciej Lech TARNOWSKI (RM) – Parafia św. Anny w Piasecznie
 20. Rafał URBIAK – Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie
 21. Franciszek URMAŃSKI – Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
 22. Marcin ŻUGAJ – Parafia MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie


Pozostali księża

 

Ks. Czesław Aulich, dotychczasowy rezydent parafii św. Franciszka z Asyżu
w Warszawie, w dek. ochockim, skierowany na zamieszkanie w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

Ks. Adam Bednarek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Warszawie, w dek. śródmiejskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Rodziny
w Warszawie, w dek. ursuskim.

Ks. Przemysław Bogusz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca
NMP w Warszawie, w dek. ursuskim, mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja
w Warce, w dek. wareckim.

Ks. Piotr Borys, dotychczasowy wikariusz parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie,
w dek. bielańskim, mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Króla Wszechświata
w Piastowie, w dek. pruszkowskim.

Ks. Paweł Conder, dotychczasowy wikariusz parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, w dek. mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie, w dek. ursynowskim.

Ks. Konrad Dmochowski, dotychczasowy wikariusz parafii Ofiarowania Pańskiego
w Warszawie, w dek. ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii
MB Częstochowskiej w Warszawie, w dek. śródmiejskim.

Ks. Marek Dobrzeniecki, dotychczasowy rezydent w parafii św. Anny w Warszawie,
w dek. wilanowskim, mianowany rezydentem w parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie, w dek. żoliborskim.

Ks. Krzysztof Dowalewski, dotychczasowy wikariusz parafii MB Częstochowskiej
w Warszawie, w dek. śródmiejskim, mianowany wikariuszem  parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dek. wolskim.

Ks. Marcin Duchna, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Grójcu,
w dek. grójeckim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Pruszkowie, w dek. pruszkowskim.

Ks. Mariusz Figura, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Pruszkowie, w dek. pruszkowskim, mianowany wikariuszem parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie, w dek. bielańskim.

Ks. Piotr Frydrych, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Błoniu,
w dek. błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie,
w dek. ursynowskim.

Ks. Andrzej Gos, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Pruszkowie, w dek. pruszkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dek. śródmiejskim.

Ks. Sławomir Hermanowicz, dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia Pańskiego
w Błoniu, w dek. błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Floriana w Mogielnicy, w dek. mogielnickim.

Ks. Mirosław Janusz, dotychczasowy rezydent w parafii Świętej Trójcy w Warszawie,
w dek. śródmiejskim, odwołany z funkcji kapelana Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec i mianowany rezydentem w parafii św. Ojca Pio w Warszawie,
w dek. ursynowskim.

Ks. Jarosław Januszewski, dotychczasowy rezydent w parafii bł. Edwarda Detkensa
w Warszawie, w dek. bielańskim, mianowany rezydentem parafii św. Katarzyny
w Warszawie, w dek. ursynowskim i kapelanem Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec.

Ks. Vitaliy Kashchuk, dotychczasowy wikariusz parafii MB Częstochowskiej
w Warszawie, w dek. śródmiejskim, mianowany wikariuszem parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dek. ochockim.

Ks. Piotr Kieliszek, dotychczasowy wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie, w dek. żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dek. ursuskim.

Ks. Marcin Klotz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu
w Warszawie, w dek. ochockim, mianowany wikariuszem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dek. ursynowskim.

Ks. Piotr Kodym, odwołany z urzędu wikariusza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie, w dek. ursynowskim.

Ks. Adam Kołakowski, dotychczasowy wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, w dek. jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dek. błońskim.

Ks. Marek Kołodziejski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Floriana w Mogielnicy,
w dek. mogielnickim, mianowany wikariuszem parafii św. Ignacego Loyoli w Warszawie, w dek. bielańskim.

Ks. Marcin Kowalczyk, dotychczasowy duszpasterz młodzieży w Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Warszawskich, w dek. laseckim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie – Jeziornie, w dek. konstancińskim.

Ks. Jerzy Król, mianowany wikariuszem parafii św. Prokopa w Błędowie,
w dek. mogielnickim.

Ks. Andrzej Kucharczyk, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny
w Warszawie, w dek. ursuskim, mianowany rezydentem w parafii św. Wojciecha
w Warszawie, w dek. wolskim.

Ks. Paweł Kulpiński, dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi
w Warszawie, w dek. jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja
w Grójcu, w dek. grójeckim.

Ks. Łukasz Lewandowski, dotychczasowy wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, w dek. jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, w dek. ursynowskim.

Ks. Marcin Loretz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Warszawie,
w dek. wilanowskim, mianowany rezydentem w parafii MB Królowej Meksyku
w Laskach Warszawskich, w dek. laseckim i moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Krzysztof Łuniewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Kantego
w Warszawie, w dek. żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii Bogurodzicy Maryi
w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Michał Markowicz, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Warszawie, w dek. bielańskim, mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, w dek. jelonkowskim.

Ks. Tomasz Mazurkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi
w Warszawie, w dek. jelonkowskim, mianowany rezydentem w tejże parafii.

Ks. Tomasz Michałowski, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Błoniu,
w dek. błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Edwarda w Tworkach,
w dek. pruszkowskim.

Ks. Robert Mikos, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Warszawie, w dek. ursuskim, mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Warszawie, w dek. wilanowskim.

Ks. Mariusz Miodek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Edwarda w Tworkach,
w dek. pruszkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Grójcu,
w dek. grójeckim.

Ks. Norbert Mojżyn, odwołany z urzędu wikariusza parafii MB Królowej Pokoju
w Warszawie, w dek. bielańskim i skierowany  do diec. drohiczyńskiej.

Ks. Piotr Musiej, odwołany z urzędu wikariusza parafii św. Marii Magdaleny
w Magdalence, w dek. raszyńskim.

Ks. Jarosław Nowakowski, dotychczasowy wikariusz parafii MB Różańcowej
w Piasecznie, w dek. piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy
w Błoniu, w dek. błońskim.

Ks. Ludwik Nowakowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Katarzyny
w Warszawie, w dek. ursynowskim, mianowany rezydentem w parafii św. Franciszka
z Asyżu w Izabelinie, w dek. laseckim.

Ks. Szymon Nowicki, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Konstancinie-Jeziornie, w dek. konstancińskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dek. błońskim.

Ks. Paweł Olejarz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Grójcu,
w dek. grójeckim, mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu,
w dek. błońskim.

Ks. Wojciech Pietrusiak, dotychczasowy wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dek. śródmiejskim, mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, w dek. jelonkowskim.

Ks. Jacek Robak, dotychczasowy wikariusz parafii Ofiarowania Pańskiego
w Warszawie, w dek. ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dek. jelonkowskim.

Ks. Stefan Roguski, dotychczasowy rezydent parafii św. Franciszka z Asyżu
w Warszawie, w dek. ochockim, skierowany na zamieszkanie w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

Ks. Zbigniew Sawiak, dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie, w dek. żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii bł. Władysława
z Gielniowa w Warszawie, w dek. ursynowskim.

Ks. Artur Sobótka, dotychczasowy wikariusz parafii św. Tadeusza Ap. w Warszawie,
w dek. wilanowskim, mianowany rezydentem w parafii św. Anny w Piasecznie,
w dek. piaseczyńskim.

Ks. Paweł Sokal, mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Tarczynie,
w dek. tarczyńskim.

Ks. Jacek Sołtyka, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Błoniu,
w dek. błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Tadeusza Ap. w Warszawie,
w dek. wilanowskim.

Ks. Józef Stachera, dotychczasowy rezydent w parafii Dzieciątka Jezusa w Warszawie, w dek. żoliborskim, mianowany rezydentem w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dek. śródmiejskim z zadaniem prowadzenia Unii Apostolskiej Kleru.

Ks. Daniel Szafarz, mianowany wikariuszem parafii NMP Królowej Świata
w Warszawie, w dek. ochockim.

Ks. Arkadiusz Szczepanik, dotychczasowy opiekun Domu Rekolekcyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Podkowie Leśnej, mianowany rezydentem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, w dek. żoliborskim.

Ks. Andrzej Tokarski, dotychczasowy wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie, w dek. żoliborskim, mianowany rezydentem w tejże parafii.

Ks. Marek Traczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Małgorzaty DM
w Łomiankach, w dek. kampinoskim, mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, w dek. żoliborskim.

Ks. Jarosław Wasielewski, dotychczasowy rezydent w parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dek. ochockim, mianowany rezydentem w parafii MB Częstochowskiej w Warszawie, w dek. śródmiejskim.

Ks. Paweł Witkowski, dotychczasowy rezydent parafii MB Królowej Meksyku
w Laskach, w dek. laseckim, mianowany wikariuszem parafii MB Bolesnej w Milanówku, w dek. brwinowskim.

Ks. Tomasz Zdeb, dotychczasowy wikariusz parafii MB Bolesnej w Milanówku,
w dek. brwinowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Katarzyny w Warszawie,
w dek. ursynowskim.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.