Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zmiany personalne duchowieństwa w Archidiecezji Warszawskiej 2018

ZMIANY PERSONALNE DUCHOWIEŃSTWA

W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

 

Księża proboszczowie, którzy w 2018 r. odchodzą na emeryturę

 

Ks. prałat Stanisław Golba, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

Ks. prałat Tadeusz Jaworski, dotychczasowy proboszcz parafii  Narodzenia Pańskiego w Błoniu, w dekanacie błońskim, przechodzi na emeryturę i pozostaje w parafii jako rezydent.

 Ks. prałat Stefan Kazulak, dotychczasowy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, w dekanacie grójeckim, przechodzi na emeryturę i obejmie funkcję rezydenta w parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach, w dekanacie kampinoskim.

Ks. kanonik Grzegorz Krysztofik, dotychczasowy proboszcz parafii MB Szkaplerznej w Warce, w dekanacie wareckim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Paweł Piotrowski, po przyjęciu rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, zostaje rezydentem
w dotychczasowej parafii.

Ks. prałat Adam Szczygielski, dotychczasowy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz., w dekanacie grodziskim, przechodzi na emeryturę i zostaje rezydentem w dotychczasowej parafii.

Ks. prałat Henryk Trzaskowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Floriana w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim, przechodzi na emeryturę i pozostaje w parafii jako rezydent.

Ks. kanonik Henryk Zarzycki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

 

 

Nominacje na urząd proboszcza

 

 Ks. Krzysztof Bańkowski, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie – Żbikowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach, w dekanacie błońskim.

Ks. Paweł Bekus, dotychczasowy rezydent w parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Sławomir Gocałek, dotychczasowy wikariusz parafii Bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, w dekanacie wareckim.

Ks. Grzegorz Jaszczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mateusza Ew. w Dawidach, w dekanacie raszyńskim, mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Milanówku, w dekanacie brwinowskim.

Ks. Jarosław Kucharczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Wojciecha BM w Płochocinie, w dekanacie błońskim, mianowany proboszczem parafii MB Szkaplerznej w Warce, w dekanacie wareckim.

Ks. Mirosław Lewaszkiewicz, dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, w dekanacie wareckim, mianowany proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

Ks. Ludwik Nowakowski, dotychczasowy rezydent w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, w dekanacie laseckim, mianowany proboszczem parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Paweł Sobstyl, dotychczasowy rezydent w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany proboszczem parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Robert Strzemieczny, dotychczasowy proboszcz parafii Narodzenia NMP w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.

Ks. Jarosław Szulc, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany proboszczem parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Grzegorz Wieteska, dotychczasowy proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach, w dekanacie błońskim, mianowany proboszczem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu, w dekanacie błońskim.

Ks. Zbigniew Wojtaś, dotychczasowy proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach, w dekanacie błońskim, mianowany proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz., w dekanacie grodziskim.

Ks. Grzegorz Wolski, dotychczasowy proboszcz parafii Świętego Ducha w Werdunie, w dekanacie tarczyńskim, mianowany proboszczem parafii św. Floriana w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim.

Ks. Krzysztof Woźniak, dotychczasowy proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu, w dekanacie raszyńskim, mianowany proboszczem parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie, w dekanacie kampinoskim.

Ks. Janusz Wójcikowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława BM w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany proboszczem parafii Świętego Ducha
w Werdunie, w dekanacie tarczyńskim.

Ks. Zdzisław Żelazko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Floriana w Brwinowie, w dekanacie brwinowskim, mianowany proboszczem parafii św. Maksymiliana
w Kolbego w Bramkach, w dekanacie błońskim.

 

Zmiany ogólnodiecezjalne

 

Ks. Michał Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Tomasza Ap. w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej.

Ks. Vitaliy Kashchuk, dotychczasowy wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej (Ukraina).

Ks. Zbigniew Koman, dotychczasowy wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej.

Ks. Michał Orlicki, dotychczasowy duszpasterz akademicki w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej (rektor w Rydze).

Ks. Damian Petk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie ursuskim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy
z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej (Bolzano).

 Ks. Łukasz Przybylski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie, w dekanacie grodziskim, mianowany rezydentem w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, przy jednoczesnym podjęciu funkcji Wizytatora Nauczania Religii i Rejonowego Duszpasterza Młodzieży w Rejonie Centralnym w ramach Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży KMW.

Ks. Roberto Rinaldo, dotychczasowy wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dekanacie ochockim, skierowany do posługi misyjnej we współpracy
z Inicjatorami Drogi Neokatechumentalnej (Udine).

Ks. Rafał Sikorski, dotychczasowy duszpasterz akademicki w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, skierowany do posługi w Islandii.

Ks. Tadeusz Sowa, dotychczasowy proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, po przyjęciu rezygnacji z urzędu proboszcza, pozostaje w parafii jako rezydent, przy zachowaniu funkcji Moderatora Wydziałów Duszpasterskich KMW.

Ks. Michał Wudarczyk, dotychczas pełniący obowiązki rektora kościoła rektorskiego Matki Bożej Anielskiej w Laskach mianowany jego rektorem.

 

Neoprezbiterzy 2018

 

Ks. Giacomo Calore, mianowany wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Paweł Rafał Chilczuk, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim.

Ks. Grzegorz Marcin Czernek, mianowany wikariuszem Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Paweł Gontarz, mianowany wikariuszem parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Janusz Andrzej Kapusta, mianowany wikariuszem parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie, w dekanacie ursuskim.

Ks. Paweł Komar, mianowany wikariuszem parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

Ks. Krzysztof Lichota, mianowany wikariuszem parafii Świętego Huberta w Zalesiu Górnym, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Bartłomiej Artur Michalski, mianowany wikariuszem parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim.

Ks. Marek Tomasz Nowakowski, mianowany wikariuszem parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.

Ks. Mateusz Remigiusz Nycz, mianowany wikariuszem parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Adam Olasek, mianowany wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Jakub Krzysztof Pytlakowski, mianowany wikariuszem parafii Świętego Szczepana w Raszynie, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Manuel Rodriguez Peña, mianowany wikariuszem parafii Świętego Jana Pawła II w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Jakub Rosiński, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Marek Skowroński, mianowany wikariuszem parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie, w dekanacie laseckim.

Ks. Fernando Sousa Freitas da Costa, mianowany wikariuszem parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Maciej Marcin Stasiak, mianowany wikariuszem parafii Świętego Tomasza Apostoła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Łukasz Grzegorz Sudy, mianowany wikariuszem parafii Świętego Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Łukasz Bogusław Szlak, mianowany wikariuszem parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim.

Ks. Wojciech Dariusz Szychowski, mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Bartłomiej Mateusz Warowny, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeziornie Fabrycznej, w dekanacie konstancińskim.

 

Pozostali księża

 

Ks. Dominik Augustyniak, dotychczasowy rezydent w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim.

 Ks. Stefan Bernat, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii MB Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

 Ks. Piotr Burgoński, dotychczasowy rezydent w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, skierowany na zamieszkanie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie, przy zachowaniu pełnionych funkcji w PWTW.

Ks. Krystian Chmielewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Pawła II w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Tomasz Chruścik, dotychczasowy wikariusz parafii MB Częstochowskiej w Piastowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Goszczynie, w dekanacie mogielnickim.

Ks. Maciej Czapliński, dotychczasowy wikariusz MB Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, rozpoczyna drogę zakonną w Zakonie
OO. Kamedułów.

Ks. Sergiusz Dębecki, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela i duszpasterz akademicki w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany wikariuszem parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim.

Ks. Krzysztof Dowalewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, w dekanacie brwinowskim.

Ks. Kamil Falkowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany wikariuszem parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Artur Felszer, dotychczasowy wikariusz parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Kazimierz Fiećko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Szczepana w Raszynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Piotr Filipczak, dotychczasowy wikariusz parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii MB Częstochowskiej
w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.

Ks. Piotr Frydrych, dotychczasowy wikariusz parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Prokopa Opata w Błędowie, w dekanacie mogielnickim.

Ks. Adam Gorlewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, skierowany na zamieszkanie do Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przy jednoczesnym podjęciu pracy w charakterze pomocy duszpasterskiej w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Sławomir Hermanowicz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Floriana w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim, mianowany wikariuszem parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach, w dekanacie kampinoskim.

Ks. Mirosław Janusz, mianowany kapelanem w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie, z zamieszkaniem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Wojciech Janyga, dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany rezydentem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Paweł Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim.

Ks. Rafał Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie, w dekanacie błońskim.

Ks. Mateusz Jóźwik, dotychczasowy wikariusz parafii MB Częstochowskiej w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, mianowany rezydentem w parafii św. Jana Kantego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Michał Kaleta, dotychczasowy wikariusz parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach, w dekanacie kampinoskim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Kamil Kiełpikowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Dariusz Kij, dotychczasowy wikariusz parafii św. Rafała i Alberta w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Marcin Korzeniowski, dotychczasowy wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii św. Floriana
w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim.

Ks. Michał Kotowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany rezydentem w tej parafii, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji duszpasterza ludzi pracy w Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Bartłomiej Kuczmarski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Szczepana w Raszynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie wilanowskim.

Ks. Krzysztof Lewandowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, w dekanacie brwinowskim, powraca do macierzystej diecezji.

Ks. Piotr Maciejak, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany wikariuszem parafii NMP Królowej Pokoju w Baniosze, w dekanacie konstancińskim.

Ks. Dominik Maciejczyk, dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie, w dekanacie błońskim, mianowany wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Piotr Machnik, dotychczasowy wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Kacper Malicki, dotychczasowy rezydent w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dekanacie ursuskim.

Ks. Piotr Marchalewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Rafała i Alberta
w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Moises Marin Perez, dotychczasowy rezydent w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, mianowany rezydentem w parafii
św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, przy zachowaniu funkcji sprawowanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.

Ks. Piotr Miazek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie, w dekanacie laseckim, skierowany na urlop.

Ks. Mateusz Milczarek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Zygmunta w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany duszpasterzem akademickim w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Tomasz Miencicki, dotychczasowy wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii wojskowo-cywilnej MB Ostrobramskiej w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Dariusz Nogański, dotychczasowy wikariusz parafii św. Katarzyny w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Rafała i Alberta
w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Szymon Nowicki, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Rocha w Jazgarzewie, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Andrzej Ostrowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Zygmunta
w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Bartłomiej Pergoł, dotychczasowy rezydent w parafii Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany rezydentem w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, przy zachowaniu pełnionej funkcji Notariusza KMW.

Ks. Grzegorz Pielaszek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Goszczynie, w dekanacie mogielnickim, mianowany wikariuszem parafii św. Wojciecha BM w Płochocinie, w dekanacie błońskim.

Ks. Michał Płoszajski, dotychczasowy rezydent w parafii św. Jana Kantego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Babicach, w dekanacie laseckim.

Ks. Michał Polny, dotychczasowy rezydent w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany rezydentem w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczas pełnionych funkcji w PWTW.

Ks. Paweł Rogalski, dotychczasowy rezydent w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Maciej Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany rezydentem w parafii św. Ojca Pio
w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przy jednoczesnym podjęciu funkcji prefekta w Zespole Szkół Przymierza Rodzin.

 Ks. Paweł Stępień, dotychczasowy rezydent w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dek. śródmiejskim, mianowany rezydentem w kościele rektorskim św. Grzegorza w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Krzysztof Szerszeń, dotychczasowy wikariusz parafii św. Rocha w Jazgarzewie, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Maciej Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii NMP Królowej Pokoju w Baniosze, w dekanacie konstancińskim, mianowany wikariuszem parafii Nawiedzenia NMP w Zaborowie, w dekanacie laseckim.

Ks. Michał Turkowski, dotychczasowy rezydent w parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach, w dekanacie kampinoskim, mianowany rezydentem w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Rafał Urbiak, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim.

 Ks. Franciszek Urmański, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, mianowany duszpasterzem akademickim
w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Tomasz Wicherek, dotychczasowy wikariusz parafii św. Rafała i Alberta w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio
w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Jan Wojciechowski, mianowany duszpasterzem akademickim w kościele św. Anny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Wojciech Wróblewski, dotychczasowy wikariusz parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany rezydentem w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, w dekanacie laseckim.

Ks. Paweł Zaręba, dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia NMP w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany wikariuszem parafii MB Częstochowskiej
w Piastowie, w dekanacie pruszkowskim.

Ks. Jerzy Zychla, dotychczasowy wikariusz parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany wikariuszem parafii MB Szkaplerznej w Kazuniu, w dekanacie kampinoskim.

Ks. Mariusz Żołądkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie wilanowskim, mianowany wikariuszem parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Adam Żukowski, dotychczasowy wikariusz parafii MB Bolesnej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie, w dekanacie grodziskim.

Ks. Paweł Placek, dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8610482
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.