Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zegar Męki Pańskiej

Zegar Męki Pańskiej

 

 

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Zapewne gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście (Mt 21, 18-19; Mk 11, 12-14). Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd (Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-19; Łk 19, 45-48).

W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów (Mt 21, 20 - 23, 39; Mk 11, 27-32. 41; Łk 20, 9 - 21, 1). W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości (Mt 24, 1-41; Mk 13, 1-33; Łk 21, 5-34). Zapowie także powtórne swoje przyjście na ziemię w chwale (Mt 25, 31-46). W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach i o talentach będzie nawoływał do czujności (Mt 24, 42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36).

Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11; Łk 22, 1-6), aby Go można było pojmać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Może posłużyć do rozpamiętywania gorzkiej męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa we wszystkich godzinach dnia i nocy.

 

 

19.00 - Pan Jezus umywa nogi Apostołom.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

J 13,4-5: Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Modlitwa: O Panie! Wiedziałeś, że zbliża się godzina Twojej Męki, jednak zamiast rozmyślać o czekających Cię trudach dałeś nam wspaniały przykład abyśmy z pokorą służyli sobie wzajemnie! Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas, abyśmy pogrążeni w różnych boleściach nigdy nie koncentrowali się tylko na własnych cierpieniach, ale zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliźnich.

 

 

20.00 Pan Jezus bierze chleb i wino w Boskie Ręce, błogosławi i przemienia w Ciało i Krew Swoją, ażeby w Najświętszym Sakramencie pozostać z nami aż do skończenia świata.

Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie,
rozpal serca nasze miłością ku Tobie.

 

Łk 22,19-20: Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę". Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana".

Modlitwa: O Panie! Zostałeś z nami na zawsze ustanawiając Najświętszy Sakrament. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wzbudź w nas pragnienie częstego jednoczenia się z Tobą w Komunii Świętej. Każde nasze cierpienie chcemy złączyć z Twoją Męką i ofiarować w intencjach Kościoła Świętego aby nie zmarnowało się żadne cierpienie!

 

 

21.00 - Pana Jezus modli się w Ogrójcu.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa
na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby całego Kościoła Świętego.

 

Łk 22,39-42: Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie".

Modlitwa: O Panie! Nauczyłeś nas słów modlitwy "Ojcze nasz", a w przededniu swej Męki pokazałeś jak realizować wezwanie "bądź wola Twoja". Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas abyśmy nieustannie trwali na modlitwie i nie upadli w chwili próby. Wspomóż nas abyśmy nie uciekali od naszego kielicha cierpienia, ale odnaleźli w nim udział w Twojej Męce, która zaprowadzi nas do Twego Zmartwychwstania.

 

 

22.00 - Pan Jezus poci się krwawym potem.

Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania.

 

Łk 22,44: Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Modlitwa: O Panie! Modliłeś się tak żarliwie, że aż krwawe krople potu spływały na ziemię. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, skrusz lód naszego serca i naucz nas ofiarnej miłości. Umocnij nas abyśmy nie szczędzili potu niosąc pomoc bliźnim i nie zapominali o codziennej modlitwie.

 

 

23.00 - Pan Jezus zdradzony pocałunkiem przez Judasza.

Jezu mój, kocham Cię nade wszystko.

 

Łk 22,47-48: A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: "Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"

Modlitwa: O Panie! Jak bardzo musiał boleć Cię zdradliwy pocałunek od tego, którego wybrałeś aby towarzyszył Ci na każdym kroku Twego życia. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam czyste serce aby nasze pocałunki były oznaką ofiarnej miłości. A gdy zdarzy się nam upadek niech Twoje Miłosierne słowa przywiodą nas do skruchy.

 

 

24.00 - Pan Jezus staje przed Annaszem.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie.

 

J 18,13-14: Zaprowadzili [Go] najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród.

Modlitwa: O Panie! Nienawidzili Cię ludzie, którzy najlepiej znali Pisma, a więc najszybciej powinni rozpoznać w Tobie Boga i Zbawiciela. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie pozwól abyśmy trwali w zaślepieniu uniemożliwiającym nam rozpoznanie Ciebie w innych ludziach, szczególnie pogrążonych w cierpieniu.

 

 

1.00 - Pan Jezus w domu Kajfasza fałszywie oskarżany.

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.

 

Mt 26,59-61: Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: "On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować".

Modlitwa: O Panie! Twoja rozprawa sądowa była jawną drwiną ze sprawiedliwości. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, odbuduj świątynię naszego serca, którą nieustannie rujnujemy kłamstwami, fałszywymi oskarżeniami i obmową.

 

 

2.00 - Pan Jezus wyszydzany i policzkowany.

Panie okaż mi Swoje oblicze, a będę zbawiony.

 

Mt 26,67-68: Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: "Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?"

Modlitwa: O Panie! Niektórzy z oprawców znęcali się nad Tobą dla własnej uciechy, inni próbowali w ten sposób leczyć kompleksy. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie dopuść abyśmy znajdowali radość w okrucieństwie. Spraw abyśmy nigdy nie budowali poczucia własnej ważności na krzywdzie innych.

 

 

3.00 - Pan Jezus patrzy na wypierającego się Go Piotra.

Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa.

 

Łk 22,61-62: A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: "Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz". Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Modlitwa: O Panie! Zaparł się Ciebie książę Apostołów, ten który pierwszy nazwał Cię Mesjaszem. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, obdarz i nas, którzy nieustannie zapieramy się Ciebie, spojrzeniem pełnym miłości, który przywodzi nas do skruchy i daje siły aby odpokutować nasze przewinienia.

 

 

4.00 - Pan Jezus uwięziony w ciemnicy.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi.

 

Mt 27,1: A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić.

Modlitwa: O Panie! Zamknięty w ciemnym i zimnym lochu czekałeś pokornie co uczynią z Tobą ludzie. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, dodaj nam siły abyśmy po przyjęciu Komunii Świętej nigdy nie wtrącali Cię do zimnego więzienia naszego serca, ale z gorącym oddaniem adorowali Twoje Najświętsze Oblicze.

 

 

5.00 - Pan Jezus przed Piłatem.

Pan mój i Bóg mój.

 

Mt 27,11: Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: "Czy Ty jesteś królem żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Tak, Ja nim jestem".

Modlitwa: O Panie! Piłat żywił pogardę zarówno do Ciebie jak i Twoich oskarżycieli. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, oczyść nasze serca z szyderstwa i pychy oraz pomóż abyśmy zawsze, tak jak i Ty, stawali po stronie cierpiących.

 

 

6.00 - Pan Jezus wyśmiany przez Heroda.

Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników,
ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe.

 

Łk 23,11: Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.

Modlitwa: O Panie! Nie spełniłeś zachcianek próżnego króla, dlatego wzgardził Tobą i wyszydzonego odesłał do Piłata. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam moc abyśmy nigdy nie traktowali Boga, ani innych ludzi, jako narzędzie do spełniania naszych zachcianek i pragnień.

 

 

7.00 - Pan Jezus przez Piłata porównany ze złoczyńcą Barabaszem.

Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych.

 

Mt 27,17: Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: "Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?"

Modlitwa: O Panie! Lud miał wybierać pomiędzy Dawcą Życia a zabójcą, Tym, który wprowadza pokój a tym, który wznieca rozruchy. Jak to możliwe, że nie wybrali Ciebie? Cierpiący Jezu, prosimy Cię, przebacz nam, bo i my nieustannie wybieramy Barabasza. Każdy grzech, który popełniamy to wzniecenie burzliwego rozruchu w naszej duszy, a grzechem śmiertelnym zabijamy życie Boże. Tylko Ty możesz nas wskrzesić, dlatego prosimy naucz nas jak pielęgnować w sobie dar łaski uświęcającej.

 

 

8.00 - Pan Jezus przez oprawców biczowany.

Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca.

 

J 19,1: Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.

Modlitwa: O Panie! Pochylony przy kolumnie przyjmowałeś okrutne razy oprawców. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nagnij nasze harde karki i dodaj nam sił abyśmy pochylili się nad losem najuboższych, pokrzywdzonych i cierpiących.

 

 

9.00 - Pan Jezus cierniem ukoronowany.

O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran.

 

J 19,2: A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.

Modlitwa: O Panie! Twarde ciernie przebiły Twą najświętszą głowę. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam łaskę pokory, bo tak często gloryfikujemy dokonania ludzkiego umysłu, okrywamy go królewską purpurą i odrzucamy prawdziwego Króla. Nie pozwól nam zapomnieć, że wszystko co człowiek osiągnął i osiągnie pochodzi od Ciebie.

 

 

10.00 - Pan Jezus na śmierć krzyżową skazany.

O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.

 

J 19,14-16: Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: "Oto król wasz!" A oni krzyczeli: "Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!" Piłat rzekł do nich: "Czyż króla waszego mam ukrzyżować?" Odpowiedzieli arcykapłani: "Poza Cezarem nie mamy króla". Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

Modlitwa: O Panie! Piłat ugiął się, wydał Cię na śmierć i umył ręce chcąc się w ten sposób usprawiedliwić. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie pozwól abyśmy odżegnywali się od odpowiedzialności za zło popełnione przez nas i naszych bliźnich. Umocnij nas abyśmy zawsze bronili prawdy, a szczególnie wtedy gdy będzie nas to wiele kosztować.

 

 

11.00 - Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię.

O mój Jezu, miłosierdzia!

 

J 19,17: A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

Modlitwa: O Panie! Byłeś skrajnie wyczerpany, ale mimo to poniosłeś swój Krzyż aż na szczyt Golgoty. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, uzdrów nasze lenistwo abyśmy wytrwale wykonywali nasze obowiązki i nie odrzucali Krzyża dnia codziennego.

 

 

12.00 - Pan Jezus z szat obdarty i przybity do krzyża.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

J 19,23: Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.

Modlitwa: O Panie! Okrutni oprawcy zdarli z Ciebie nawet Twoją szatę i unieruchomili przybiwszy do krzyża. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wejrzyj na nas, którzy tak często dobrowolnie pozbawiamy się godności i nie pozwól abyśmy w bezruchu tkwili w przepaści grzechów. Pomóż nam zrozumieć, że po to zostałeś przybity do Krzyża abyśmy zostali uwolnieni z krępującego nas zła.

 

 

13.00 - Pan Jezus przebacza dobremu łotrowi.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, bądź moją miłością.

 

Łk 23,42-43: I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".

Modlitwa: O Panie! Jakże niezgłębione jest Twoje Miłosierdzie! Cierpiący Jezu, prosimy Cię, pomóż nam abyśmy w każdej chwili naszego życia pragnęli pełnego zjednoczenia z Tobą. Przecież Ty jesteś dla nas Miłosierny nie tylko w godzinie śmierci, ale w każdym momencie. Naucz nas dostrzegać Twoją wielką Miłość i żyć zgodnie z Jej natchnieniem.

 

 

14.00 - Pan Jezus daje nam Maryję za matkę.

Matko miłości, Matko boleści, Matko miłosierdzia, przyczyń się za nami.

 

J 19,25-27: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Modlitwa: O Panie! W ostatnich, najboleśniejszych chwilach swojego życia nie skupiałeś się na własnym cierpieniu, ale dbałeś o nas, dając nam za Matkę Maryję. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wzmocnij nas abyśmy naśladowali życie Twej Bolesnej Matki i zrozumieli, że oddając Ją nam zleciłeś nam zadanie opiekowania się słabszymi i cierpiącymi.

 

 

15.00 - Pan Jezus umiera na krzyżu.

Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą,
każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie,
wraz z wszystkimi lękami, karami i cierpieniami,
które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za moje grzechy. Amen.

 

Łk 23,44-46: Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha.

Modlitwa: O Panie! Z pochyloną głową pragniemy adorować tajemnicę Twego Krzyża i Bolesnej Męki. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

 

16.00 - Pan Jezus włócznią przebity.

Cześć, miłość i dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

 

J 19,34: Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Modlitwa: O Panie! Krew i woda, które wytrysnęły z Twego serca oczyszczają i poją dusze wszystkich ludzi. Cierpiący Jezu, prosimy Cię abyśmy obdarzeni tak cennymi darami ochoczo brali na siebie odpowiedzialność za dobro nie tylko nas samych, ale wszystkich ludzi. Pomóż abyśmy słowem czynem i przykładem prowadzili wszystkich do życiodajnego źródła wszelkich łask.

 

 

17.00 - Pan Jezus zdjęty z krzyża.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaję Ci się przez Maryję.

 

J 19,38-40: Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.

Modlitwa: O Panie! Jak wielki ból czuła Twoja Matka tuląc do serca Twoje ciało. Ale nie zwątpiła, na zawsze wierna ofiarnym słowom, które wypowiedziała przy Zwiastowaniu. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas abyśmy wbrew nadziei uwierzyli nadziei i potrafili każde cierpienie złączyć z Twoją bolesną Męką w intencji zbawienia wszystkich ludzi. Niech Matka Bolesna będzie naszą nauczycielką i orędowniczką. Wierzymy, że nigdy nie obdarzasz nas cierpieniem ponad nasze siły.

 

 

18.00 - Pan Jezus złożony do grobu.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.

 

Mt 27,59-60: Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejście do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.

Modlitwa: O Panie! Twoje ciało spoczęło w grobie, który stał się wymownym choć milczącym świadkiem Twojego Zmartwychwstania. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj abyśmy zrozumieli, że przystępując do Komunii Świętej składamy Twoje Najświętsze ciało do grobu naszych serc i zaufali, że przychodzisz tam po to aby od wewnątrz opromienić nas blaskiem chwały Twego Zmartwychwstania.

 

 

 

 

 

Okrutna Męko Jezusa, Pana mojego,
Rany głębokie i Krwi Przenajświętsza,
tak obficie dla mnie przelana,
bądźcie odtąd moją jedyną pociechą,
nadzieją i słodyczą życia mojego.
O gorzka śmierci Jezusa mego,
zapewnij mi wieczne zbawienie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar Męki Pańskiej jest nabożeństwem, które zachęca do przeżycia całej doby, towarzysząc Panu Jezusowi w ostatnich 24 godzinach Jego przebywania na Ziemi, w tej – chciałoby się rzec – decydującej dobie dla historii ludzkości, kiedy na powrót otwarły się bramy Nieba, a winy grzeszników zostały odkupione krwią Baranka. Nabożeństwo to krzewione jest dziś przez ojców pasjonistów, choć pierwsze jego wersje powstały dużo wcześniej, zanim Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa zostało zatwierdzone przez Watykan – odnajdujemy je już w XIV stuleciu. Na przestrzeni wieków praktykowało je wielu świętych, jak choćby św. Paweł od Krzyża, św. Alfons Maria de Liguori czy św. Wincenty Pallotti.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.