Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Użyteczne inspiracje i pomoce na Wielki Post. -->

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Homilia abp. Madrytu podczas Mszy świętej otwierającej ŚDM - 16.08.2011

 

Ceremonia otwarcia XXVI Światowego Dnia Młodzieży

Homilia podczas Mszy świętej
Kardynał Antonio Maria Rouco Varela, arcybiskup Madrytu

Madryt, Plaza de la Cibeles, 16 sierpnia 2011

 

 

Moi drodzy bracia i siostry w Panu!

1. Witajcie w Madrycie na XXVI Światowym Dniu Młodzieży zwołanym przez naszego Ojca świętego Benedykta XVI w Sydney trzy lata temu, który zaczyna się uroczystą celebracją eucharystyczną na tym centralnym placu madryckim! Witajcie księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi! Pozdrawiam was serdecznie w Panu w duchu braterskim! Towarzyszą wam liczni kapłani, osoby konsekrowane i ogromna rzesza młodzieży, która jest nadzieją i przyszłością naszych lokalnych Kościołów, naszych narodów, krajów i całego Kościoła!

2. Pozwólcie mi, że zwrócę się do nich bezpośrednio jako Pasterz Kościoła Diecezjalnego w Madrycie i jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii i że powiem im z całego cerca:

Droga młodzieży świata: Witajcie w Hiszpanii! Wielu z was doświadczyło już w ubiegłym tygodniu podczas waszego pobytu w hiszpańskich diecezjach serdecznego przyjęcia i miłości braterskiej waszych braci, młodzieży Hiszpanii, ich rodzin, wspólnot oraz ich Pasterzy. Mogliście przekonać się, że ta postawa otwartych ramion i gorąca sympatia ma głęboki związek z żywym faktem, że jest to stary kraj utworzony przez wspólnotę ludów: Hiszpania, której główną cechą tożsamości historycznej, jej kultury i sposobu bycia jest wyznanie wiary chrześcijańskiej jej synów i córek w komunii Kościoła katolickiego. Historyczna osobowość Hiszpanii tworzy się w oparciu o wyraźne cechy dotyczące chrześcijańskiej wizji człowieka i życia począwszy od samego zarania swojej historii, która w dużej mierze rozpoczyna się wraz z pierwszą misją apostolską na ziemi hiszpańskiej prawie dwa tysiące lat temu. Jeden z najbardziej światłych pisarzy i analityków współczesnej Hiszpanii mógł powiedzieć: “Hiszpania tworzy się ożywiana projektem historycznym, jakim jest jej utożsamienie się z chrześcijaństwem”.

3. Witajcie w Hiszpanii i witajcie w Madrycie, jej stolicy! Kościół metropolitarny w Madrycie wraz z jej diecezjami Alcalá de Henares i Getafe, na to wyjątkowe wydarzenie otwiera przed wami nie tylko fizyczne bramy swoich parafii, szkół, przeróżnych bundynków oraz ośrodków kulturalnych i sportowych hojnie udostępnionych przez instytucje publiczne i prywatne, ale także środowiska bardziej ludzko i chrześcijańsko gorące, jakimi są tutejsze rodziny i wspólnoty. Innymi słowy: otwierają przed wami bramy swojego serca!

Czujcie się jak we własnym domu, jakbyście byli u siebie! Kościół i lud Madrytu chciał – i chce – być dla was wszystkich już od wczoraj, podczas owego trudnego momentu przyjazdu i rozlokowania pielgrzymów oraz podczas trwania ŚDM, który kończy się w niedzielę, właściwym miejscem, aby doświadczyć przyjaźni i chrześcijańskiego braterstwa w kontekście zarówno ludzkim, jak i boskim Kościoła powszechnego, który jest Domem i Rodziną dzieci Bożych, rozsianych po całym świecie. I tak jak Hiszpanii nie można zrozumieć bez 2ooo jej lat tradycji katolickiej, podobnie nie można zrozumieć Madrytu, królewskiej siedziby, będącej stolicą od drugiej połowy XVI w., w pełnym rozkwicie współczesności. Odległe chrześcijańskie korzenie tego miasta, dobrze zidentyfikowane na początku drugiego tysiąclecia chrześcijanśtwa, są żywe i silne wpływają na tworzenie się jego oblicza społecznego, kulturalnego i ludzkiego, ale przede wszystkim jego duszy: duszy jego synów i córek! Madryt jest miastem gościnnym i serdecznym wobec wszystkich, którzy go odwiedzają, bez względu na to skąd pochodzą!

4. Światowe Dni Młodzieży, ze swoją już długą ponad ćwierćwieczną historią, są nieodłącznie związane z Błogosławionym, w którego wspomnienie celebrujemy tego południa podczas Eucharystii na madryckim placu Cibeles; bardzo blisko miejsca, na którym on sam przewodniczył trzem wielkim celebracjom w 1982, 1993 i 2003 roku. Mówię wam o niezapomnianym, czczonym i umiłowanym Janie Pawle II. Papieżu młodzieży! Z Janem Pawłem II rozpoczyna się historyczny, nowy okres, wyjątkowy w relacji Następcy Piotra z młodzieżą, a w konsekwencji dotychczas nieznana relacja Kościoła ze swoją młodzieżą: relacja bezpośrednia, natychmiastowa, z serca do serca, przesiąknięta wiarą w Pana, w Jezusa Chrystusa, entuzjastyczna, pełna nadziei, radosna i pociągająca. Od owego pierwszego Dnia Młodzieży w 1985 roku w Rzymie aż to obecnego Dnia w Madrycie tworzyła się piękna historia wiary, nadziei i miłości w trzech pokoleniach młodzieży katolickiej i niekatolickiej, która zobaczyła jak przemieniało się jej życie w Chrystusie i jak rodziły się wśród niej niezliczone powołania do kapłaństwa, życia zakonnnego, chrześcijańskiego małżeństwa i apostolatu. Osobista świętość Jana Pawła II świeci szczególnie widocznie właśnie w tym aspekcie ewangelizacji współczesnej młodzieży. Nasz Ojciec święty Benedykt XVI nie zawahał się, aby podkreślić miłość Jana Pawła II do młodzieży w homilii wygłoszonej 1 maja, podczas jego beatyfikacji na Placu świętego Piotra.

5. Sekret tej świetlanej postaci, uformowanej w doskonałej miłości, objawia się łatwo w świetle Słowa Bożego, które zostało wygłoszone. Kluczem wyjaśniającym całe jego oddane Bogu, Kościołowi i człowiekowi życie, nie jest nic innego jak jego płonąca miłość do Jezusa Chrystusa, od którego, podobnie jak św. Paweł, nigdy nie chciał się oddalić. Jan Paweł II przeszedł w swoim życiu także przez smutek, ból, prześladowanie, przez brak podstawowych rzeczy w latach II wojny światowej, bezwględnej i okrutnej okupacji swojej ojczyzny, nieludzkiego odarcia swoich rodaków…Doznał bólu prześladowanych z powodu Chrystusa przed i po swoim wyborze na Stolicę Piotrową: dosłownie, aż do krwi. Niezłomny świadek prawdy i chrześcijańskiej nadziei, żył prawdą, że “jeśli Bóg jest z nami, któż będzie przeciwko nam?, bez lęku wobec jakiejkolwiek opozycji wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. Był odważnym człowiekiem Chrystusa! Nic nie mogło go oddalić od Jego miłości. Jak bardzo wzrusza wyobrażenie sobie i przeżycie chwil jego intymnego dialogu z Panem, kiedy Ten pyta go “czy miłuje Go bardziej niż inni!”. Ileż razy odpowiedział Mu w najbardziej krytycznych, bolesnych i decydujących okolicznościach w czasie, kiedy był Pasterzem Kościoła Powszechnego: “Panie, Ty wiesz wszystko, ty wiesz, że Cię miłuję!”. Papież wiedział bardzo dobrze, że prowadzenie owiec Jezusa niesie ze sobą, że ktoś inny go”zwiąże” i poprowadzi tam, gdzie się nie chce iść.

6. Właśnie ta pełna pasji miłość do Jezusa Chrystusa fascynowała i pociągała młodych ludzi. Rozumieli, że w ten sposób byli oni miłowani i kochani przez Papieża naprawdę: bez pochwał, bez udawania; ani też w sposób interesowny, kłamliwy lub powierzchowny, ale z całym autentyzmem kogoś, kto jedynie szuka ich dobra, dobra ich życia: ich szczęścia, ich zbawienia! I szukał go oddając własne życie, nic nie zostawiając dla siebie. Czuli to sercem bardziej niż rozumem. Nic więc dziwnego, że widzieli w Papieżu owego zwiastuna łaski i pokoju Jezusa Chrystusa, zapowiadanym przez papieża Izajasza, kiedy mówił: “O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: ‘Twój Bóg zaczął królować’”. Każdy, kto przeżył Światowe Dni Młodzieży w Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto… mógł stwierdzić, że w sposobie przyjęcia Papieża, owej mieszance tak wzruszającej radości i pełnego szacunku ciepła, młodzież pokazywała, że uznaje w nim kogoś, kto przybywał na spotkanie w imię Pana.

7. Od IV Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela w 1989 r. te Dni rozumie się i przeżywa jako zakończenie radosnego pielgrzymowania, bez względu na miejsce ich celebracji, zgodnie z pociągającym stylem chrześcijańskiej tradycji. Zapraszając was do udziału w tym 26. Światowym Dniu w Madrycie, Papież mówi wam: “wyruszcie w drogę na nowe spotkanie z Panem, przyjacielem, bratem, Jezusem Chrystusem! On jest jedynym, który może was zrozumieć i poprowadzić do prawdy; dać wam życie, które nigdy się nie kończy; dać wam szczęście: prawdziwą Miłość! Tak, młodzi Światowych Dni Młodzieży byli od Santiago de Composteli i zawsze będą pielgrzymami Kościoła. Razem z nim idą w komunii wyjątkową drogą duchową o decydujących konsekwencjach dla przyszłości ich życia. Odkrywają, że droga wskazana przez Następcę Piotra prowadzi ich rzeczywiście do Chrystusa i żadna ludzka siła nie może temu przeszkodzić. Droga, aby Go szukać, ale przede wszystkim droga, aby Go spotkać. On jest Tym, który bierze inicjatywę. Jan Paweł II przypomniał nam podczas czuwania na kompostelańskiej “Górze Radości” w nocy 19 sierpnia 1989 r., że “duchowa tradycja chrześcijaństwa nie tylko podkreśla znaczenie naszego poszukiwania Boga. Podkreśla jeszcze coś ważniejszego: to Bóg jest Tym, który nas szuka. On wychodzi nam na spotkanie”. Chrystus jest, droga młodzieży, tym, który was szuka i wychodzi na spotkanie podczas Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie 2011! To, że dacie się znaleźć jest kluczem do sukcesu każdego Światowego Dnia Młodzieży. I oczywiście także tego, który dzisiaj rozpoczynamy. To będzie wasz sukces!

8. Benedykt XVI, nasz Ojciec święty, przewodniczył Światowemu Dniowi Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 r. i w Sydney w lipcu 2008 r. w twórczej ciągłości z Janem Pawłem II. Obydwa niezapomniane! Pojutrze, 18 sierpnia, przybędzie, jeśli Bóg pozwoli, do Madrytu, aby przewodniczyć ten Światowy Dzień, który dzisiaj i teraz rozpoczyna się Dziękczynieniem i Modlitwą Eucharystyczną w to madryckie popołudnie na Placu Cibeles. W swoim wezwaniu skierowanym do was, młodzieży z dobrze zaawansowanego początku Trzeciego Tysiąclecia, rozbrzmiewa - z nowymi i sugestywnymi akcentami - ojcowska troska i miłość, która skłoniła Błogosławionego Jana Pawła II do ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Wy, młodzi, którzy jesteście tutaj, i wielu innych, którzy chcieliby wziąć udział w naszym Światowym Dniu w Madrycie i nie mogli lub nie chcieli, jesteście pokoleniem Benedykta XVI. To nie jest to samo pokolenie co Jana Pawła II. Wasze “miejsce w życiu” ma swoje cechy charakterystyczne. Wasze problemy i okoliczności życiowe zmieniły się. Globalizacja, nowe technologie komunikacji, kryzys ekonomiczny, itd. uwarunkowują was do tego, co dobre i niejednokrotnie, do tego, co złe. Dzisiejszą młodzież, o osłabionych korzeniach egzystencjalnych, z powodu gwałtownego relatywizmu duchowego i moralnego, “zamkniętą przez dominującą siłę” (Benedykt XVI, Orędzie na ŚDM 2011, 1) i która nie znajduje solidnych podstaw dla waszego życia w aktualnej kulturze i społeczeństwie, a nawet nierzadko we własnej rodzinie…., kusi się was bardzo mocno do tego stopnia, że tracicie orientację na drodze życia: jak ma więc czasami nie słabnąć także i wasza wiara? Młodzież XXI w. potrzebuje tak samo lub więcej niż poprzednie pokolenia, spotkania Pana na jedynej drodze, która okazała się duchowo skuteczna: na drodze pokornego i prostego pielgrzyma, który szuka Jego oblicza. Dzisiejszy młody człowiek potrzebuje zobaczyć Jezusa Chrystusa, kiedy On wychodzi mu na spotkanie w Słowie, w sakramentach, “także, bardzo szczególnie, w Eucharystii i w sakramencie Pojednania, w ubogich i chorych, w braciach, którzy znajdują się w trudnościach i potrzebują pomocy” (Benedykt XVI, Orędzie, 4). Potrzebuje zobaczyć Go i wejść w dialog z Tym, który go miłuje nie prosząc nic w zamian, z wyjątkiem odpowiedzi, którą jest miłość. Intencja papieża, który tak bardzo was kocha, idzie właśnie w tym kierunku: abyście doświadczyli w Katolickiej Komunii Kościoła prawdy i pilnej potrzeby, aby uczynić wasze życie zgodne z hasłem Światowego Dnia Młodzieży 2011: “Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (Por. Kol 2,7).

9. Jan Paweł II uważał Światowe Dni Młodzieży za bardzo cenne narzędzie nowej ewangelizacji. Także nasz Ojciec święty Benedykt XVI. Drodzy młodzi: przeżyjcie więc tę celebrację eucharystyczną inaugurującą Światowe Dni Młodzieży dziękując Panu za to, że czujecie się wezwani od tego właśnie momentu, aby być Jego uczniami i świadkami. Nie wątpcie w to! Jezus Chrystus pokazuje Wam drogę i cel prawdziwego szczęścia. Nie tylko wam, także waszym towarzyszom i przyjaciołom oddalonym od praktyki religijnej, a nawet, od wiary lub nie znającyhc jej. Jezus szuka was, aby zakorzenić się w waszym sercu młodzieży Trzeciego Tysiąclecia. Przeżyjcie celebrację jako wielką modlitwę Kościoła, który ofiaruje ofiarę Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Ojcu jako swoją własną za zbawienie wszystkich ludzi; i w komunii eucharystycznej Jego Ciała i Krwi nie uciekajcie przed tym, aby uczynił was całkowicie swoją własnością. Pamiętajcie podczas tych dni, że Pan, za pośrednictwem Papieża, pyta was: przyjmujecie wspaniałe i piękne wyzwanie “nowej ewangelizacji” waszych rówieśników? Odpowiedzcie mu, że tak, pamiętając o owym mocnym i odważnym wezwaniu Jana Pawła II w homilii na Górze Radości 20 sierpnia 1989 r.: “Nie lękajcie się być świętymi! Pozwólcie, aby Chrystus zakrólował w waszych sercach!! Odpowiedzcie mu z całym pragnieniem i hojnym otwarciem na wielkie ideały życia, które was cechuje. Odpowiedzcie na odnowione wezwanie Bendykta XVI wyraźnym i spójnym zaangażowaniem życiowym! Ewangelizuje się słowami i dziełami, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Jan Paweł II mówił do hiszpańskiej młodzieży na czuwaniu maryjnym na Cuatro Vientos 3 maja 2003 r., że nowa ewangelizacja jest zadaniem wszystkich w Kościele: “W nim świeccy mają główną rolę, szczególnie małżeństwa i rodziny chrześcijańskie, jednak ewangelizacja wymaga dzisiaj pilnie kapłanów i osoób konsekrowanych. Przeto jeśli w tych dniach słyszysz wezwanie Boga, który ci mówi: “Pójdź za mną”, nie uciszaj go. Bądź hojny, odpowiedz jak Maryja ofiarując radosne tak twojej osoby i twojego życia”. 10. Macierzyńskiej opiece Dziewicy Maryi, Matki Pana i Matki Kościoła, powierzamy się rozpoczynając Światowy Dzień Młodzieży 2011. Madryleńczycy wzywają ją jako swoją patronkę pod wezwaniem “Świętej Maryi, Almudeny”. Maryja czuwała zawsze nad silną wiarą, pewnością nadziei i gorącą miłością wszystkich swoich synów i córek w Madrycie. Niech czuwa szczególnie podcza tych dni nad wami, młodzi tego Światowego Dnia Młodzieży 2011, pielgrzymujący na spotkanie z Ojcem Świętym do tego miasta wyjątkowo maryjnego, jakim jest Madryt! Niech troszczy się o was tak jak ona potrafi! Niech czuwa nad naszym Ojcem św. Benedyktem XVI, biskupami i kapłanami, waszymi pasterzami i towarzyszami! Niech troszczy się i strzeże wasze rodziny! Wspominając modlitwę Jana Pawła II, którą odmówił na koniec niezapomnianej wigilii różańcowej, zapraszam was, aby tej nocy prosić Maryję jego własnymi słowami.

“Zdrowaś Maryjo, łaski pełna .
Tej nocy proszę cię za młodych
przybyłych do Madrytu ze wszystkich zakątków świata,
młodzież pełną marzeń i nadziei.
Oni są strażnikami jutra,
ludem Błogosławieństw:
są żywą nadzieją Kościoła i Papieża.
Święta Maryjo, Matko młodzieży,
spraw, aby byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego,
apostołami pokornymi i odważnymi trzeciego tysiąclecia, hojnymi obrońcami Ewangelii.
Święta Maryjo, Dziewico Niepokalana, módl się za nami,
módl się za nami. Amen”.
Święci Patronowie ŚDM 2011 – św. Izydorze Oraczu i św. Mario de la Cabeza, św. Ignacy z Lojoli, św. Janie z Awili, św. Franciszku Ksawery, św. Różo z Limy, św. Rafaelu Arnáiz – módlcie się za nami!
Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami, módl się z młodzieżą ŚDM 201, aby otworzyli szeroko swoje serca na zbawczą łaskę Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka podczas tych niezwykłych dni Ducha, w czasie których chcemy “opowiadać o dziełach Pana wszystkim narodom!”
Amen.

Tłum. Radio Watykańskie

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.