Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Drogowskazy Nowego Człowieka

Drogowskazy Nowego Człowieka

ZASADY ŻYCIA WSPÓLNOT RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Drogowskazy Nowego Człowieka obejmują 10 prostych zasad życia chrześcijańskiego, szczególnie ważnych dla formacji oazowej, stanowiących podstawę deuterokatechumenatu, czyli czasu gdzie głębiej poznajemy podstawy wiary i uczymy się według nich postępować na co dzień. Podobnie jak każda budowla, aby mogła ostać się przez wiele lat i dobrze służyć ludziom, tak ważne jest, abyśmy i my mieli mocne fundamenty naszej wiary, aby nie zagubić drogi do Boga (stąd nazwa drogowskazy), ale tez potrafili być wsparciem dla innych w tej wędrówce.

 

Ks. Blachnicki pisał: „Drogowskazy Nowego Człowieka są to zasady, do których usiłujemy wdrażać w ramach formacji w Ruchu Światło-Życie, w oazach. Ten styl życia mamy realizować tak, aby przez duchowe ofiary przynosić chwałę Bogu, dawać świadectwo nowego życia, które Bogu przynosi chwałę.”

 

         

   

JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca;

Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.

         

     

NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu;

dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.

         

     

DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; 

dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

         

     

KOŚCIÓŁ wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego,  zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym  jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; 

chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.

         

     

SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go,  pójścia za nim i czynienia go słowem życia; 

chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

         

     

MODLITWA jest oddechem Nowego Życia,  wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas;

dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

         

     

LITURGIA, szczególnie eucharystyczna,  jest  uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym,  znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła  - wspólnoty  oraz źródłem i szczytem jego życia;

dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, 
a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

         

     

ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana,
który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi
i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego,
abyśmy mogli stać się jego świadkami; 

ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. 

         
       

NOWA KULTURA człowieka polega na uwolnieniu 
od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; 

moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji  od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

         
       

AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; 

dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

 

 

 

Znaki graficzne pochodzą z okładek notatników. W pierwszej kolumnie są takie, jakie były na notatnikach kiedy ja się formowałem. W drugiej kolumnie są z obecnych, choć są to ilustracje starsze.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8343138
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.