Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Przesłanie z okazji XXII Europejskiego Spotkania Młodych. 30.11.1999

JAN PAWEŁ II

NIE LĘKAJCIE SIĘ IŚĆ ZA CHRYSTUSEM

Przesłanie Jana Pawła II z okazji XXII Europejskiego 
Spotkania Młodych. 30.11.1999

W dniach od 28 grudnia 1999 r. do 1 stycznia 2000 r. odbywało się w Warszawie XXII Europejskie Spotkanie Młodych. Z tej okazji Jan Paweł II skierował na ręce przeora Wspólnoty w Taizé brata Rogera Schutza przesłanie, w którym wezwał młodych, by w swoim życiu otwierali się coraz bardziej na Boga i na potrzeby drugiego człowieka. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 tys. dziewcząt i chłopców z wielu krajów Europy.

 

Brat Roger
Przeor Wspólnoty w Taizé

«Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem!» (Ps 133 [132], 1).

Wspólnota z Taizé wybrała Warszawę jako kolejny etap swojej «pielgrzymki nadziei po ziemi», który ma się odbyć w dniach od 28 grudnia 1999 r. do 1 stycznia 2000 r. Z tej okazji z radością towarzyszę wam żarliwą modlitwą i serdecznie pozdrawiam wszystkich młodych ludzi zgromadzonych w Polsce oraz życzę im, aby to XXII Europejskie Spotkanie było szczególnym czasem spotkania i braterstwa, modlitwy i kontemplacji, który będzie was prowadził do coraz większego otwarcia się na Boga i na bliźnich.

Pielgrzymka jest wędrowaniem razem z braćmi. W rozpoczynającym się Roku Jubileuszowym wzywam zatem uczestników, aby miejsce ich zgromadzenia stało się — zgodnie z tym, co Biblia mówi nam o Jerozolimie — miastem świętym, ku któremu podążać mają wszystkie ludy; miejscem radości i dziękczynienia, gdzie odczuwa się obecność Boga i gdzie dobrze jest trwać przed Jego obliczem z synowską ufnością i z całkowitą gotowością pełnienia Jego woli; miejscem, gdzie człowiek coraz lepiej sobie uświadamia, że Bóg jest Ojcem miłującym i miłosiernym, który czyni z ludzkości jedną rodzinę!

W czasie, gdy wielu współczesnych ludzi boleśnie doświadcza przemocy, boi się jutra i z niepokojem zadaje sobie pytania o sens życia, chrześcijanie muszą być bardziej niż kiedykolwiek żarliwymi i dynamicznymi świadkami nadziei, którą żyją. Niech młodzi nie lękają się poddać działaniu Chrystusa, niech znajdują w Jego słowie energię, która pomoże im budować życie wewnętrzne i poprowadzi na spotkanie z braćmi, aby wspólnie z nimi budować nowy świat na fundamencie wzajemnej miłości i przebaczenia! Każdemu z nich mówię z mocą: tam gdzie żyjecie — w rodzinach, szkołach, miejscach pracy i rozrywki — bądźcie zawsze sługami Ewangelii nadziei!

Drodzy przyjaciele, zwłaszcza wy, boleśnie zranieni przez życie, bądźcie pewni, że Chrystus jest bliski ludziom prostego serca i że wzywa wszystkich do prawdziwego szczęścia; głoście swoim istnieniem, jak dobrze jest wiedzieć, że On kocha nas i akceptuje takich, jacy jesteśmy; ukazujcie, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, których należy kochać i akceptować! Na progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 nie lękajcie się podjąć decyzji, że pójdziecie za Chrystusem, zawierzycie Mu do końca i będziecie głosicielami Jego miłości!

«Pokój ludziom dobrej woli»: 2000 lat temu światłość rozjaśniła świat. Dzisiaj sam Jezus prosi was, byście rozpalili ogień na ziemi — ogień Jego miłości. Raz rozniecona, miłość nie może zatrzymać się w drodze, musi się rozszerzać, płonąć i rozlewać swój żar jak najdalej! Nie lękajcie się, Duch Pański poprzedza was i towarzyszy wam na drodze codziennego życia; On jest waszym przewodnikiem i światłem.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji każdego z was, proszę Boga, by obficie obdarzył swoim błogosławieństwem ciebie, drogi bracie, Wspólnotę w Taizé i organizatorów spotkania, wszystkich młodych zgromadzonych w Warszawie, a także parafie i rodziny, które ich goszczą.

Watykan, 30 listopada 1999 r.

 

Liturgia dnia

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6134897

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].