Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

pp. Benedykt XVI - "Epifania zapowiada otwarcie Kościoła"

 

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6 stycznia 2011

 

 

Drodzy bracia i siostry!

Celebrowaliśmy w Bazylice Mszę św. uroczystości Objawienia Pańskiego — Epifania oznacza objawienie się Jezusa wszystkim ludom. Reprezentują je Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem ze Wschodu, aby złożyć hołd Królowi Żydowskiemu, o którego narodzinach dowiedzieli się dzięki pojawieniu się na niebie nowej gwiazdy (por. Mt 2, 1-12). Rzeczywiście, zanim przybyli Mędrcy, wiadomość o tym wydarzeniu rozeszła się niewiele poza krąg rodzinny: poza Maryją i Józefem, i prawdopodobnie innymi krewnymi, wiedzieli o nim pasterze z Betlejem, którzy usłyszawszy radosną wieść, pospieszyli, aby ujrzeć Dziecko, gdy jeszcze leżało w żłóbku. O przybyciu Mesjasza, oczekiwanego przez ludy, zapowiadanego przez proroków, nie było początkowo wiadomo. Właśnie do chwili, gdy do Jerozolimy przybyli owi tajemniczy Mędrcy, dopytując się o nowo narodzonego «Króla Żydowskiego». Naturalnie, ponieważ chodziło o króla, udali się do pałacu królewskiego, gdzie mieszkał Herod. On jednak nic nie wiedział o tych narodzinach i — mocno zaniepokojony — wezwał szybko kapłanów i uczonych w Piśmie, którzy, opierając się na znanym proroctwie Micheasza (por. 5, 1), stwierdzili, że Mesjasz miał urodzić się w Betlejem. I rzeczywiście, gdy wyruszyli dalej w drogę w tym kierunku, Mędrcy znów ujrzeli gwiazdę, która zaprowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdował się Jezus. Wszedłszy do środka, upadli przed Nim na twarz i oddali Mu hołd, składając symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Oto epifania, objawienie: przybycie i adoracja Mędrców jest pierwszym znakiem szczególnej tożsamości Syna Bożego, który jest także synem Maryi Panny. Od tamtej chwili zaczęło się szerzyć pytanie, które będzie towarzyszyło całemu życiu Chrystusa i które na różne sposoby pojawia się na przestrzeni stuleci: kim jest ten Jezus?

Drodzy przyjaciele, to pytanie Kościół chce wzbudzić w sercach wszystkich ludzi: kim jest Jezus? Ten właśnie niepokój duchowy pobudza go do misji: sprawić, aby ludzie poznali Jezusa, Jego Ewangelię, aby każdy człowiek mógł odkryć w Jego obliczu ludzkim oblicze Boga i aby został oświecony przez Jego tajemnicę miłości. Epifania zapowiada powszechne otwarcie Kościoła, jego powołanie do ewangelizowania wszystkich ludów. Ale Epifania mówi nam również, w jaki sposób Kościół wypełnia tę misję: odzwierciedlając światło Chrystusa i głosząc Jego Słowo. Chrześcijanie są powołani do tego, by odgrywali rolę podobną do tej, jaką odegrała gwiazda dla Mędrców. Powinniśmy jaśnieć jako dzieci światła, aby przyciągać wszystkich do piękna królestwa Bożego. A tym, którzy szukają prawdy, musimy dawać Słowo Boże, które prowadzi do rozpoznania w Jezusie «prawdziwego Boga i Życia wiecznego» (por. 1 J 5, 20).

Jeszcze raz wzbudźmy w sobie głęboką wdzięczność dla Maryi, Matki Jezusa. Jest Ona doskonałym obrazem Kościoła, który daje światu światło Chrystusa — jest Gwiazdą ewangelizacji. «Respice Stellam» — mówi nam św. Bernard: spójrz na Gwiazdę, ty, który szukasz prawdy i pokoju; skieruj wzrok na Maryję, a Ona ukaże ci Jezusa — światło dla każdego człowieka i dla wszystkich ludów.

 

za: "http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_06012011.html".

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8163341
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.