Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Ruch Światło-Życie

Oaza: Rekolekcje wakacyjne

 

 

 

 

Mały filmik o tym, czym jest lub czym może być doświadczenie oazy:

 

 

 

 

Czy warto? Przyjdź i zobacz

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z rekolekcji prowadzonych przez mnie:

 

Oaza Nowego Życia I st. Rycerka 2009

  Oaza Ewangelizacji w Soblówce 2010

   Oaza Nowego Życia I st. Soblówka 2010

  Oaza Ewangelizacji - Soblówka 2011
   Oaza Nowego Życia I st. Soblówka 2011

   Oaza Nowego Życia I st. Ochotnica Górna 2012
     

 

 JEZUS daje siłę i radość!

 

Oaza w Wakacje

 

Bardzo serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby uczestniczyć w wakacje w 15-to dniowych rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie. To połączenie letniego wypoczynku z pogłębianiem wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. Liczba dni oazy nie jest przypadkowa, każdy dzień jest odpowiednikiem jednej tajemnicy różańca. Piętnastodniowe rekolekcje to swego rodzaju „duchowe spa”, a pobyt na nich to umocnienie i naładowanie duchowych akumulatorów. A najlepiej robić to krok po kroku – najpierw spotykając Boga w Jego słowie, potem w liturgii, w sakramentach, wreszcie – we wspólnocie Kościoła – dlatego właśnie mamy w Ruchu rekolekcje oazowe.

Pobyt na oazie to nie tylko otwieranie się na głos Boga. To także czas poświęcony budowaniu relacji z drugim człowiekiem.  Oazowicze uczą się radosnego, prawdziwego przebywania z sobą.

 

 Szczególnie polecam osobom po III kl. gimnazjum Oazę Nowego Życia 1 stopnia.

Są to rekolekcje przeżyciowe, w których w praktycznych zajęciach i wydarzeniach w małej grupie doświadcza się życia wspólnoty chrześcijańskiej. Skierowane do osób, które poszukują żywej wiary, nowej relacji z Chrystusem, ożywienia modlitwy osobistej i rozpoznania Pisma Świętego jako Słowa Bożego skierowanego bezpośrednio do człowieka.

 Program Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia, we wszystkich swoich elementach programowych i metodycznych ukazany jako rekolekcje ewangelizacyjne, mające doprowadzić do przyjęcia i przeżycia podstawowych prawd i praw ewangelizacji (przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela), a potem staje się wprowadzaniem uczestników w stan uczniów Chrystusa i systematyczną formacją typu katechumenalnego, która będzie utrwaleniem zdobytej wiary w osobę Chrystusa i wdrożeniem w życie poddane kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha przez życie słowem Bożym jako słowem życia.

 Treść rekolekcyjnych rozważań ONŻ I stopnia koncentruje się wokół tematu Nowego Życia. Dawcą i sprawcą owego Nowego Życia w nas jest Jezus Chrystus.

 

 

 

 Zapraszam Cię do przyjaźni z Dobrym Pasterzem.

 

 

 

Świadectwo Tysi: Wiara to zawierzenie.
Świadectwo Weroniki: Oaza była dla mnie przede wszystkim niesamowitym doświadczeniem wspólnoty.

 

Dzieci odpowiadają na pytanie: "czy warto pojechać na oazę?".

 

 

Oaza: Cele i życie Ruchu Światło-Życie.

 

 

 

Cel Ruchu Światło - Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło - Życie na wszystkich poziomach formacji.

Prezentacja o Ruchu Światło-Życie (kompilacja kilku, wersja na spotkanie ŚDM 4-11-2014): ruch_swiatlo-zycie2014dl.ppt  (3,8 Mb) lub troszkę podrasowana wersja z 2015 ruch_swiatlo-zycie2015adl.ppt  (4,5 Mb) .

Prezentacja o formacji w Ruchu: Etap ewangelizacji w Ruchu Światło-Życie: pomoce i realizacja.

 

 

 

Kiedyś ( w 2009) pojawiły się dwa obszerne artykuły na temat oazy, warto do nich sięgnąć. W Tygodniku Niedziela "Oazy nawróconych" i w Gościu Niedzielnym Jacek Dziedzina - Gdzie są oazowicze? (GN 32/2009). Polecam też inne np. Marcin Jakimowicz - Oaza. Lubię to (GN 27/2012) - wystarczy poszukać.

 

 

 

Różne artykuły przybliżające Ruch Światło-Życie:

 

 

 

Czy ks. Blachnicki zapisujący przed 40 laty: „Otwieramy się na Odnowę w Duchu Świętym” zdawał sobie sprawę, że ta deklaracja jest jak zapalenie zapałki na stacji benzynowej? Zachęcam do przeczytania wywiadu z bp. Adamem Wodarczykiem "Prorok jak ogień".

 

 

 

 

 

 

 

W W W

 


http://www.warszawa.oaza.pl/

 


Strona Ruchu Światło-Życie

 


Strona przybliżająca Ruch

 

 

 

 

Strony na facebook-u:

 

 

 

"Ruch Światło - Życie" - oficjalna strona na fb

https://www.facebook.com/oazowy/

 

 

"Oaza to dobra firma"

https://www.facebook.com/oazatodobrafirma/

 

 

 

"Akademia Animatora"

https://www.facebook.com/AkademiaAnimatoraBZ/

 

 

 

 

 

 

Oaza: Czym jest Ruch Światło-Życie?

 

 Prezentacja -> Czym jest Ruch Światło-Życie?

 

Ruch Światło - Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Oazy zaczęły być zakładane już w latach 60-tych. Dane z 2006 r. mówią o tym, że w Polsce jest ponad 53000 osób. Co przyciąga tylu ludzi do wspólnot?

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987) - kandydat na ołtarze. Św. Jan Paweł II nazwał ks. Franciszka "Gwałtownikiem Bożym". Otrzymał takie określenie dlatego, że był bardzo konsekwentny i dążył do celu, nawet jeśli ludzie byli nieżyczliwi, a czasy niesprzyjające.

Drugim moderatorem krajowym naszego Ruchu był ks. Wojciech Danielski.

Patronką Ruchu Światło-Życie jest Maryja – Niepokalana Matka Kościoła, która pokazuje nam źródło życia – Chrystusa. Jej figura znajduje się w Centrum Ruchu, w Krościenku nad Dunajcem. Sercem Centrum i całego Ruchu jest kaplica Chrystusa Sługi. Formacja oazowa prowadzi uczestników do diakonii. Ten grecki wyraz oznacza po prostu służbę. Członek Ruchu Światło-Życie, który przeszedł już swoją formację podstawową, chce naśladować Chrystusa Sługę, wykorzystując swoje talenty, zdolności i wiedzę w służbie Kościołowi. Diakonia to także grupa osób działających na rzecz własnej wspólnoty i całego Ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ruch Światło-Życie nie jest właściwie niczym innym niż próbą właściwego spotykania się ze słowem Bożym. Nasz znak: Światło-Życie to wyraża.

Słowo Boże jest światłem, które nie może być nigdy oddzielone od życia. To znaczy, że to, co poznajemy umysłem jako słowo Boże, musimy przyjmować wolą jako prawo Boże. I wtedy będziemy mieli życie. Chrystus obiecuje życie nie temu, kto zna Pismo święte, kto wiele czyta i wiele wie, ale temu, kto idzie za tym światłem"

- ks. Franciszek Blachnicki.

 

 

Przeczytaj też na mojej stronie:

 

A szczególnie:  

 

   

 

 

 

Oaza: Aktualny temat roku formacyjnego.

 

 

 

 

Temat pracy roku 2019/2020
"Wolni i Wyzwalający"

Piosenka roku 2019 -  "Powołani do wolności".
- sł. i muz.  Aleksandra i Krzysztof Rębacz .

 

 

 

 

  Tematy poprzednich lat (+ znaczki i piosenki roku):

"Tematy pracy rocznej Ruchu Światło-Życie".

 

 

 

 

Tematy pracy rocznej Ruchu Światło-Życie

 

 

Tematy pracy rocznej Ruchu Światło-Życie
znaczki i piosenki roku

 

 

Temat pracy roku 2019/2020 
"Wolni i Wyzwalający"

Piosenka roku 2019 -  "Powołani do wolności".
- sł. i muz.  Aleksandra i Krzysztof Rębacz . 

 

 

 

 

 

Temat pracy roku 2018/2019 
"Młodzi w Kościele"

Piosenka roku 2018 -  "Młode serca".
- sł. i muz. na podstawie Mk 10,17-30 oraz homilii Ojca Świętego Franciszka, Marta i Darek Madejscy. 
Tekst piosenki oraz nuty w formacie .pdf: NUTY (prymka) »NUTY (głosy) »NUTY (instrumenty) »TEKST ».

 

 

 

 

 

Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."

 

Jak rozwijać w sobie dary sakramentu małżeństwa?

 

Ciekawą propozycja może być założony przez Ks. Franciszka Blachnickiego, Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu w małych grupach (zwanych kręgami). Każdy krąg to od 3 do 7 par małżeńskich.

Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Pomaga w dążeniu ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

 

 

 

Ruch "Światło - Życie", czyli oaza.

"Życie jest pustynią. Grozi nam pustynia.
Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz".

św. Jan Paweł II

 

Od wielu lat jestem związany z Ruchem Światło-Życie. Dlatego nikogo chyba nie dziwi fakt, że również na mojej stronie informacje z życia ruchu są obecne. Ale, że są one rozproszone na całej stronie, postanowiłem zebrać je na jednej stronie.

Liturgia dnia

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6068817

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].