Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Liturgiczna droga Wielkiego Postu

 

 Liturgiczna droga Wielkiego Postu

czyli jak formularze mszalne prowadzą nas drogą nawrócenia.

 

 

 

[Środa Popielcowa (Popielec)] [Czwartek po Popielcu] [Piątek po Popielcu] [Sobota po Popielcu]

[I Niedziela Wielkiego Postu] [Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu] [Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu] [Środa I tygodnia Wielkiego Postu [Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu] [Piątek I tygodnia Wielkiego Postu] [Sobota I tygodnia Wielkiego Postu]

  [II Niedziela Wielkiego Postu] [Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu] [Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu] [Środa II tygodnia Wielkiego Postu [Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu] [Piątek II tygodnia Wielkiego Postu] [Sobota II tygodnia Wielkiego Postu]

  [III Niedziela Wielkiego Postu] [Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu] [Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu] [Środa III tygodnia Wielkiego Postu [Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu] [Piątek III tygodnia Wielkiego Postu] [Sobota III tygodnia Wielkiego Postu]

  [IV Niedziela Wielkiego Postu] [Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu] [Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu] [Środa IV tygodnia Wielkiego Postu [Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu] [Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu] [Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu]

  [V Niedziela Wielkiego Postu] [Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu] [Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu] [Środa V tygodnia Wielkiego Postu [Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu] [Piątek V tygodnia Wielkiego Postu] [Sobota V tygodnia Wielkiego Postu]

[Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej] [Wielki Poniedziałek] [Wielki Wtorek] [Wielka Środa

 

 Uroczystości i święta:

  [Katedry św. Piotra] [Św. Kazimierza] [Św. Józefa Oblubieńca NMP]

 

 

             
      KOLEKTA  

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

Środa Popielcowa (Popielec)

    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

10. Motywy wstrzemięźliwości

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...
 

-> [menu]


 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Czwartek po Popielcu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu, niech eucharystyczna Ofiara wyjedna nam przebaczenie * i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, przyjęliśmy Chleb życia wiecznego, pokornie Cię błagamy, * aby przyniósł nam odpuszczenie grzechów i dał nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

10. Motywy wstrzemięźliwości

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...
 
       lub      
     

 PREFACJA

9. Odnowienie przez pokutę

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek po Popielcu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię, aby ta Ofiara, którą składamy w okresie czterdziestodniowej pokuty, uczyniła nas miłymi Tobie * i udzieliła siły do ochotniejszego praktykowania wyrzeczeń. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby udział w tej Ofierze wyjednał nam darowanie grzechów * i uzdolnił nas do wykorzystania uzdrawiającej mocy Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

 -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota po Popielcu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij tę Ofiarę uwielbienia i przebłagania, i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone * odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Posileni Chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, aby Sakrament, który przyjmujemy na ziemi, * stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

 -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
I Niedziela Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

12. Kuszenie Chrystusa

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
 

-> [menu]   

 

             
      KOLEKTA   Boże, nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa, * aby okres pokuty odnowił nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  
             
Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI   Panie, nasz Boże, przyjmij tę Ofiarę jako znak naszego oddania, niech ona wyjedna nam przebaczenie * i uświęci nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

  Wszechmogący Boże, spraw, niech przyjęty przez nas Sakrament uzdrowi nasze dusze i ciała, abyśmy mogli radować się owocami łaski, * która zbawia całego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, wszechmogący Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino podtrzymujące nasze życie doczesne, przyjmij od nas te dary * i przemień je w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, wszechmogący Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino podtrzymujące nasze życie doczesne, przyjmij od nas te dary * i przemień je w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Środa I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, Stwórco całego świata, składamy Ci w ofierze dary, które Ty nam dałeś, abyśmy je Tobie poświęcili, * przemień je w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie nas posilasz Najświętszym Sakramentem, spraw, niech Pokarm eucharystyczny nas umocni * i da nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 w 2024 r. ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA

             
      KOLEKTA  

 

 
             
Czwartek  I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

 

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

 

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne * przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę, przez którą dajesz się przebłagać * i w swojej wielkiej dobroci przywracasz nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Najświętszego Sakramentu nas odrodzi, niech nas oczyści z dawnych grzechów * i da nam udział w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki miłości, * oddawali Tobie należną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota I tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, niech święte misteria przygotują nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, * która jest ich owocem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, niech Twoja łaska i pomoc nieustannie towarzyszą wiernym, * których posiliłeś Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś nauką z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
II Niedziela Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, * abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam, pielgrzymującym na ziemi, * już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

13. Przemienienie Pańskie

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść możemy do chwały zmartwychwstania.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając...
 

-> [menu]   

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało, pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się od grzechów * i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, Ty nam pozwalasz uczestniczyć w świętych tajemnicach, przyjmij łaskawie nasze prośby * i uwolnij nas od pokus świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Miłosierny Boże, niech ta Komunia oczyści nas z grzechów * i zapewni nam udział w radościach nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, * niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, uświęć nas przez tę Ofiarę, którą Tobie składamy, uwolnij nas od ziemskich przywiązań * i udziel nam darów wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy posileni na eucharystycznej Uczcie prowadzili święte życie, * ufni w Twoje niewyczerpane miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków, udziel im doczesnej pomocy * i doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Środa II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, i przez świętą wymianę dokonującą się w tej Ofierze * uwolnij nas z więzów grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, w którym nam dałeś zadatek nieśmiertelności, * pomoże nam osiągnąć wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego, * byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Czwartek  II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, przez tę Ofiarę uświęć nasze wyrzeczenia, * aby wielkopostne dzieła pokutne przyczyniły się do wewnętrznej przemiany. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, niech trwa w nas działanie tej Ofiary * i niech się umacniają jej owoce w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez czterdziestodniową pokutę, * w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, niech Twoja łaska pomoże nam prowadzić oddane Tobie życie, * abyśmy mogli godnie składać Najświętszą Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek wiecznego zbawienia, daj nam tak gorliwie do niego dążyć, * abyśmy je osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty przez swoje sakramenty dajesz nam udział w dobrach wiecznych, chociaż żyjemy jeszcze na ziemi; kieruj naszym życiem doczesnym * i doprowadź nas do światłości, w której sam przebywasz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, niech przez tę sakramentalną Ofiarę spłyną na nas skutki odkupienia, niech nas powstrzymają od wykroczeń naszej natury * i doprowadzą do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech Sakrament, który przyjęliśmy, przeniknie do głębi nasze serca * i da nam udział w Twojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
III Niedziela Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, przez tę Ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy, i udziel nam łaski, * abyśmy umieli przebaczać naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, pokornie Cię prosimy, * spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

 

 
Jeśli odczytano Ewangelię z roku A przy okazji scrutinium katechumenów - prefacja nr 14. W pozostałych przypadkach - jedna z prefacji do wyboru "8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu" albo "9. Odnowienie przez pokutę".
 
             
     

 PREFACJA

8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
 
             
     

 PREFACJA

9. Odnowienie przez pokutę

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
 

-> [menu]   

 

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, nieustannie oczyszczaj i umacniaj swój Kościół, a ponieważ nie może on istnieć bez Ciebie, * niech kieruje nim Twoja łaska. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przemień dar, który Ci składamy jako Twoi słudzy, * w Sakrament dający nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech udział w Twoim Sakramencie nas oczyści * i obdarzy łaską jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie * i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, miłosierny Ojcze, niech ta zbawienna Ofiara oczyści nas z grzechów * i pojedna z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, niech udział w świętej Ofierze wleje w nas nowe życie, * niech nas uwolni od winy i zapewni nam obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez czterdziestodniową pokutę i karmieni Twoim słowem, całym sercem oddali się Tobie * i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Środa III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej Ofierze, * i broń go od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, niech nas uświęci Chleb eucharystyczny, któryśmy spożyli, niech nas oczyści z wszelkich grzechów * i uczyni godnymi Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Pokornie błagamy Cię, wszechmogący Boże, udziel nam swojej łaski, abyśmy tym gorliwiej przygotowywali się do obchodzenia paschalnego misterium, * im bliżej jest święto naszego odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Czwartek  III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, oczyść swój lud od wszelkiej zmazy grzechu i przyjmij jego dary; nie pozwól, aby lgnął do fałszywych radości, * lecz doprowadź go do prawdziwego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, udzielaj nam swojej pomocy, * aby łaska odkupienia, którą otrzymujemy w eucharystycznej Ofierze, przekształciła nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, aby się stały miłą Tobie Ofiarą, * a nam wyjednały zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała i spraw, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia, * w którym uczestniczymy przez Komunię świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne * i radowali się pełnią ich owoców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota III tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, Ty udzielasz łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą możemy uczestniczyć w Twojej Ofierze, * spraw, abyśmy gorliwie się przygotowali na uroczysty obchód jej ustanowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do Najświętszego Sakramentu, którym nas nieustannie posilasz, * i przyjmowali go zawsze z żywą wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

  

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

IV Niedziela Wielkiego Postu

LÆTARE

    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, i pokornie Cię prosimy, * abyśmy ją złożyli z należną czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

 

 
Jeśli odczytano Ewangelię z roku A przy okazji scrutinium katechumenów - prefacja nr 15. W pozostałych przypadkach - jedna z prefacji do wyboru "8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu" albo "9. Odnowienie przez pokutę".
 

-> [menu]   

 

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty, spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne, * i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, udziel nam owoców Ofiary, którą Tobie składamy, oczyść nas ze skłonności do złego * i odnów w nas życie łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, odnów i uświęć nasze życie, * i doprowadź nas do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych, aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne, * i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Stworzycielu, Ty podtrzymujesz nasze życie doczesne, z wdzięcznością składamy Ci dary, które od Ciebie pochodzą, * i prosimy, abyś je przemienił w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, oczyść nasze dusze i odnów je przez Najświętszy Sakrament, * spraw, aby także nasze ciało znalazło w nim pomoc w życiu doczesnym i zadatek nieśmiertelności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia, wysłuchaj nasze błagania * i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Środa IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, niech moc tej Ofiary oczyści nas ze skutków grzechu, niech odnowi nasze życie * i przyniesie nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, nie dopuść, aby przyjęcie Najświętszego Sakramentu stało się powodem oskarżenia dla Twoich wiernych, * skoro dałeś go jako lekarstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, * aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Czwartek  IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, Ty znasz naszą słabość, * spraw, niech Ofiara, którą składamy, oczyści nas od wszelkiego zła i zawsze broni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Miłosierny Boże, niech Sakrament, który przyjęliśmy, oczyści nas i uwolni od wszelkich grzechów, jakie obciążają nasze sumienia, * abyśmy mogli się radować pełnią Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom, spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy * i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, niech ta święta Ofiara uwolni nas swoją potężną mocą od grzechów, i sprawi, abyśmy w większej czystości obchodzili misterium paschalne, * które jest jej źródłem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, Najświętszy Sakrament oznacza przejście od Starego do Nowego Przymierza, spraw, abyśmy porzucili stare grzeszne przyzwyczajenia * i odnowili się w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, * bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi darami * i skieruj ku sobie naszą oporną wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament nas oczyści * i przez swoje działanie uczyni miłymi Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

  

             
      KOLEKTA  

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

V Niedziela Wielkiego Postu

 

    MODLITWA NAD DARAMI  

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i przez tę Ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, * którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, * którego Ciało i Krew przyjmujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

 

 
Jeśli odczytano Ewangelię z roku A przy okazji scrutinium katechumenów - prefacja nr 16. W pozostałych przypadkach - jedna z prefacji do wyboru "8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu" albo "9. Odnowienie przez pokutę".
 

-> [menu]   

 

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie * i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, daj nam, zgromadzonym na sprawowanie eucharystycznej Ofiary, * radośnie złożyć na Twoim ołtarzu serca oczyszczone przez pokutę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Umocnieni łaską Najświętszego Sakramentu, prosimy Cię, Boże, oczyść nas ze złych skłonności, * abyśmy naśladując Chrystusa, zdążali do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

17. Potęga Krzyża

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
 

   -> [menu]

 

 

             
      KOLEKTA  

 

 
             
Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

 

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

 

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie, oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, * i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Środa V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy ku Twojej chwale, * przemień je w Sakrament uzdrawiający nasze dusze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Sakrament przyniesie nam uzdrowienie, niech oczyści nasze serca ze złych skłonności * i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Czwartek  V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na Ofiarę, którą składamy, spraw, aby nam wyjednała nawrócenie * i przyniosła zbawienie całemu światu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy zawsze godnie się zbliżali do Twojego ołtarza * i przez udział w Najświętszej Ofierze osiągnęli zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Sakrament zawsze nas broni * i oddala od nas wszystko, co może nam szkodzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi, wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, * i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Sobota V tygodnia Wielkiego Postu     MODLITWA NAD DARAMI  

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez sakrament chrztu odradzasz do życia wiecznego tych, którzy w Ciebie wierzą, przyjmij dary i modlitwy sług Twoich, * spełnij ich ufne pragnienia i odpuść im grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

 
             

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą, nie zasługujemy na to z powodu złego życia, * lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy: * spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

19. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników * i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, * aby odpokutować zbrodnie świata. * Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, * a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wysławiamy Ciebie, * z radością wołając:..
 

-> [menu]   

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam nowe życie * przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wielki Poniedziałek
    MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, wejrzyj na sakramentalną Ofiarę przez nas składaną, i spraw, aby męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia, * przyniosła nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, nawiedź swoich wiernych i otocz czujną miłością ich serca, uświęcone przez Eucharystię, aby z Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów, * któ­re otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

18. Zwycięstwo Męki

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zbliżają się dni Jego zbawczej Męki * i chwalebnego Zmartwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa * nad złym duchem * i wspominamy misterium naszego Odkupienia.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
 

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria Męki Pańskiej, * abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wielki Wtorek
    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę Twoich wiernych, i doprowadź ich do pełni zbawienia, * którego zadatek otrzymują w świętych darach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

             
      KOLEKTA  

Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli * i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             
Wielka Środa
    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, przyjmij złożone dary i spraw łaskawie, abyśmy przez miłość wniknęli w tajemnicę Męki Twojego Syna, * którą sprawujemy w świętych obrzędach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, umocnij w naszych sercach wiarę, że przez doczesną śmierć Twojego Syna, której znakiem jest eucharystyczna Ofiara, * dałeś nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             

   -> [menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 22 lutego     KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

Święto

Katedry św. Piotra

    MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie modlitwy i dary swojego Kościoła, który zachowuje wiarę przekazaną przez świętego Piotra, * i spraw, aby pod jego przewodnictwem osiągnął wieczne dziedzictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty w święto Piotra Apostoła posiliłeś nas Ciałem i Krwią Chrystusa, * spraw, aby ten zbawienny Sakrament utwierdził nas w jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

67. Apostołowie pasterzami Ludu Bożego

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, * lecz przez świętych Apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, * aby kierowali nią ci zwierzchnicy, * którym jako namiestnikom swojego Syna * zleciłeś władzę pasterską.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
 

 

-> [menu]   

 

   

 

             
 4 marca     KOLEKTA  

Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych * i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

Święto

św. Kazimierza

    MODLITWA NAD DARAMI  

Miłosierny Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy * rozważając w duchu miłość, jaką święty Kazimierz pałał przy tej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Miłosierny Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem eucharystycznym, spraw, abyśmy naśladując świętego Kazimierza, * z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

70. Chwała świętych

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, * bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. * W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, * przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, * a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. * Umocnieni przez tak licznych świadków, * toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, * aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
 

-> [menu]   

 

 

             
 19 marca     KOLEKTA  

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, spraw przez jego wstawiennictwo, * aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 
             

Uroczystość

św. Józefa, Oblubieńca NMP

    MODLITWA NAD DARAMI  

Panie, nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi narodzonemu z Maryi Dziewicy, * spraw, abyśmy za jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

  MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy swoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym Chlebem, otaczaj nas zawsze swoją opieką * i strzeż w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
             
     

 PREFACJA

65. Rola św. Józefa w dziele zbawienia

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, * błogosławili Cię i wysławiali, * obchodząc uroczystość świętego Józefa.
Jako męża sprawiedliwego * dałeś go Bogurodzicy Dziewicy za Oblubieńca, * a jako wiernego i roztropnego sługę * postawiłeś nad swoją Rodziną, * aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego * Jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
 

-> [menu]   

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.