Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

W ciężkiej chorobie (Psalm 41) Bóg schronieniem i mocą (Psalm 46) Hymn uwielbienia (Ap 15, 3-4)

W ciężkiej chorobie
(Psalm 41)
   
  Bóg schronieniem i mocą
(Psalm 46)
 
   

Hymn uwielbienia
(Ap 15, 3-4)

Bóg pociechą udręczonego (Psalm 119, 25-32) Ufna modlitwa sprawiedliwego (Psalm 26) Prośba i dziękczynienie (Psalm 28, 1-3. 6-9)

 Bóg pociechą udręczonego
(Psalm 119, 25-32)
   
  Ufna modlitwa sprawiedliwego
(Psalm 26)
 
    Prośba i dziękczynienie
(Psalm 28, 1-3. 6-9)

Duchowe Zamyślenie: XXIX Niedziela zwykła (17.10.2021), Rok B

 Dzisiaj rozpoczyna się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o synodalności w diecezjach. Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r.

17 X 1971r. - pięćdziesiąt lat temu - beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego dokonał papież Paweł VI.  W czasie Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej, Czcigodny Sługa Boży M. Kolbe został wyniesiony do chwały ołtarzy jako wyznawca. Była to pierwsza w historii beatyfikacja sprawowana osobiście przez papieża. Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych - módl się za nami!

Pokora! Słuchając dzisiejszej ewangelii możemy poczuć ciarki na plecach. Bo oto Jezus zaprasza do dwóch nieprzyjemnych postaw: niewolnik, sługa. Może w nas zrodzić się bunt, bo każdy chciałby coś (a czasem bardzo dużo) w świecie znaczyć. Jednak Jezus nie zaprasza nas do degradacji, ale chce wskazać nam właściwe motywacje. Bo często nie wiemy o co prosimy. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby naszym calem życiowym było naśladowanie Jezusa. To jest jest pierwszym "niewolnikiem, sługą", to On jest dla nas źródłem miłosierdzia. Słonecznik nie jest słońcem, ale wskazuje na słońce i ku niemu rośnie. Chrześcijanin ma wskazywać na Jezusa i ku Niemu wzrastać. Prawdziwą wielkością jest być zdolnym do miłości. 

 

Do przemyślenia: Jak wypełniam moje codzienne obowiązki?
Co czynię, by naśladować wzór Jezusa, pokornego Sługi?
Co w moim sposobie traktowania ludzi przeważa: wywyższanie się nad innych czy pokora?

Apostoł miłości - bł. o. Jan Beyzym SJ (wspomnienie 12 października)

Błogosławiony o. Jan Beyzym urodził się w Beyzymach Wielkich na Wołyniu 15 maja 1850 roku, w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie wstąpił do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie z rąk bpa Albina Dunajewskiego w 1881 roku. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie.

W 48. roku życia za zgodą przełożonych wyjechał na Madagaskar do posługi wobec trędowatych. Im właśnie, opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Na Czerwonej Wyspie stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Wyjeżdżając na misje zabrał ze sobą kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Upowszechnił kult Czarnej Madonny wśród Malgaszów. „Brązowa jak my i poraniona jak my” – mówili jego podopieczni. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju i na emigracji wybudował w Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. Szpital ten — pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej — istnieje do dziś.

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

W Rzymie rozpoczęło się XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Czas, aby podjąć pytania i tematy, które proponuje dokument przygotowawczy i vademecum synodalne. Obecny Synod ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

Zachęcam do lektury "SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA" - List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów.

Duchowe Zamyślenie: XXVIII Niedziela zwykła (10.10.2021), Rok B

Dziś przeżywamy XXI Dzień Papieski. Jego tegorocznym obchodom przyświeca hasło “Nie lękajcie się!”. Słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej Jego pontyfikat, 22 października 1978 r., na Placu św. Piotra w Rzymie: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie Ojca Świętego jest wciąż aktualne. Sięgajmy do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Niech ono kształtuje nasze życie i otwiera serca dla Chrystusa. Więcej na stronie: https://www.dzielo.pl/

10 X 1982r. został kanonizowany o. Maksymilian Kolbe. Jan Paweł II powiedział wówczas „kanonizacja to jest ów szczególny dar, który my wszyscy przynosimy Pani Jasnogórskiej na 600-lecie Jubileuszu (...) Matka Jasnogórska daje nam tego świętego, który wyrósł z polskiej ziemi”.

Mądrość! Czy widzę w Bożych Przykazaniach źródło prawdziwie mądrego życia? Bo może recepty na życie udane szukamy w propozycjach świata a nie w słowie Bożym? Może dlatego tak często przykazania relatywizujemy? Warto, w świetle dzisiejszej liturgii słowa, spojrzeć na swoje motywacje i pozwolić Bogu objawić nam piękno Jego życia, abyśmy nigdy nie odchodzili od Niego smutni. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem gotów być posłuszny Słowu Bożemu?
Co w swoim życiu uważam za największą wartość?
Jak często przy podejmowaniu decyzji proszę Ducha Świętego o mądrość i światło?

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej

 

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej

 

 

Różaniec - co i jak? Papieże o różańcu. Jak odmawiać? Rozważanie

"Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się na rodził, umarł i zmartwychwstał.

Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej."

(św. Jan Paweł II, z przemówienia przed "Anioł Pański", 02-10-1988)

 

Słusznie mówi się, że modlitwa różańcowa to modlitwa szczególna i wyjątkowa. Z jednej strony prosta w formie a z drugiej bogata w treść i głębię. Jest to modlitwa wypływająca z miłości, prowadząca do zaufania. Modlitwa pokorna, modlitwa wierna. Modlitwa jak Maryja - Służebnica Pańska. Modlitwa, w której na wielkie dzieła Boże, na życie Jezusa, uczymy się patrzyć oczami Maryi. Aby wraz z nią wychwalać majestat Boga, Jego dobroć i miłość.

Jest to modlitwa, która głęboko wrosła w  katolicką pobożność. Modlitwa św. Dominika, św. Jana Pawła II i wielu wielu świętych. Wielokrotnie - jak podczas objawień w Fatimie czy Gietrzwałdzie - jest bezpośrednim wezwaniem Maryi. Modlitwą, która ma prowadzić świat do pokoju. Swoistym ratunkiem dla zagubionego w grzechu świata i zagubionego w świecie człowieka.

Duchowe Zamyślenie: XXVII Niedziela zwykła (03.10.2021), Rok B

To co prawdziwie trwałe jest dziełem Boga. Niestety człowiek źle korzystając z daru wolności, to co Boże, potrafi zniszczyć czy rozbić. Tym do większego zaufania, we wszechmoc Boga, jesteśmy dziś wezwani, aby z Nim budować. Byśmy byli Nim silni. Jeśli odrzucimy plan Boga, to do zatwardziałości serca już tylko krok. A wtedy zamiast myśleć o dobru bliźniego karmimy swój egoizm i pychę. 

Do przemyślenia: Czy ufam Bogu i Jego słowu?
Jak często modlę się za swoją rodzinę i swoich bliskich?

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach

 

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach

 

 

Modlitwy do św. Michała Archanioła

 

Modlitwy do Św. Michała Archanioła

i świętych Aniołów i Archaniołów

 

 

Dziękczynienie i prośba (Psalm 40, 2-14. 17-18)

Psalm 40, 2-14. 17-18

Dziękczynienie i prośba

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5)

Ufna modlitwa w cierpieniu (Psalm 31, 2-17. 20-25)

Psalm 31, 2-17. 20-25

Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Mój patron (22.09) - św. Tomasz z Villanova OESA, abp

Św. Tomasz urodził się w Fuenllana (Hiszpania) w roku 1486. Ojcem Świętego był Tomasz Garcia, młynarz, a matką Lucia Martinez de Castellanos. Kiedy Tomasz miał zaledwie rok, rodzina przeniosła się do Villanueva de los Infantes [Villanova]. Stąd nazwa Świętego. Kiedy Tomasz miał lat 15, rodzice wysłali go do Alcala na tamtejszy uniwersytet. W roku 1509 otrzymał tytuł magistra nauk wyzwolonych. Rozpoczął teraz studia teologiczne, a po ich ukończeniu w roku 1512 został na tymże uniwersytecie wykładowcą.

Święty wszakże nie marzył o karierze, ale chciał poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Dlatego w roku 1516 wstąpił do zakonu augustianów [eremitów]. W rok potem złożył śluby zakonne, a w rok po ich złożeniu otrzymał święcenia kapłańskie (1518). Piastował różne obowiązki i urzędy w zakonie aż po funkcję komisarza-wizytatora zakonu. W latach 1527-1537 był prowincjałem w Kastylii i wysłał pierwszych misjonarzy tego zakonu do Meksyku.

Polski tekst nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus pauperum.

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

Narzeczeni mogą uzyskać odpust zupełny odmawiając wspólnie różaniec

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała rozważania różańcowe zadedykowane narzeczonym. Zachęca, by w czerwcu odmawiali wspólnie różaniec, za co mogą otrzymać odpust zupełny. O możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez narzeczonych, odmawiających wspólnie różaniec informuje dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany z okazji obchodzonego w Kościele Roku Jubileuszowego ku czci św. Józefa. Dykasteria zachęca, by to właśnie czerwiec był miesiącem, w którym wspólną modlitwę różańcową podejmą narzeczeni.

Z tej okazji Watykan opublikował rozważania różańcowe dedykowane narzeczonym, które, przetłumaczone na 5 języków, można znaleźć na stronie internetowej dykasterii.  >>><ROZWAŻANIA<<

Za każdorazowe odprawienie nabożeństwa różańcowego (niekoniecznie w oparciu o watykańskie rozważania) narzeczeni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego).

za: https://archwwa.pl/wiadomosci/

Kącik mądrości - budujące, poruszające i inspirujące cytaty

 

Kącik Mądrości. 

 

 

Często o wartości pracy naukowej, ale i tej pisanej w klasie, świadczy duża ilość mądrych i pięknych cytatów. Równie często mamy własne ulubione "mądre myśli" różnych ludzi, które pomagają nam po prostu być lepszymi. Choć jestem raczej daleki od tworzenia internetowych antologii złotych myśli, to jednak w ilościach śladowych kilkoma pięknymi perełkami chciałbym się podzielić.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8169247
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.